Tài khoản Mozilla Hỗ trợ

Chủ đề phổ biến

Khám phá kho tàng kiến thức.

Vẫn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây vì bạn! Nếu bạn vẫn chưa tìm ra giải pháp sau khi khám phá các bài viết trợ giúp của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Nhận hỗ trợ

Bài viết nổi bật

Cách thiết lập đồng bộ hóa Firefox trong Firefox dành cho Android

Cách thiết lập đồng bộ hóa Firefox trong Firefox dành cho Android

Cách bật đồng bộ hóa trên Firefox dành cho Android để đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, thông tin đăng nhập và các thẻ đang mở trên các thiết bị.

Truy cập các dịch vụ Mozilla với tài khoản Firefox

Truy cập các dịch vụ Mozilla với tài khoản Firefox

Tài khoản Firefox là một cách an toàn và dễ dàng để truy cập các dịch vụ Mozilla trên các thiết bị của bạn. Tìm hiểu cách tạo tài khoản và truy cập các dịch vụ.

Tôi đang gặp sự cố với tài khoản Firefox của mình

Tôi đang gặp sự cố với tài khoản Firefox của mình

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về tài khoản Firefox.

Làm thế nào để thiết lập đồng bộ hóa trên máy tính của tôi?

Làm thế nào để thiết lập đồng bộ hóa trên máy tính của tôi?

Sử dụng tài khoản Firefox để đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, mật khẩu, tiện ích và các thẻ đang mở của bạn với một thiết bị, hồ sơ hoặc phiên bản Firefox khác.

Illustration of community

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm