Ochrana pred sledovaním

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Sledovaním sa vo všeobecnosti myslí zbieranie informácii o aktivitách používateľov na internete. Ochrana pred sledovaním využíva na identifikáciu a blokovanie sledovacích prvkov zoznam poskytnutý organizáciou Disconnect.

Tu sa môžete dozvedieť viac o sledovaní a o štandardoch, ktoré organizácia Disconnect používa na vytvorenie zoznamu. Zistite viac o zoznamoch, ktoré Firefox využíva na Ochranu pred sledovaním.

Vždy, keď Firefox blokuje domény, o ktorých sa vie, že sledujú používateľov, zobrazí sa v paneli s adresou ikona štítu FirefoxShieldIcon.

Fx52addressBar-ShieldIconFx57addressBar-ShieldIcon

Ak sa chcete pozrieť, ktoré zdroje sú blokované, otvorte webovú konzolu a pozrite si správy v sekcii bezpečnosť.

Zoznamy blokovania vo Firefoxe

Vo Firefoxe môžete zmeniť zoznam blokovania, ktorý je používaný na blokovanie sledovacích prvkov tretích strán. V predvolenom nastavení sa v režime Súkromné prehliadanie so zapnutou ochranou pred sledovaním používa základný zoznam poskytnutý organizáciou Disconnect. Tento základný zoznam môžete vymeniť za prísny.

 • Základný stupeň ochrany blokuje všeobecne známe analytické, sociálne a reklamné sledovacie prvky. Tento základný zoznam povoľuje beh niektorých známych sledovacích prvkov aby sa tak znížila možnosť narušenia webových stránkach.
 • Prísny stupeň ochrany blokuje všetky známe analytické, sociálne, reklamné a obsahové sledovacie prvky. Tento prísny zoznam naruší niektoré videá, fotografie a niektoré sociálne siete.

Zmena zoznamu blokovania

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Kliknite na SúkromieKliknite na Súkromie a bezpečnosť a prejdite do sekcie Ochrana pred sledovaním.
 3. Kliknite na tlačidlo Zmeniť Zoznam blokovania a vyberte si zoznam, ktorý chcete používať.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Zobrazí sa vám požiadavka na reštart Firefoxu
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Po reštarte Firefoxu môžete zavrieť kartu MožnostiMožnostiNastavenia .

Zapnutie Ochrany pred sledovaním

Možete zapnúť Ochranu pred sledovaním natrvalo, len v súkromných oknách alebo vôbec. Taktiež sa môžete rozhodnúť vypnúť Ochranu pred sledovaním pre určitú stránku alebo pre všetky stránky.

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Kliknite na Súkromie a bezpečnosť a prejdite do sekcie Ochrana pred sledovaním.
  Fx57TrackingProtection-new
 3. Vyberte si z nasledovných možností:
  • Vždy: Ochrana pred sledovaním bude vždy zapnutá.
  • Len v súkromných oknách: Ochrana pred sledovaním bude zapnutá len v režime Súkromné prehliadanie.
  • Nikdy: Ochrana pred sledovaním bude vypnutá pre všetky stránky.

Ochrana pred sledovaním je v predvolenom nastavení v režime Súkromné prehliadanie vždy zapnutá. Vypnúť ju môžete pre určitú stránku alebo pre všetky stránky.

Vypnutie Ochrany pred sledovaním pre určitú stránku

 1. Pokiaľ Firefox na určitej stránke blokuje sledovacie prvky, v paneli s adresou sa objaví ikona štítu. Kliknutím na ikonu štítu zobrazíte Kontrolné centrum.
 2. V kontrolnom centre kliknite na tlačidlo Vypnúť ochranu pre túto stránku.
  Disable tracking protection 42tracking protection off 57
 3. Po vypnutí ochrany sa v paneli s adresou zobrazí preškrtnutá ikona štítu tracking protection off fxos.
Ochranu opätovne zapnete kliknutím na ikonu štítu a kliknutím na tlačidlo Zapnúť ochranu.

Keďže režim Súkromné prehliadanie neuchováva o vašom prehliadaní žiadne údaje, po vypnutí ochrany pre určitú stránku je toto nastavenie platné len do ukončenia relácie. Ak otvoríte nové súkromné okno, Ochrana pred sledovaním bude opäť zapnutá pre všetky stránky.

Vypnutie Ochrany pred sledovaním pre všetky stránky

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Kliknite na SúkromieKliknite na Súkromie a bezpečnosť a prejdite do sekcie Ochrana pred sledovaním.
 3. Zrušte zaškrtnutie možnosti Používať Ochranu pred sledovaním v režime Súkromné prehliadaniePoužívať Ochranu pred sledovaním na blokovanie sledovacích prvkov v režime Súkromné prehliadanie.
  privacy menu tptp privacy menu 50Fx56Privacy&Security-Tracking
 4. Zmeny uložíte zatvorením karty.
Poznámka: Ochranu pred sledovaním môžete taktiež vypnúť na domovskej obrazovke režimu Súkromné prehliadanie.
tracking protection private browsing

Pokiaľ sa už v súkromnom okne nachádzate, zadajte do panela s adresou about:privatebrowsing a stlačte Enter. Dostanete sa tak na domovskú obrazovku režimu Súkromné prehliadanie.

Kliknutím na zelený prepínač vypnete Ochranu pred sledovaním. Ak je Ochrana pred sledovaním vypnutá, z domovskej stránky režimu Súkromné prehliadanie ju môžete opäť zapnúť kliknutím na ten istý prepínač, ktorý bude vyzerať takto: Fx48TrackingOff

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie