Back up and transfer your Firefox data to a new device

Firefox Firefox Cập nhật cuối: 01/22/2024 74% người dùng đã bình chọn điều này hữu ích
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Learn how to move, install or migrate Firefox to a new device. Once you enable your backup, whenever you change your phone or computer to a new device, you will be able to install Firefox without losing your data. Your bookmarks, browsing history, passwords, and open tabs will migrate with you securely.

Backup assistant

Frequently asked questions

How can I back up my data later?

If you aren’t able to perform a data backup at this time, you can do it later from the Firefox menu. These are the steps you need to follow:

 1. Click the menu PhotonMenuButton button in the top right corner of the screen.
 2. Click Help.
 3. Click Switching to a new device.
  switching_devices_button
 4. Follow the steps in the setup assistant to back up your data.

What can I do if I lost my password?

To access your backed-up Firefox data, you need to log in to the same Mozilla account you used on your old device. If you forgot your password, you’ll need to reset it using recovery keys. Resetting your password without recovery keys will wipe all your data for security reasons.

What data is included in a backup?

In this process, we back up the following data:

 • Bookmarks
 • History
 • Lists of open tabs
 • Passwords
 • Saved addresses
 • Saved credit cardsPayment methods
 • Installed add-ons
 • Selected settings

Can I choose what data I want to sync?

Yes, you can choose the data you want to sync in step 2 of the wizard, by clicking the browser settings link. You can also change this later by following the steps in How do I choose what information to sync on Firefox?

How do you handle my data?

When backing up your data, your history, passwords, addresses, and credit cards are included. However, we do not collect this information and it remains accessible to you alone. Here is a list of frequently asked questions regarding how we handle user data.

Can I back up my data without a Mozilla account?

Yes. You can learn how to save your browser data without having to sign up for an account by checking out the steps in Back up and restore information in Firefox profiles.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm