Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When using Firefox Mobile in private mode, how can I allow addons like "Adblock Plus"?

  • 1 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sarathdamaraju

more options

I am browsing certain websites using Firefox's "Private Mode". Unfortunately, some of these sites are riddled with ads. Normally I use Adblock Plus to block these offensive ads, but it appears that Adblock Plus is disabled when I enter Private Mode.

How can I enable addons like Adblock Plus while I am in Firefox's Private Mode?

I am browsing certain websites using Firefox's "Private Mode". Unfortunately, some of these sites are riddled with ads. Normally I use Adblock Plus to block these offensive ads, but it appears that Adblock Plus is disabled when I enter Private Mode. How can I enable addons like Adblock Plus while I am in Firefox's Private Mode?

Được chỉnh sửa bởi Giggs vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hiee, you can enable add ons by clicking on the Firefox tab on top left of your browser and selecting add-ons and go to extensions menu and choose your add-on and press enable. If it doesn't work try re-installing Adblock. Then Check Any of these websites. http://www.ghacks.net/.