Προσαρμογή ρυθμίσεων και προτιμήσεων

Εισαγωγή ρυθμίσεων από άλλα προγράμματα περιήγησης

Μάθετε πώς να μεταφέρετε τα δεδομένα σας μεταξύ του Firefox και κάποιου άλλου προγράμματος περιήγησης

Εξαγωγή σελιδοδεικτών στο Safari

Μπορείτε να εξαγάγετε τους σελιδοδείκτες του Firefox για χρήση σε άλλα προγράμματα περιήγησης. Αυτός ο οδηγός εξηγεί τα βήματα για εξαγωγή στο Safari.

Firefox Firefox Τελευταία ενημέρωση: 06/21/2023
Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα