Θεματικές καρτέλες με το πρόσθετο «Multi-Account Containers»

To Multi-Account Containers είναι μια επέκταση που αναπτύσσεται από τη Mozilla και που σας επιτρέπει να διαχωρίσετε την εμπειρία περιήγησής σας σε διαφορετικές, χρωματικά κωδικοποιημένες, καρτέλες που προστατεύουν το απόρρητό σας. Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε την περιήγησή σας βάσει της χρήσης και να δημιουργείτε καρτέλες για Εργασία, Τραπεζική, Αγορές και Προσωπική περιήγηση. Για ένα επιπλέον επίπεδο απορρήτου, μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε το Mozilla VPN.

Σημείωση: Η ενσωμάτωση με το Mozilla VPN θα λειτουργήσει μόνο εάν το Firefox έχει εγκατασταθεί μέσω μιας μεθόδου εγκατάστασης εκτός sandbox (non-sandbox). Γνωστές μέθοδοι εγκατάστασης σε sandbox είναι το Snap και το Flatpak.

containerTabs

Τι μπορείτε να κάνετε με το Multi-Account Containers;

 • Σύνδεση σε πολλαπλούς λογαριασμούς ενός ιστοτόπου (π.χ. προσωπικούς και εργασιακούς λογαριασμούς email).
 • Προστασία περιήγησης με VPN (π.χ. αγορές στο εξωτερικό και έλεγχος τραπεζικού λογαριασμού από έναν διακομιστή της πατρίδας σας).
 • Αποτροπή καταγραφής και επιθέσεων ασφαλείας (π.χ. τα επιβλαβή κλικ παραμένουν εντός μιας θεματικής ενότητας).
 • Ανάθεση ιστοτόπων σε θεματικές ενότητες (π.χ. ένας συγκεκριμένος ιστότοπος ανοίγει σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα).
 • Απόκρυψη/εμφάνιση και ταξινόμηση καρτελών (π.χ. απόκρυψη εργασιακών καρτελών και ταξινόμηση εργασιακών και προσωπικών καρτελών).
 • Συγχρονισμός θεματικών ενοτήτων με τις συσκευές που έχουν συνδεθεί με τον λογαριασμό Mozilla σας (π.χ. μεταφορά ονομάτων θεματικών ενοτήτων και αναθέσεων ιστοτόπων).
 • Αποφυγή «αποτυπωμάτων» από κοινωνικά δίκτυα (π.χ. χρήση θεματικής ενότητας για κοινωνικά δίκτυα).

Εγκατάσταση του Multi-Account Containers

 1. Επισκεφθείτε το Firefox Multi-Account Containers.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στο Firefox.
 3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη εάν συμφωνείτε με τα απαιτούμενα δικαιώματα.

MACpermissionsPanel

Άνοιγμα ιστοτόπου εντός θεματικής ενότητας

Σημείωση: Οι θεματικές ενότητες απενεργοποιούνται στα παράθυρα ιδιωτικής περιήγησης και όταν έχει επιλεχθεί η ρύθμιση Δεν θα διατηρεί ποτέ το ιστορικό στις ρυθμίσεις απορρήτου σας.
 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων ContainersIcon, στη γραμμή εργαλείων (εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο, κάντε κλικ στο κουμπί επεκτάσεων extensionsButton της γραμμής εργαλείων και επιλέξτε το εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων).
 2. Επιλέξτε τη θεματική ενότητα που επιθυμείτε να ανοίξετε.

multi-account_containers

Συμβουλή: Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί νέας καρτέλας για να εμφανιστεί το μενού των θεματικών ενοτήτων.

containersNewTab

Άνοιγμα σελιδοδεικτών εντός θεματικής ενότητας

Για να ανοίξετε γρήγορα έναν σελιδοδείκτη σε μια θεματική ενότητα, θα χρειαστεί να επιτρέψετε στην επέκταση να έχει πρόσβαση στους σελιδοδείκτες σας. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Επεκτάσεις.
 2. Κάντε κλικ στο Multi-Account Containers στη λίστα των εγκατεστημένων επεκτάσεων για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την επέκταση.
 3. Επιλέξτε Προτιμήσεις και ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση μενού σελιδοδεικτών.

Αφού επιτρέψετε την πρόσβαση στους σελιδοδείκτες σας, μπορείτε τώρα να κάνετε δεξί κλικ σε έναν σελιδοδείκτη και μια νέα καταχώρηση με όνομα Άνοιγμα σελιδοδείκτη σε θεματική καρτέλα θα είναι διαθέσιμη.

Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές από το μενού δεξιού κλικ

Το μενού δεξιού κλικ είναι ένα βολικό μέρος για να διαχειριστείτε τις θεματικές σας ενότητες και να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίγονται οι σύνδεσμοι. Όταν κάνετε δεξί κλικ σε έναν σύνδεσμο, εμφανίζεται το μενού δεξιού κλικ που παρέχει περισσότερες επιλογές διαχείρισης των θεματικών ενοτήτων σας. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

 • Άνοιγμα πάντα σε αυτήν τη θεματική ενότητα: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ορίσετε ότι όλοι οι σύνδεσμοι από τον ίδιο ιστότοπο θα πρέπει να ανοίγουν στην ίδια θεματική ενότητα.
 • Απόκρυψη θεματικής ενότητας: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αποκρύψετε προσωρινά την τρέχουσα θεματική ενότητα.
 • Μετακίνηση καρτελών σε νέο παράθυρο: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να μετακινήσετε όλες τις καρτέλες της τρέχουσας θεματικής ενότητας σε ένα νέο παράθυρο.

AlwaysopenInContainer

Διαχείριση θεματικών ενοτήτων

Δημιουργία νέας θεματικής ενότητας

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέες θεματικές ενότητες που να περιγράφουν καλύτερα τη δραστηριότητά σας, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων ContainersIcon, στη γραμμή εργαλείων (εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο, κάντε κλικ στο κουμπί επεκτάσεων extensionsButton της γραμμής εργαλείων και επιλέξτε το εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων).
 2. Κάντε κλικ στο Διαχείριση θεματικών ενοτήτων για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων των θεματικών ενοτήτων.
 3. Κάντε κλικ στο Νέα θεματική ενότητα.

Προσαρμογή θεματικών καρτελών

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, το εικονίδιο ή ακόμα και το όνομα μιας θεματικής ενότητας από τις ρυθμίσεις. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων ContainersIcon, στη γραμμή εργαλείων (εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο, κάντε κλικ στο κουμπί επεκτάσεων extensionsButton της γραμμής εργαλείων και επιλέξτε το εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων).
 2. Κάντε κλικ στο Διαχείριση θεματικών ενοτήτων για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων των θεματικών ενοτήτων.

manage_containers

Αφαίρεση θεματικής ενότητας

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων ContainersIcon, στη γραμμή εργαλείων (εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο, κάντε κλικ στο κουμπί επεκτάσεων extensionsButton της γραμμής εργαλείων και επιλέξτε το εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων).
 2. Κάντε κλικ στο Διαχείριση θεματικών ενοτήτων για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων των θεματικών ενοτήτων.
 3. Επιλέξτε τη θεματική ενότητα που θέλετε να αφαιρέσετε.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή θεματικής ενότητας.

Διαχείριση αναθέσεων ιστοτόπων

Άνοιγμα ιστοτόπου πάντα σε μια θεματική ενότητα

Αναθέστε έναν ιστότοπο σε μια θεματική ενότητα, ώστε να ανοίγει πάντα σε μια θεματική καρτέλα:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων ContainersIcon, στη γραμμή εργαλείων (εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο, κάντε κλικ στο κουμπί επεκτάσεων extensionsButton της γραμμής εργαλείων και επιλέξτε το εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων).
 2. Κάντε κλικ στο Πάντα άνοιγμα του ιστοτόπου σε… και επιλέξτε μια θεματική ενότητα, στην οποία θέλετε να αναθέσετε τον τρέχοντα ιστότοπο.

Αφαίρεση ανατεθειμένου ιστοτόπου

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων ContainersIcon, στη γραμμή εργαλείων (εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο, κάντε κλικ στο κουμπί επεκτάσεων extensionsButton της γραμμής εργαλείων και επιλέξτε το εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων).
 2. Κάντε κλικ στο Διαχείριση θεματικών ενοτήτων για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων των θεματικών ενοτήτων.
 3. Επιλέξτε τη θεματική ενότητα στην οποία αναθέσατε τον ιστότοπο.
 4. Κάντε κλικ στο Διαχείριση λίστας ιστοτόπων στον πίνακα επεξεργασίας θεματικής ενότητας.
 5. Μετακινήστε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από τον ιστότοπο που θέλετε να αφαιρέσετε και κάντε κλικ στο εικονίδιο απορριμμάτων που εμφανίζεται δίπλα από τον ιστότοπο.

Περιορισμός σε καθορισμένους ιστοτόπους

Μπορείτε να περιορίσετε μια θεματική ενότητα έτσι, ώστε να ανοίγει μόνο τους ιστοτόπους που της έχουν ανατεθεί. Οι άλλοι ιστότοποι θα ανοίγονται με την επιλογή Χωρίς θεματική ενότητα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων ContainersIcon, στη γραμμή εργαλείων (εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο, κάντε κλικ στο κουμπί επεκτάσεων extensionsButton της γραμμής εργαλείων και επιλέξτε το εικονίδιο των θεματικών ενοτήτων).
 2. Κάντε κλικ στο Διαχείριση θεματικών ενοτήτων για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων των θεματικών ενοτήτων.
 3. Επιλέξτε την επιθυμητή θεματική ενότητα.
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Περιορισμός σε καθορισμένους ιστοτόπους.

Προστασία θεματικών ενοτήτων με το Mozilla VPN

Μπορείτε να διαχωρίσετε τα δεδομένα περιήγησής σας και να προστατευτείτε με το Multi-Account Containers. Επιπροσθέτως, μπορείτε να ενσωματώσετε το Mozilla VPN σε κάθε θεματική ενότητα για να προσθέσετε ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας στις θεματικές σας καρτέλες. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα δεδομένα σας από τις θεματικές ενότητες περνούν μέσω μιας κρυπτογραφημένης διόδου, χρησιμοποιώντας έναν από τους διακομιστές μας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το Προστασία θεματικών καρτελών με το Mozilla VPN.

MACLocations

Συνήθεις ερωτήσεις

Είναι οι θεματικές ενότητες του Firefox ίδιες με το Multi-Account Containers; Οι θεματικές ενότητες του Firefox και το Multi-Account Containers είναι συμπληρωματικές λειτουργίες που σας βοηθούν στην οργάνωση της διαδικτυακής σας δραστηριότητας. Ενώ και οι δύο επιλογές σάς επιτρέπουν να διαχωρίζετε την περιήγησή σας σε διαφορετικές, θεματικές καρτέλες, οι θεματικές καρτέλες του Firefox σάς επιτρέπουν να ανοίγετε πάντα τις νέες καρτέλες σε θεματικές ενότητες.

Από την άλλη πλευρά, το Multi-Account Containers είναι μια επέκταση της Mozilla που βελτιστοποιεί πλήρως τις θεματικές ενότητες του Firefox και ξεκλειδώνει όλες τις δυνατότητές τους, προσφέροντας επιπρόσθετη λειτουργικότητα, όπως ανάθεση ιστοτόπων και ενσωμάτωση με το Mozilla VPN.

Σημείωση: Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι δύο λειτουργίες συνεργάζονται και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και τις δύο, προκειμένου να αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το άρθρο Χρήση θεματικών ενοτήτων του Firefox.

Ποια η σχέση του Multi-Account Containers με το Facebook Container;

Το Facebook Container απομονώνει αυτόματα το Facebook και τους ιστοτόπους που ανήκουν σε αυτό. Το Firefox Multi-Account Containers είναι μια πιο γενική επέκταση που σας επιτρέπει να δημιουργείτε θεματικές ενότητες και να ορίζετε τους ιστοτόπους που θα ανοίγουν σε καθεμιά από αυτές. Αυτή η επέκταση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας για πολλαπλούς ιστοτόπους και συνδέσεις, αλλά η ρύθμισή της απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με το Facebook Container. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Multi-Account Containers για να δημιουργήσετε χειροκίνητα μια προσαρμοσμένη θεματική ενότητα για το Facebook και να αναθέσετε το facebook.com σε αυτή.

Το Multi-Account Containers θα ανοίγει αποκλειστικά το facebook.com στη συγκεκριμένη ενότητα. Ωστόσο, σε αντίθεση με το Facebook Container, το Multi-Account Containers δεν σας εμποδίζει από το να ανοίξετε ιστοτόπους που δεν ανήκουν στο Facebook σε αυτήν την προσαρμοσμένη θεματική ενότητα. Το Facebook Container διαγράφει επίσης τα cookies του Facebook από τις άλλες σας θεματικές ενότητες κατά την εγκατάστασή του, καθώς και όταν κάνετε επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησης, προκειμένου να απαλείψει τυχόν ιχνηλάτες του Facebook. Το Multi-Account Containers δεν σας παρέχει αυτήν τη δυνατότητα.

Μπορώ να χρησιμοποιώ το Multi-Account Containers μαζί με το Facebook Container;

Ναι, αλλά θα πρέπει να δείξετε λίγη προσοχή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Multi-Account Container για να αναθέσετε το facebook.com σε μια θεματική ενότητα και έπειτα να εγκαταστήσετε το Facebook Container. Αν είστε χρήστης του Multi-Account Containers και θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο πρόσθετα, καταργήστε πρώτα την ανάθεση των facebook.com, messenger.com και instagram.com και έπειτα, εγκαταστήστε το Facebook Container.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές ενότητες, δείτε τη σελίδα του έργου των θεματικών ενοτήτων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Multi-Account Containers με μερικές γρήγορες συμβουλές και συντομεύσεις, δείτε αυτήν την ανάρτηση στο Mozilla blog.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα