Možnosti Firefoxu - panel Súkromie

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Poznámka: Tento článok popisuje panel Súkromie vo Firefoxe 55 a staršom. Súčasné panely v Možnostiach Firefoxu boli reorganizované.

Tento článok popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Súkromie v okne MožnostiMožnostiNastavenia prehliadača Mozilla Firefox.

Panel Súkromie Vám umožňuje:

 • Nastaviť, akým spôsobom bude Firefox pracovať s Vašou históriou, ktorá zahŕňa stránky, ktoré ste navštívili, súbory, ktoré ste prevzali, údaje, ktoré ste zadali do formulárov a súbory cookies Vám poslali servery, ktoré ste navštívili.
 • Nastaviť, ktoré servery Vám môžu poslať súbory cookies a odstrániť súbory cookies, ktoré už máte uložené.
 • Nastaviť, ako panel s adresou používa históriu na navrhovanie relevantných návrhov vyhľadávania.

Privacy panel 38

Sledovanie

Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu: Označením tejto voľby poviete webovým stránkam, že si neželáte byť sledovaní inzerentmi a tretími stranami. Rešpektovanie tejto voľby je dobrovoľné — konkrétne stránky nie sú povinné vám v tomto smere vyhovieť. Viac informácií nájdete v článku Ako zapnem funkciu Do Not Track?.

Fx42PrivacyPanelFx43PrivacyPanel

Sledovanie

Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu: Označením tejto voľby poviete webovým stránkam, že si neželáte byť sledovaní inzerentmi a tretími stranami. Rešpektovanie tejto voľby je dobrovoľné — konkrétne stránky nie sú povinné vám v tomto smere vyhovieť. Viac informácií nájdete v článku Ako zapnem funkciu Do Not Track?.

Používať Ochranu pred sledovaním v režime Súkromné prehliadanie: Označením tejto voľby prikážete Firefoxu blokovať časti stránky využívané na sledovanie používateľa. Toto sa deje v režime Súkromné prehliadanie. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť Zoznam blokovania môžete zvoliť zoznam, ktorý Firefox používa. Viac informácií nájdete v článku Súkromné prehliadanie a Ochrana pred sledovaním.

Fx46PrivacyPanel

Sledovanie

Používať Ochranu pred sledovaním v režime Súkromné prehliadanie: Označením tejto voľby prikážete Firefoxu blokovať časti stránky využívané na sledovanie používateľa. Toto sa deje v režime Súkromné prehliadanie. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť Zoznam blokovania môžete zvoliť zoznam, ktorý Firefox používa. Viac informácií nájdete v článku Súkromné prehliadanie a Ochrana pred sledovaním.

Môžete tiež spravovať nastavenia funkcie Do Not Track. Funkcia Do Not Track je v predvolenom nastavení vypnutá. Pre jej zapnutie kliknite na spravovať nastavenia funkcie Do Not Track a zaškrtnite možnosť Vždy použiť funkciu Do Not Track.

do not track fx46

Môžete tiež spravovať nastavenia funkcie Do Not Track. Funkcia Do Not Track je v predvolenom nastavení vypnutá (s výnimkou režimu Súkromné prehliadanie). Pre jej zapnutie kliknite na spravovať nastavenia funkcie Do Not Track a zaškrtnite možnosť Vždy použiť funkciu Do Not Track.

Fx49DoNotTrack

Viac informácií nájdete v článku Ako zapnem funkciu Do Not Track?.

História

Nastavenie Uchovávanie histórie určuje, ako prehliadač Firefox ukladá informácie o Vašom prehliadaní.

Pamätať si históriu prehliadania

Ak je uchovávanie histórie nastavené na Pamätať si históriu prehliadania:

Kliknutím na:

 • vymazať aktuálnu históriu otvoríte okno Vymazanie celej histórie, ktoré Vám umožní vymazať celú alebo časť histórie. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Vymazanie histórie prehliadača.
 • odstrániť jednotlivé súbory cookies otvoríte okno Správca cookies. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Odstránenie cookies.

Nikdy neukladať históriu prehliadania

Ak je uchovávanie histórie nastavené na Nikdy neukladať históriu prehliadania:

 • Prehliadač Firefox si nebude pamätať históriu Vášho prehliadania.
 • Zoznam súborov, ktoré ste prevzali nebude uložený v Okne ArchívOkne Archív.
 • Údaje, ktoré ste vložili do polí formulárov alebo do navigačného panelu, nebudú uložené.
 • Prehliadač Firefox bude akceptovať súbory cookies, tieto súbory budú vymazané pri ukončení prehliadača Firefox. Podrobnejšie informácie o súboroch cookies si môžete prečítať v článku Cookies - údaje, ktoré webové stránky ukladajú na váš počítač.

Použitie Nikdy neukladať históriu prehliadania je rovnocenné s režimom Súkromné prehliadanie. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Súkromné prehliadanie.

Kliknutím na vymazať aktuálnu históriu otvoríte okno Vymazanie celej histórie, ktoré Vám umožní vymazať celú alebo časť histórie. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Vymazanie histórie prehliadača.

Použiť vlastné nastavenia

Use custom settings for history

Ak je Uchovávanie histórie nastavené na Použiť vlastné nastavenia, je možné použiť nasledovné možnosti:

 • Natrvalo zapnúť režim Súkromné prehliadanie:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si nebude pamätať históriu prehliadania pri ďalšom spustení. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Súkromné prehliadanie.
 • Pamätať si históriu prehliadania a prevzatých súborov:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si bude pamätať zoznam stránok, ktoré ste navštívili a súbory, ktoré ste prevzali. Podrobnejšie informácie o preberaní súborov si môžete prečítať v článku Používame Správcu preberania súborov.
 • Pamätať si údaje zadané do formulárov a vyhľadávacieho panela:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si bude pamätať text, ktorý zadáte formulárov a vyhľadávacieho panela a vy budete môcť tieto údaje opätovne vkladať. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Control whether Firefox automatically fills in forms.
 • Povoliť serverom nastavovať cookies:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox bude akceptovať súbory cookie od serverov. Kliknutím na tlačidlo Výnimky… môžete určiť, ktoré servery nemôžu využívať súbory cookies. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Blokovanie cookies.
  • Povoliť cookies tretích strán:
   vždy: Firefox bude vždy akceptovať súbory cookies zo serveru http://site2.com, ak si prehliadate stránky zo serveru http://site1.com.
   len pre navštívené: Ak ste navštívili http://site2.com, Firefox bude akceptovať súbory cookies z tohto serveru, ak navštívite server http://site1.com, inak ich prehliadač Firefox nebude akceptovať.
   nikdy: Firefox nikdy nebude akceptovať súbory cookies zo serveru http://site2.com, ak si prehliadate stránky zo serveru http://site1.com. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Third-party cookies and Firefox tracking protection.
  • Uchovávať cookies do:
   vypršania platnosti: Ak je táto možnosť zvolená, Firefox povolí serverom, ktoré navštívite určiť dobu platnosti ich súborov cookies.
   ukončenia Firefoxu: Ak je táto možnosť zvolená, súbory cookies budú vymazané pri ukončení prehliadača Firefox.
   vždy sa opýtať: Ak je táto možnosť zvolená, Firefox sa vždy opýta, ako dlho má byť súbor cookies uchovávaný, vždy, keď ho server bude chcieť vytvoriť. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť cookies… zobrazíte okno Správca cookies. Podrobnejšie informácie o okne Správca cookies si môžete prečítať v článku Odstránenie cookies.
 • Vymazať históriu pri ukončení Firefoxu:
  niektoré uložené položky budú pri ukončení prehliadača Firefox vymazané. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia… určíte, ktoré položky majú byť vymazané. Poznámka: V určitých prípadoch sa táto funkcia nespustí:
  • Firefox sa nevypol normálnym spôsobom. Ak Firefox spadol, musíte spustiť a ukončiť Firefox normálnym spôsobom. Tak sa uistíte, že funkcia je spustená.
  • Firefox je nastavený na automatické súkromné prehliadanie. História získaná bežným prehliadaním môže byť vymazaná len v bežnom okne. Ak chcete vedieť viac o režime automatického súkromného prehliadania Súkromné prehliadanie.

Panel s adresou

Panel s adresou je horizontálny panel, ktorý zobrazuje adresu servera (URL). Ak začnete do panela s adresou písať, Firefox môže navrhnúť:

fx38 location barFx42PrivacyPanel-LocationBar
 • záznamy z histórie: Ak je táto možnosť zvolená, panel s adresou navrhne záznamy zo stránok, ktoré ste navštívili.
 • záložky: Ak je táto možnosť zvolená, panel s adresou navrhne záznamy zo zoznamu Vašich záložiek, ktoré sa zhodujú s textom, ktorý ste zadali (budú označené modrou hviezdičkou).
 • otvorené karty: Ak je táto možnosť zvolená, panel s adresou navrhne záznamy z otvorených kariet. Túto možnosť oceníte najmä ak budete mať otvorených veľa kariet.

Kliknutím na Zmeniť nastavenia pre návrhy vyhľadávania… prejdete do panela Vyhľadávanie, v ktorom môžete povoliť alebo zakázať návrhy vyhľadávania predvoleného vyhľadávacieho modulu. Viac informácií nájdete v článku How can I control what results the location bar shows me?.

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie