Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bài viết nổi bật

Tôi đang gặp sự cố với tài khoản Firefox của mình

Tôi đang gặp sự cố với tài khoản Firefox của mình

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về tài khoản Firefox.

Phím tắt - Thực hiện nhanh các tác vụ phổ biến của Firefox

Phím tắt - Thực hiện nhanh các tác vụ phổ biến của Firefox

Đây là danh sách phím tắt Firefox để làm việc với các thẻ, dấu trang, tìm kiếm trên web, phát các tệp phương tiện và hơn thế nữa.

Làm thế nào để thiết lập đồng bộ hóa trên máy tính của tôi?

Làm thế nào để thiết lập đồng bộ hóa trên máy tính của tôi?

Sử dụng tài khoản Firefox để đồng bộ hóa dấu trang, lịch sử, mật khẩu, tiện ích và các thẻ đang mở của bạn với một thiết bị, hồ sơ hoặc phiên bản Firefox khác.

Template:ExportHTMLBookmarks

Template:ExportHTMLBookmarks

Template:ExportHTMLBookmarks