Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων μεθόδων πληρωμής σε διαδικτυακές φόρμες

Firefox Firefox Τελευταία ενημέρωση: 03/27/2024
Σημείωση: Η λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης πιστωτικών καρτών διατίθεται για χρήστες στη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδάστην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, τον Καναδά και την Πολωνία.

Το Firefox επιτρέπει την αυτόματη συμπλήρωση των αποθηκευμένων στοιχείων σας για πιστωτικές κάρτεςμεθόδους πληρωμής, δηλαδή πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, σε διαδικτυακές φόρμες (για παράδειγμα, όταν παραγγέλνετε κάτι από το διαδίκτυο). Για προληπτικούς λόγους, ο αριθμός CVV σας δεν αποθηκεύεται. Για ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την προστασία των στοιχείων της πιστωτικής κάρταςμεθόδου πληρωμής σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μάθετε πώς να διαχειριστείτε αυτήν τη λειτουργία.

(Απ)ενεργοποίηση αυτόματης συμπλήρωσης πιστωτικών καρτών

Αυτή η λειτουργία προτείνεται αποκλειστικά για τους προσωπικούς σας υπολογιστές.
 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο και ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Φόρμες και αυτόματη συμπλήρωση.
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση Αυτόματη συμπλήρωση πιστωτικών καρτών για ενεργοποίηση ή καταργήστε την επιλογή για απενεργοποίηση.

Σύνθετο: Απενεργοποίηση αυτόματης συμπλήρωσης πιστωτικών καρτών στο about:config

Αυτή η δυνατότητα μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, ορίζοντας τις εξής προτιμήσεις μέσω της σελίδας επεξεργασίας ρυθμίσεων παραμέτρων (about:config) σε false και επανεκκινώντας το Firefox:

Προειδοποίηση: Η αλλαγή των σύνθετων προτιμήσεων μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Firefox. Αυτή η διαδικασία συνιστάται μόνο για έμπειρους χρήστες.
extensions.formautofill.creditCards.enabled
extensions.formautofill.creditCards.available

(Απ)ενεργοποίηση αυτόματης συμπλήρωσης μεθόδων πληρωμής

Αυτή η λειτουργία προτείνεται αποκλειστικά για τους προσωπικούς σας υπολογιστές.
 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο και ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Αυτόματη συμπλήρωση.
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση Αποθήκευση και συμπλήρωση μεθόδων πληρωμής για ενεργοποίηση ή καταργήστε την επιλογή για απενεργοποίηση.

Απαίτηση ελέγχου ταυτότητας για αυτόματη συμπλήρωση

Για περισσότερη προστασία, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας πριν γίνει αυτόματα συμπλήρωση των στοιχείων πιστωτικών καρτών. Απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης στο λειτουργικό σας σύστημα (ή χρήση δακτυλικού αποτυπώματος, προσώπου ή φωνής, εάν έχουν ενεργοποιηθεί)· πρόκειται συνήθως για τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για το ξεκλείδωμα του υπολογιστή σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτός δεν είναι ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού Mozilla σας.

 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο και ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Φόρμες και αυτόματη συμπλήρωση.
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση Απαίτηση ταυτοποίησης macOSWindowsLinux για αυτόματη συμπλήρωση, προβολή ή επεξεργασία αποθηκευμένων πιστωτικών καρτών για ενεργοποίηση ή καταργήστε την επιλογή για απενεργοποίηση.
 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο και ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Αυτόματη συμπλήρωση.
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση Απαίτηση ταυτοποίησης macOSWindowsLinux για συμπλήρωση και επεξεργασία μεθόδων πληρωμής για ενεργοποίηση ή καταργήστε την επιλογή για απενεργοποίηση.

Τι γίνεται εάν δεν έχω ορίσει κωδικό πρόσβασης στο λειτουργικό σύστημα;

 • Windows: Αν δεν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης στα Windows, δεν θα σας ζητηθεί να τον εισαγάγετε.
 • macOS: Αν δεν έχετε ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης, κάντε δύο φορές κλικ στο OK για να συνεχίσετε. Σημείωση: Πρόκειται για γνωστό ζήτημα και θα διορθωθεί σε κάποια μελλοντική ενημέρωση.

Επεξεργασία αποθηκευμένων πιστωτικών καρτών

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε τα δεδομένα των αποθηκευμένων πιστωτικών καρτών σας στο Firefox.

 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο και ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Φόρμες και αυτόματη συμπλήρωση.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθηκευμένες πιστωτικές κάρτες….
 4. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  • Προσθήκη…: Εισαγάγετε μια νέα πιστωτική κάρτα με αυτό το κουμπί.
  • Επεξεργασία…: Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να την αλλάξετε.
  • Αφαίρεση: Επιλέξτε την πιστωτική κάρτα που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο Αφαίρεση.
 5. Κάντε κλικ στο για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να κλείσετε το παράθυρο.

Επεξεργασία αποθηκευμένων μεθόδων πληρωμής

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία των μεθόδων πληρωμής σας στο Firefox.

 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο και ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Αυτόματη συμπλήρωση.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθηκευμένες μέθοδοι πληρωμής.
 4. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  • Προσθήκη…: Εισαγάγετε μια νέα μέθοδο πληρωμής με αυτό το κουμπί.
  • Επεξεργασία…: Επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να την αλλάξετε.
  • Αφαίρεση: Επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο Αφαίρεση.
 5. Κάντε κλικ στο για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να κλείσετε το παράθυρο.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα