Κοινοποίηση τοποθεσίας σε ιστοσελίδες

Firefox, Privacy and Security Firefox, Privacy and Security Τελευταία ενημέρωση: 06/01/2021 69% των χρηστών το ψήφισαν ως χρήσιμο

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς λειτουργεί οι λειτουργίες βάσει τοποθεσίας στο Firefox και πώς να διαχειρίζεστε τα αιτήματα των ιστοσελίδων για πρόσβαση στην τοποθεσία σας.

Περιήγηση βάσει τοποθεσίας

Οι ιστοσελίδες ενδέχεται να ζητήσουν την τοποθεσία σας προκειμένου να προσφέρουν ακόμα πιο χρήσιμες πληροφορίες σε λιγότερο χρόνο. Ας πούμε ότι θέλετε να βρείτε πιτσαρίες στην περιοχή σας. Κάποιες ιστοσελίδες μπορούν να σας ζητήσουν να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας, ώστε να λάβετε τις απαντήσεις που χρειάζεστε αναζητώντας απλά “πίτσα”, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες ή όρους αναζήτησης.

Ή αν, για παράδειγμα, αναζητάτε οδηγίες για μια διαδρομή στον χάρτη, η ιστοσελίδα θα μπορέσει να εντοπίσει αυτόματα το σημείο εκκίνησής σας. Έτσι, θα χρειαστεί να δηλώσετε μόνο τον προορισμό σας.

Η υπηρεσία είναι απολύτως προαιρετική – το Firefox δεν κοινοποιεί την τοποθεσία σας χωρίς την άδειά σας. Η υπηρεσία σέβεται απόλυτα το ιδιωτικό σας απόρρητο και έχει δημιουργηθεί, όπως και όλα τα στοιχεία του Firefox, σύμφωνα με ανοικτά πρότυπα, για να διευκολύνεται η υιοθέτησή της από τους προγραμματιστές.

Πώς λειτουργεί;

Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί τον εντοπισμό τοποθεσίας, το Firefox σάς ρωτάει αν θέλετε να μοιραστείτε την τοποθεσία σας.

Fx88AllowLocationAccess-elFx90AllowLocationAccess-el

Αν επιτρέψετε την πρόσβαση στην τοποθεσία σας, το Firefox συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και τις αποστέλλει στις Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google, που είναι ο προεπιλεγμένος πάροχος της υπηρεσίας γεωεντοπισμού, για να εκτιμήσει την τοποθεσία σας. Η τοποθεσία σας κοινοποιείται στη συνέχεια στην ιστοσελίδα.

Αν δεν επιτρέψετε την πρόσβαση, το Firefox δεν κάνει τίποτα.

Αν επιλέξετε "Απομνημόνευση επιλογής", το Firefox θα επιτρέπει ή θα αποκλείει πάντα την πρόσβαση στην τοποθεσία σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, χωρίς να σας ρωτήσει.

Ποιες πληροφορίες αποστέλλονται και σε ποιον; Πώς προστατεύεται το απόρρητό μου;

Η προστασία του απορρήτου σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και το Firefox δεν κοινοποιεί ποτέ την τοποθεσία σας χωρίς την άδειά σας. Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα που ζητάει να τα δεδομένα τοποθεσίας σας, το Firefox σάς ρωτάει πριν μοιραστεί οποιαδήποτε πληροφορία με την ιστοσελίδα αυτή και τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών.

Από προεπιλογή, το Firefox χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google για να προσδιορίσει την τοποθεσία σας, αποστέλλοντας:

 • τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας,
 • πληροφορίες σχετικά με κοντινά ασύρματα σημεία πρόσβασης και
 • ένα τυχαίο αναγνωριστικό πελάτη, το οποίο ανατίθεται από την Google και λήγει κάθε 2 εβδομάδες.

Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google αποστέλλουν στη συνέχεια στο Firefox την εκτίμηση της τοποθεσίας σας. Για μια πλήρη περιγραφή των πληροφοριών που συλλέγει και χρησιμοποιεί η Google, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας τοποθεσίας της Google στο Mozilla Firefox.

Για την προστασία του απορρήτου σας, η ανταλλαγή των πληροφοριών γίνεται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Μόλις το Firefox αποκτήσει τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας, τις κοινοποιεί στην ιστοσελίδα που τις ζήτησε. Το όνομα και η διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε δεν δεν κοινοποιούνται ποτέ στις Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google.

Για μια πλήρη περιγραφή των πληροφοριών που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από το Firefox, δείτε τη Σημείωση απορρήτου του Firefox.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα που στέλνει το αίτημα πρόσβασης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της εκάστοτε ιστοσελίδας.

Πώς ανακαλώ από μια ιστοσελίδα το δικαίωμα πρόσβασης στην τοποθεσία μου;

 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης στη σελίδα «ΕπιλογέςΠροτιμήσειςΡυθμίσεις» για να αναζητήσετε τον όρο "τοποθεσία" (ή επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο & ασφάλεια και εντοπίστε την ενότητα Δικαιώματα).
 3. Στην ενότητα Δικαιώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις… στα δεξιά της επιλογής Τοποθεσία.
  Fx88OptionsSearchResultsLocation-elFx90Settings-locationSearchResults_el
  • Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις - Άδειες τοποθεσίας.
  Fx89LocationPermissions-el
 4. Ελέγξτε τη λίστα με τις ιστοσελίδες που έχουν αιτηθεί πρόσβαση στην τοποθεσία σας και κάντε τις επιθυμητές αλλαγές.

Πώς εμποδίζω τις ιστοσελίδες να μου στέλνουν αιτήματα πρόσβασης στην τοποθεσία μου;

Από προεπιλογή, το Firefox σάς ειδοποιεί όταν μια ιστοσελίδα θέλει να δει την τοποθεσία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Firefox έτσι, ώστε να αποκλείει αυτόματα όλα τα νέα αιτήματα πρόσβασης.

 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης στη σελίδα «ΕπιλογέςΠροτιμήσειςΡυθμίσεις» για να αναζητήσετε τον όρο "τοποθεσία" (ή επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο & ασφάλεια και μεταβείτε στην ενότητα Δικαιώματα).
 3. Στην ενότητα Δικαιώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις… δίπλα στην επιλογή Τοποθεσία.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις - Άδειες τοποθεσίας που θα ανοίξει, επιλέξτε το Αποκλεισμός νέων αιτημάτων για πρόσβαση στην τοποθεσία σας.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών.

Αυτή η ενέργεια θα εμποδίζει τις ιστοσελίδες που δεν έχουν ήδη εκχωρημένα δικαιώματα να αιτούνται άδεια για πρόσβαση στην τοποθεσία σας.

Πώς μπορώ να προσθέσω στην ιστοσελίδα μου υποστήριξη για γεωεντοπισμό;

Μπορείτε να ενσωματώσετε στην υπηρεσία σας την υποστήριξη για γεωεντοπισμό, ακολουθώντας τον οδηγό του Geolocation API στο MDN web docs.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα