Dlhý štart prehliadača Firefox

Firefox Firefox Naposledy aktualizovaný: 12/20/2015 47% používateľov považuje toto za užitočné

Tento článok opisuje niektoré príčiny dlhého štartu prehliadača Firefox a kroky, ako tento čas skrátiť.

Poznámka: Obnova Firefoxu môže vyriešiť veľa problémov tým, že obnoví Firefox do jeho pôvodných nastavení, pričom uchová Vaše základné údaje. Zvážte, či nechcete uprednostniť túto funkciu pred dlhým hľadaním príčiny Vášho problému.

Zmena domovskej stránky

Dlhé spúšťanie prehliadača Firefox môže byť zapríčinené nastavenou domovskou stránkou. Skúste zmeniť vašu domovskú stránku na predvolenú alebo prázdnu. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Ako nastaviť domovskú stránku.

Zmena spôsobu, akým sa načítavajú okná a karty

Ak máte v prehliadači Firefox nastavenú funkciu Obnova predchádzajúcej relácie, aby sa vám po štarte prehliadača zobrazili okná a karty z predchádzajúcej relácie, štart prehliadača môže trvať dlhšie, najmä ak ste mali otvorené väčšie množstvo stránok. Označte voľbu Nenačítavať obsah karty, kým nie je aktívna na panely Karty v okne Možnosti. Toto nastavenie spôsobí, že pri štarte sa načíta iba obsah naposledy zvolenej karty (táto voľba je zvolená v predvolenom nastavení).

Ak máte v prehliadači Firefox nastavenú funkciu Obnova predchádzajúcej relácie, aby sa vám po štarte prehliadača zobrazili okná a karty z predchádzajúcej relácie, štart prehliadača môže trvať dlhšie, najmä ak ste mali otvorené väčšie množstvo stránok. Označte voľbu Nenačítavať obsah karty, kým nie je aktívna na panely Všeobecné v okne Možnosti. Toto nastavenie spôsobí, že pri štarte sa načíta iba obsah naposledy zvolenej karty (táto voľba je zvolená v predvolenom nastavení).

Kontrola antivírusového softvéru

Prehliadač Firefox pri svojom spustení číta množstvo súborov. Niektoré antivírové programy môžu intenzívne skenovať tieto súbory počas spustenia a blokovať prístup k nim, pokiaľ skenovanie nie je dokončené. Ak sa problém objavil po nainštalovaní, aktualizácii, alebo zmene nastavenia vášho antivírusového programu, skontaktujte výrobcu a požiadajte ho o pomoc.

Rozšírenia a témy vzhľadu

Prehliadač Firefox pri svojom štarte načítava rozšírenia. Načítavanie týchto rozšírení predlžuje štart prehliadača. Článok Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems obsahuje návod, ako identifikovať rozšírenia, ktoré spôsobujú problém(y).

Optimalizácia systému Windows

Urýchlite si systém Windows, aby Váš počítač pracoval lepšie.

Iné možné príčiny

Ak Vám predchádzajúce odporúčania nepomohli výrazne znížiť čas štartu prehliadača Firefox, prečítajte si článok Troubleshoot and diagnose Firefox problems, ktorý obsahuje ďalšie návody na riešenie problémov s prehliadačom Firefox.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie