Αλλαγή του προγράμματος που ανοίγει συνδέσμους email

Firefox Firefox Τελευταία ενημέρωση: 12/04/2023 100% των χρηστών το ψήφισαν ως χρήσιμο

Κανονικά, το Firefox χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα email του λειτουργικού σας συστήματος για την αποστολή ενός μηνύματος email. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα που εκκινείται όταν κάνετε κλικ:

 • Στο στοιχείο Αποστολή συνδέσμου του μενού Αρχείο στη γραμμή μενού του Firefox (εάν είναι ενεργή).
 • Στο στοιχείο Mail του μενού Κοινή χρήση στο μενού Αρχείο της γραμμής μενού του Firefox.

Ορισμός του προγράμματος email που χρησιμοποιείται από το Firefox

 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Στην καρτέλα Γενικά, μεταβείτε στην ενότητα Εφαρμογές.
 3. Αναζητήστε τον τύπο περιεχομένου mailto και επιλέξτε το.
 4. Κάντε κλικ στη στήλη «Ενέργεια», στη σειρά του mailto για να αλλάξετε την ενέργεια.
  Fx100settings-mailto
  • Ερώτηση πάντα: Θα σας ζητά να επιλέξετε το πρόγραμμα ή την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάθε φορά που εκτελείτε μια λειτουργία αλληλογραφίας.
  • Χρήση <πρόγραμμα> (προεπιλογή): Θα εκκινήσει αυτόματα το παράθυρο σύνθεσης μηνύματος στο πρόγραμμα email του λειτουργικού σας συστήματος (για παράδειγμα, το Thunderbird, το Outlook, το Windows Live Mail την Αλληλογραφία των Windows το Mail το Evolution, το KMail). Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του προεπιλεγμένου προγράμματος email του λειτουργικού σας συστήματος, δείτε την επόμενη ενότητα αυτού του άρθρου.
  • Χρήση <Webmail>: Θα ανοίξει τη σελίδα σύνθεσης μηνύματος της υπηρεσίας webmail σας (όπως το Yahoo! Mail ή το Gmail) εντός του Firefox. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών webmail, δείτε την ενότητα Χρήση υπηρεσιών webmail αυτού του άρθρου.
  • Χρήση άλλης…: Θα σας επιτρέψει να ορίσετε μια εξωτερική εφαρμογή που θα εκκινεί το Firefox.
  • Λεπτομέρειες εφαρμογής…: Θα σας επιτρέψει να δείτε πληροφορίες ή να αφαιρέσετε τις υπηρεσίες webmail που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Firefox.
 5. Κλείστε τη σελίδα Ρυθμίσεις. Θα αποθηκευτούν αυτόματα τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει.
Σημείωση: Αν απουσιάζει ο τύπος περιεχομένου mailto ή οι ενέργειες, όπως το Χρήση Gmail, μια ανανέωση του Firefox θα επαναφέρει όλους τους τύπους περιεχομένου και τις ενέργειες στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια θα καταργήσει όλες τις προσαρμογές, καθώς και τις ρυθμίσεις για άλλους τύπους περιεχομένου. Δείτε τα Ανανέωση του Firefox - επαναφορά προσθέτων και ρυθμίσεων και Διαχείριση τύπων αρχείων και ενεργειών λήψης στο Firefox για περισσότερες πληροφορίες.

Ορισμός του προεπιλεγμένου προγράμματος email του λειτουργικού σας συστήματος

Από προεπιλογή, το Firefox θα χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα email του συστήματός σας για την αποστολή email για τις παραπάνω ενέργειες. Για το Thunderbird, δείτε το άρθρο Ορισμός του Thunderbird ως του προεπιλεγμένου προγράμματος email για τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε ώστε να το ορίσετε ως προεπιλογή. Για τα άλλα προγράμματα email, ελέγξτε την τεκμηρίωση στο διαδίκτυο ή εντός του ίδιου του προϊόντος.

Γενικά, μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα email ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις (πατήστε το κουμπί «Έναρξη των Windows» και κάντε κλικ στο εικονίδιο-γρανάζι).
 2. Επιλέξτε Αναζήτηση και εφαρμογές από την πλαϊνή γραμμή.
 3. Επιλέξτε Προεπιλογές από την πλαϊνή γραμμή.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από την κεφαλίδα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να εμφανίσετε τις επιλογές σας.
 5. Επιλέξτε το πρόγραμμα email που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης των Windows και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εφαρμογές και επιλέξτε Προεπιλεγμένες εφαρμογές στη λίστα.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από την κεφαλίδα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να εμφανίσετε τις επιλογές σας.
 4. Επιλέξτε το πρόγραμμα email που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί έναρξης των Windows και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κλικ στο Εφαρμογές από τις επιλογές στα αριστερά και επιλέξτε Προεπιλεγμένες εφαρμογές.
 3. Βρείτε το πρόγραμμα email που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λίστα εφαρμογών και κάντε κλικ σε αυτό.
  • Θα εμφανιστεί η σελίδα ρυθμίσεων Ορισμός προεπιλεγμένων τύπων αρχείων ή συνδέσμων.
 4. Κάτω από έναν τύπου αρχείου ή συνδέσμου (για παράδειγμα, .eml ή MAILTO), κάντε κλικ στην καταχώρηση και επιλέξτε το πρόγραμμα email που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως τη νέα προεπιλογή.
 5. Κάντε το ίδιο για τις άλλες καταχωρήσεις τύπων αρχείων ή συνδέσμων.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έναρξη των Windows» και επιλέξτε το στοιχείο Προεπιλεγμένα προγράμματα.
 2. Κάντε κλικ στο Ορίστε τα προεπιλεγμένα σας προγράμματα.
 3. Στην ενότητα Προγράμματα, κάντε κλικ στο πρόγραμμα email που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (π.χ., το Thunderbird, το Windows Live Mail, το Outlook).
 4. Κάντε κλικ στο Ορισμός προγράμματος ως προεπιλογής.
 5. Κάντε κλικ στο OK στο κάτω μέρος του παραθύρου.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έναρξη των Windows» και επιλέξτε το εικονίδιο του πίνακα ελέγχου για να ανοίξετε τον Πίνακα Ελέγχου των Windows.
 2. Κάντε κλικ στο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων για να ανοίξετε την ενότητα «Προσθαφαίρεση προγραμμάτων».
 3. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου, κάντε κλικ στο Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγράμματος.
 4. Στο παράθυρο Πρόσβαση και προεπιλογές, κάντε κλικ στο Προσαρμογή για να αναπτύξετε την κατηγορία.
 5. Στην ενότητα Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (π.χ., το Thunderbird, το Windows Live Mail, το Outlook).
 6. Κάντε κλικ στο OK στο κάτω μέρος του παραθύρου.
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail από τον φάκελο Εφαρμογές.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Mail και επιλέξτε Προτιμήσεις.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Γενικά.
 4. Επιλέξτε ένα νέο προεπιλεγμένο πρόγραμμα email (π.χ., το Thunderbird, το Outlook).
Σημείωση: Αυτές οι οδηγίες αφορούν μερικές συνηθισμένες διανομές Linux. Η διανομή σας ενδέχεται να χρησιμοποιεί διαφορετικό γραφικό περιβάλλον.

Gnome

Οι διανομές που χρησιμοποιούν το Gnome Desktop Environment από προεπιλογή περιλαμβάνουν το Ubuntu, το openSUSE, το Fedora, το Red Hat Enterprise Linux και άλλα.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο «Προεπιλεγμένες εφαρμογές» (πρώην Προτιμώμενες εφαρμογές). Αυτό μπορεί να γίνει:
  • (Ubuntu) Κάνοντας κλικ στο μενού Σύστημα, επιλέγοντας Προτιμήσεις και έπειτα, Προεπιλεγμένες εφαρμογές.
   • Από το 2018, στο openSUSE (GNOME 3.28) βρίσκεται στο μενού Σύστημα > Ρυθμίσεις > Λεπτομέρειες > Προεπιλεγμένες εφαρμογές.
  • Κάνοντας κλικ στο μενού Εφαρμογές, επιλέγοντας Προτιμήσεις επιφάνειας εργασίας, έπειτα Για προχωρημένους και τέλος, Προεπιλεγμένες εφαρμογές.
 2. Στην ενότητα Ανάγνωση email, χρησιμοποιήστε το αναδιπλούμενο μενού για να επιλέξετε μια εφαρμογή email (π.χ. το Thunderbird, το Evolution).
 3. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο προεπιλεγμένων εφαρμογών.

KDE

Οι διανομές που χρησιμοποιούν το K Desktop Environment από προεπιλογή περιλαμβάνουν το Kubuntu, το Mandriva Linux, το PCLinuxOS και άλλα.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου KDE κάνοντας κλικ στο K και επιλέγοντας Πίνακας ελέγχου.
 2. Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου, αναπτύξτε τα Στοιχεία KDE.
 3. Επιλέξτε το Επιλογέας στοιχείου.
 4. Κάντε κλικ στο Πρόγραμμα-πελάτης αλληλογραφίας.
 5. Επιλέξτε το Χρήση διαφορετικού προγράμματος αλληλογραφίας.
 6. Πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή για το πρόγραμμα αλληλογραφίας σας (π.χ. /usr/bin/thunderbird).
 7. Κάντε κλικ στο Εφαρμογή για να κλείσετε το παράθυρο του Κέντρου ελέγχου και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Χρήση υπηρεσιών webmail

Το Firefox σάς επιτρέπει τη χρήση μιας υπηρεσίας webmail, όπως το Gmail (ονομάζεται Google Mail σε κάποιες γλώσσες)} ή το Yahoo! Mail, για τις λειτουργίες αλληλογραφίας του. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παραπάνω ενότητα Ορισμός του προγράμματος email που χρησιμοποιείται από το Firefox για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία webmail στο Firefox, για συνδέσμους mailto ή τη λειτουργία Αποστολή συνδέσμου με email.

Αν η υπηρεσία webmail που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν διατίθεται ως επιλογή mailto στην ενότητα Εφαρμογές της καρτέλας Γενικά στο παράθυρο «ΕπιλογέςΠροτιμήσειςΡυθμίσεις» , δοκιμάστε να βρείτε μια επέκταση που να την υποστηρίζει, είτε αναζητώντας στο addons.mozilla.org για τη συγκεκριμένη υπηρεσία webmail, είτε κάνοντας μια αναζήτηση για «webmail» ή μια αναζήτηση για «mailto».
Βασισμένο σε πληροφορίες από τα Default mail client (mozillaZine KB), How to change the default web browser or email application (Apple.com Support), The KDE Control Center (KDE.org), Select Preferred Applications in Ubuntu (DebianAdmin.com) και How to Set Your Default Email App in Windows 11 (howtogeek.com).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα