Vymazanie histórie prehliadača

Pri prehliadaní webových stránok si Firefox ukladá do pamäte veľa informácií - stránky, ktoré ste navštívili, súbory, ktoré ste stiahli a omnoho viac v snahe uľahčiť vám ďalšiu prácu. Všetky tieto uložené informácie sa nazývajú história. Ak používate verejný počítač, alebo svoj počítač s niekým zdieľate, určite nechcete, aby tieto informácie videli ostatní.

Tento článok vysvetľuje, aké informácie sú uložené v histórii vášho Firefoxu a poskytuje jednoduchý návod, ako ju vymazať celú, alebo len jej časť.

 • Pokiaľ si neprajete, aby prehliadač Firefox dočasne ukladal históriu, prečítajte si článok Súkromné prehliadanie.

Čo všetko je zahrnuté v mojej histórii?

 • História prehliadania a preberania: História prehliadania je zoznam stránok, ktoré ste navštívili a sú zobrazované v ponuke História, v okne Knižnica a zozname adries v paneli s adresou. História preberania je zoznam súborov, ktoré ste prevzali a je zobrazovaná v okne História preberania.
 • História vyhľadávania a uložených údajov z formulárov: História uložených údajov z formulárov zahŕňa položky, ktoré ste zadali do formulárov na webových stránkach a sú doplňované v rámci automatického doplňovania formulárov. História vyhľadávania obsahuje položky, ktoré ste zadali do vyhľadávacieho poľa na stránke novej karty alebo do vyhľadávacieho poľa panela Vyhľadávanie.
 • Cookies: Súbory cookies obsahujú informácie o stránkach, ktoré ste navštívili, ako sú ich nastavenia či informácie o stave prihlásenia. Súbory cookies môžu byť taktiež použité tretími stranami k sledovaniu vášho pohybu po stránkach. Viac informácií o sledovaní si môžete prečítať v článku Ako zapnem funkciu Do Not Track?
 • Vyrovnávacia pamäť: Vyrovnávacia pamäť ukladá dočasné súbory, ako sú webové stránky a ďalšie on-line médiá, ktoré ste stiahli z internetu, aby sa urýchlilo nahrávanie stránok pri ich prípadnom opätovnom navštívení.
 • Stránky v režime offline: Ak ste ich povolili, webové stránky môžu ukladať údaje na váš počítač, čím sa zabezpečí, že tieto stránky budú pre vás prístupné aj po odpojení z internetu.
 • Aktívne prihlásenia: Ak ste sa v rámci aktuálneho spustenia Firefoxu prihlásili na webové stránky, ktoré používajú HTTP autentifikáciu, je toto prihlásenie považované za "aktívne". Pokiaľ tieto záznamy vymažete, budete z nich odhlásený.
 • Nastavenia stránok: Špecifické nastavenia stránok, ktoré zahŕňajú uložené nastavenia lupy, znakových sád a informácie o oprávneniach pre webové stránky (ako napríklad blokovanie vyskakovacích okien), ktoré sú popísané v článku Okno Informácie o stránke.

Ako vymažem moju históriu prehliadania?

 1. Otvorte ponuku kliknutím na tlačidlo Obrázok "fx57menu" neexistuje.Fx89menuButton. Kliknite na tlačidlo Knižnica 57 library icon, ktoré sa nachádza na vašom paneli s nástrojmi. (Ak toto tlačidlo nevidíte na vašom paneli s nástrojmi, potom kliknite na tlačidlo ponuky Obrázok "fx57menu" neexistuje. a následne kliknite na Knižnicatlačidlo ponuky Obrázok "fx89menuButton" neexistuje..)
 2. Kliknite na História a následne na Vymazať nedávnu históriu….
 3. Zvoľte, akú časť histórie chcete vymazať:
  • Kliknite na rozbaľovaciu ponuku pri položke Obdobie, za ktoré vymazať údaje a vyberte, akú časť vašej histórie chcete vymazať (posledná hodina, posledné dve hodiny, posledné štyri hodiny, dnes alebo všetko).
  Fx76ClearRecentHistory
 4. Nakoniec kliknite na tlačidlo OK. Okno sa zavrie a položky, ktoré ste vybrali, sa odstránia z vašej histórie.

Ako nastavím Firefox tak, aby automaticky zmazával moju históriu?

Ak potrebujete, aby sa vaša história zmazala vždy, keď zavriete Firefox, môžete to tak nastaviť a tým sa zbavíte starostí, či ste na to nezabudli.

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Vyberte panel Súkromie a bezpečnosť a prejdite do sekcie s názvom História.

 3. Nastavte Uchovávanie histórie: na Použiť vlastné nastavenia.
  Fx60HistorySettings-UseCustomsk-fx65-custom-history
 4. Označte položku Vymazať históriu pri ukončení Firefoxu.
  Fx60Custom-ClearHistoryWhenFirefoxCloses
 5. Ak chcete špecifikovať, ktorá časť histórie sa má automaticky vymazávať, kliknite na tlačidlo Nastavenia... vedľa položky Vymazať históriu pri ukončení Firefoxu.
 6. V okne Nastavenia pre vymazanie histórie označte tie položky, ktoré sa majú automaticky vymazávať po každom ukončení Firefoxu.
  Fx44ClearHistoryWhenFirefoxCloses-Settings
 7. Po tom, ako si zvolíte históriu, ktorá ma byť zmazaná stlačte tlačidlo OK a okno Nastavenia pre vymazanie histórie sa zatvorí.
 8. Zatvorte kartu about:preferences. Akékoľvek zmeny budú automaticky uložené.

Poznámka: Za určitých podmienok sa táto funkcia nespustí:

 • Firefox nebol ukončený bežným spôsobom. Ak Firefox zlyhal, musíte ho spustiť a ukončiť normálnym spôsobom a tak zaistiť fungovanie funkcie.
 • Firefox je nastavený na automatické používanie režimu Súkromné prehliadanie. Históriu, nazhromaždenú z prehliadania v bežnom okne možno vymazať len v rámci bežného okna. Návod na prechod medzi bežným prehliadaním a automatickým režimom Súkromné prehliadanie nájdete v článku Súkromné prehliadanie.

Vymazanie cookies a údajov stránky pre špecifickú stránku

Postup nájdete v článku Odstránenie cookies.

Odstránenie jednej stránky z histórie

 1. Kliknite na tlačidlo knižnice 57 library icon, následne kliknite na História a nakoniec kliknite na Zobraziť celú históriu pod zoznamom nedávno navštívených stránok. Otvorí sa okno Knižnica. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu, následne kliknite na História a nakoniec kliknite na Zobraziť celú históriu pod zoznamom nedávno navštívených stránok. Otvorí sa okno Archív.
 2. Nájdite stránku, ktorú chcete odstrániť zadaním jej názvu do poľa Hľadať v histórii, ktoré je umiestnené v pravom hornom rohu a stlačte EnterReturn.
 3. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite pravým tlačidlom myšistlačte a podržte klávesu Ctrl a kliknite na stránku, ktorú chcete zmazať a v okne, ktoré sa vám objaví, vyberte Zabudnúť na túto stránku.
  Všetky položky histórie (história prehliadania a sťahovania, cookies, vyrovnávacia pamäť, aktívne prihlásenie, heslá, uložené údaje z formulárov, výnimky z cookies, obrázky, vyskakovacie okná) budú pre túto stránku odstránené.
  SK_WIN_FF23_HISTORY_6History Mac6SK_LIN_FF23_HISTORY_6
 4. Nakoniec zatvorte okno Knižnica.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie