Používame Správcu preberania súborov


Čo je Správca preberania súborov?

Správca preberania súborov je súčasť Firefoxu, ktorá vám umožňuje sledovať a spravovať vaše prevzaté a práve preberané súbory. Jedná sa o pohodlnú cestu na odstránenie neprehľadných okien s preberanými súbormi, ktorá zachováva prehľad o stave preberaných súboroch.

Ako otvorím okno Správcu preberania súborov?

Správca preberania súborov sa objaví keď:

  • sa preberajú súbory
  • vyberiete v hlavnej ponuke položku Nástroje > Správca preberania súborov
  • stlačíte klávesovú skratku CtrlCmd+JCtrlCmd+Y.


Čo všetko s ním môžem robiť?

Hlavnou prednosťou Správcu preberania súborov je poskytovanie všetkých dôležitých informácií na jednom mieste. V dialógovom okne sú k dispozícii nasledujúce funkcie:

Pozastaviť: Kliknutím na položku Zastaviť zastavíte preberanie zvoleného súboru. To môže byť užitočné hlavne vtedy, keď potrebujete prevziať súbor, ktorý je pre vás dôležitý, skôr ako ostatné. Pozastavením preberania súboru umožníte preberanie ostatných súborov rýchlejšie. Ak sa rozhodnete v preberaní pokračovať, kliknete pri zvolenom súbore na Pokračovať.

Zrušiť: Ak po začiatku preberania zistíte, že preberaný súbor už nepotrebujete, môžete jeho preberanie ľahko zrušiť kliknutím na Zrušiť. Uvoľníte tak prenosovú kapacitu pre ostatné súbory a webové stránky.

Otvoriť: Po ukončení preberania dvojitým kliknutím na súbor ho otvoríte.

Odstrániť zo zoznamu: Ak si neprajete ukladať informácie o preberaniach súborov, jednoducho kliknite pravým tlačidlomstlačte Ctrl a kliknite na daný súbor, vyberte položku Odstrániť zo zoznamu.

Znova: Ak nebolo preberanie z nejakého dôvodu úspešne dokončené, mžete súbor jednoducho prevziať znova. Obnovenie preberania súboru dosiahnete kliknutím na tlačidlo Znova vedľa položky súboru a Firefox ho začne opätovne preberať.


Nastavenie Správcu preberania súborov

Nastavenie Správcu preberania súborov je dostupné v sekcii Preberanie súborov na paneli Hlavné v okne Nastavení Firefoxu. Nachádza sa tam niekoľko položiek, ktorými môžete ovplyvniť správanie prehliadača pri preberaní súborov. Ak chcete získať bližšie informácie, nahliadnite do kapitoly Nastavenia Firefoxu.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie