Αδυναμία αφαίρεσης προσθέτου (επέκταση ή θέμα)

Firefox Firefox Last updated: 05/02/2021 66% of users voted this helpful

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας επέκτασης ή ενός θέματος, που δεν μπορεί να αφαιρεθεί ακολουθώντας τις οδηγίες στο Απενεργοποίηση ή αφαίρεση προσθέτων ή το Αφαίρεση γραμμής εργαλείων που έχει καταλάβει την αναζήτηση ή την αρχική σελίδα του Firefox.

Σημείωση: Η λειτουργία ανανέωσης του Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα επαναφέροντας το Firefox στην αρχική του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε αυτήν τη λύση, πριν προχωρήσετε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.

Κατάργηση προσθέτων στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων του Firefox

Αν δεν μπορείτε να προσπελάσετε τη Διαχείριση προσθέτων ή αν η επιλογή για αφαίρεση ενός συγκεκριμένου προσθέτου είναι απενεργοποιημένη, ίσως χρειάζεται να το καταργήσετε από τη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων του Firefox.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Βοήθεια και έπειτα, Λειτουργία επίλυσης προβλημάτων…. Τέλος, κάντε κλικ στο Επανεκκίνηση, στο παράθυρο διαλόγου Επανεκκίνηση του Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων;.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο shift κατά την εκκίνησή του.πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο option κατά την εκκίνησή του.τερματίζοντάς το και εκτελώντας την εξής εντολή στο τερματικό σας: firefox -safe-mode
  Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης του Firefox (π.χ. /usr/lib/firefox).
 2. Στο παράθυρο της λειτουργίας επίλυσης προβλημάτων του Firefox, κάντε κλικ στο Άνοιγμα.

Μόλις το Firefox εκκινηθεί στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων, δοκιμάστε να αφαιρέσετε το πρόσθετο ξανά και έπειτα, κάντε επανεκκίνηση του Firefox.

Κατάργηση προσθέτων στην Ασφαλή λειτουργία του Firefox

Αν δεν μπορείτε να προσπελάσετε τη Διαχείριση προσθέτων ή αν η επιλογή για αφαίρεση ενός συγκεκριμένου προσθέτου είναι απενεργοποιημένη, ίσως χρειάζεται να το καταργήσετε από την Ασφαλή λειτουργία του Firefox.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Βοήθεια και έπειτα, Λειτουργία επίλυσης προβλημάτων…. Τέλος, κάντε κλικ στο Επανεκκίνηση, στο παράθυρο διαλόγου Επανεκκίνηση του Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων;.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο shift κατά την εκκίνησή του.πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο option κατά την εκκίνησή του.τερματίζοντάς το και εκτελώντας την εξής εντολή στο τερματικό σας: firefox -safe-mode
  Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης του Firefox (π.χ. /usr/lib/firefox).
 2. Στο παράθυρο της Ασφαλούς λειτουργίας του Firefox, κάντε κλικ στο Εκκίνηση σε Ασφαλή λειτουργία.

Μόλις το Firefox εκκινηθεί στην Ασφαλή λειτουργία, δοκιμάστε να αφαιρέσετε το πρόσθετο ξανά και έπειτα, κάντε επανεκκίνηση του Firefox.

Κατάργηση προσθέτων στον Πίνακα ελέγχου των Windows

Μερικά πρόσθετα έχουν εγκατασταθεί από άλλα προγράμματα. Ενδέχεται να μπορέσετε να αφαιρέσετε το πρόσθετο από τον Πίνακα ελέγχου των Windows ή τη σελίδα ρυθμίσεων.

Διαχείριση επεκτάσεων που εγκαθίστανται από άλλο λογισμικό

Μερικές φορές η εγκατάσταση ή ενημέρωση άλλου λογισμικού θα προσθέσει μια επέκταση που δεν μπορεί να καταργηθεί από τη Διαχείριση προσθέτων, επειδή η επιλογή αφαίρεσης είναι ανενεργή ή δεν λειτουργεί.

Το λογισμικό που προσέθεσε την επέκταση στο Firefox ενδέχεται να περιέχει την επιλογή για να την αφαιρέσετε. Θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης του παρόχου του λογισμικού για περισσότερες πληροφορίες. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε απλά την επέκταση στη Διαχείριση προσθέτων αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιείτε. Για να την απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στις τρεις κουκκίδες επάνω δεξιά της επέκτασης και επιλέξτε Απενεργοποίησηκάντε κλικ στο μπλε διακόπτη.

Extension Card Options Fx78-DisableExtension_el

Χειροκίνητη απεγκατάσταση

Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε μια επέκταση από το Firefox με κάποια από τις παραπάνω μεθόδους, μπορείτε να το καταργήσετε χειροκίνητα. Πρώτα, μεταβείτε στο φάκελο εγκατάστασης των επεκτάσεων:

 1. Ανοίξτε τον φάκελο του προφίλ σας:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Βοήθεια και τέλος, επιλέξτε Πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων. Θα ανοίξει η καρτέλα Πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων.
  • Στην ενότητα Βασικά εφαρμογής, δίπλα στην ενότητα ΦάκελοςΚατάλογος προφίλ, κάντε κλικ στο Άνοιγμα φακέλουΠροβολή στο FinderΆνοιγμα καταλόγου. Θα ανοίξει ένα παράθυρο που θα περιέχει τον φάκελο του προφίλ σας.Θα ανοίξει ο φάκελος του προφίλ σας.
  Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε ή να χρησιμοποιήσετε το Firefox, ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εύρεση προφίλ χωρίς το άνοιγμα του Firefox.

 2. Ανοίξτε το φάκελο extensions εντός του φακέλου προφίλ σας. Μέσα στο φάκελο extensions, υπάρχουν φάκελοι ή αρχεία XPI για κάθε επέκταση και θέμα που έχετε εγκαταστήσει.
 3. Για να προσδιορίσετε ποιος φάκελος ή αρχείο XPI αντιστοιχεί στην επέκταση που θέλετε να απεγκαταστήσετε, επιστρέψτε στην καρτέλα Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων του Firefox.
 4. Στην ενότητα Επεκτάσεις, βρείτε την επέκταση που θέλετε να αφαιρέσετε και σημειώστε το κείμενο στη στήλη ID.
 5. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 6. Διαγράψτε το φάκελο ή το αρχείο XPI που αντιστοιχεί με το ID επέκτασης που σημειώσατε προηγουμένως.

Διαχείριση καθολικά εγκατεστημένων επεκτάσεων

Σπανίως, οι επεκτάσεις εγκαθίστανται καθολικά στο φάκελο εγκατάστασης του Firefox ή μέσω του μητρώου των Windows. Δείτε αυτό το άρθρο στο Extension Workshop για περισσότερες πληροφορίες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αφαιρέσετε μια καθολικά εγκατεστημένη επέκταση:

 1. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 2. Για να βρείτε τον κατάλογο εγκατάστασης, μεταβείτε στο φάκελο C:\Users\<όνομα χρήστη>\AppData\Roaming\Mozilla\ και ανοίξτε το φάκελο Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}.
 3. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να εντοπίσετε και να διαγράψετε τον κατάλληλο φάκελο ή αρχείο XPI.
 1. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 2. Για να βρείτε τον κατάλογο εγκατάστασης, μεταβείτε στο φάκελο Library/Application Support/Mozilla/ και ανοίξτε το φάκελο Extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}.
 3. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να εντοπίσετε και να διαγράψετε τον κατάλληλο φάκελο ή αρχείο XPI.
 1. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 2. Μεταβείτε στους παρακάτω φακέλους:
  • /usr/lib/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/
  • /usr/lib64/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/
  • /usr/share/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/
 3. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να εντοπίσετε και να διαγράψετε τον κατάλληλο φάκελο ή αρχείο XPI.
Βασισμένο σε πληροφορίες από το Uninstalling add-ons (mozillaZine KB)

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα