Firefox mrzne alebo neodpovedá - Ako to vyriešiť

Firefox Firefox Naposledy aktualizovaný: 10/14/2015 64% používateľov považuje toto za užitočné

Keď Firefox zamrzne, prestane reagovať na Vaše kliknutia myši a stlačenie kláves a zdá sa, že nevykonáva žiadnu činnosť. Zobrazí sa tiež dialógové okno "(Not Responding)" a kurzor myši sa zmení na spinning wheelpresýpacie hodiny keď prejdete ponad okno Firefoxu.Also, the mouse becomes a spinning wait cursor when it's over the Firefox window. Tento článok Vám ponúka riešenie problémov s mrznutím Firefoxu, ktoré sú prehľadne rozdelené.

Ak ste v článku nenašli riešenie Vášho problému, alebo ak rady popísané v tomto článku neriešia Vás problém, prečítajte si Troubleshoot and diagnose Firefox problems.

Poznámka: Obnova Firefoxu môže vyriešiť veľa problémov tým, že obnoví Firefox do jeho pôvodných nastavení, pričom uchová Vaše základné údaje. Zvážte, či nechcete uprednostniť túto funkciu pred dlhým hľadaním príčiny Vášho problému.
Poznámka: Ak kliknete na send performance data, Mozilla bude zbierať údaje, vrátane zamrznutí Firefoxu, ktoré pomôžu vylepšiť ďalšie verzie tohto prehliadača.

Firefox mrzne náhodne

Ak Firefox mrzne bez toho, aby ste vykonali akúkoľvek akciu (napr. prevziatie súboru alebo ukončenie Firefoxu), vyskúšajte riešenia ponúkané v tejto sekcii.

Vytvorte novú databázu places

Ak mrznutie pretrváva, môže to byť spôsobené poškodenou databázou places.

Informácia: Súbory "miest" zhromažďujú anotácie, záložky, obľúbené ikonky, históriu zadávania, kľúčové slová, a históriu prehliadania (zoznam navštívených stránok).

Pre vytvorenie novej databázy places urobte nasledovné:

Upozornenie: Toto vymaže históriu Vášho prehliadania a záložky z daného dňa.
  1. Šablóna "ProfileFolder" neexistuje, alebo nemá schválenú verziu.
  2. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo UkončiťClose 29.

    Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

    Počkajte, kým sa Firefox úplne neukončí.
  3. V priečinku s Firefoxom nájdite a premenujte places.sqlite na places.sqlite.old a places.sqlite-journal na places.sqlite-journal.old (ak existuje).
    • Názov súboru upravíte pravým tlačidlom myši a následne vyberte v menu premenovať.kliknite naň raz a potom kliknite znova, čo Vám umožní zmeniť názov súboru. Potom pridajte .old za názov súboru.
  4. Nakoniec spustite Firefox znovu.
    • Keď sa Firefox znovu otvorí, automaticky vytvorí novú databázu. História Vášho prehliadania bude stratená, ale Firefox automaticky naimportuje záložky z najnovšieho záložného súboru.

Vypnite hardvérové urýchľovanie

Niektoré grafické karty a nastavenia ich ovládačov môžu spôsobovať mrznutie Firefoxu. Vypnite hardvérovú akceleráciu a uvidíte, či to vyrieši Váš problém.

  1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

  2. Zvoľte Spresnenie a potom vyberte položku Všeobecné.
  3. Odznačte Použiť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné).
  4. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo UkončiťClose 29.

    Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

  5. Spustite Firefox ako obyčajne.

Ak sa Váš problém vytratil, je dosť možné, že práve hardvérová akcelerácia bola príčinou. Vyskúšajte updating your graphics drivers a zistite, či to pomôže vyriešiť Váš problém natrvalo alebo jednoducho odznačte použitie hardvérovej akcelerácie.

Vyriešte problémy s doplnkami

Stránky, ktoré používajú doplnky ako Java, Adobe Reader alebo Flash môžu spôsobovať spomalenie Firefoxu. Pre viac informácií o tom, ako zistiť či doplnky spomaľujú Firefox a ako ich odstrániť, čítajte článok Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems.

Vymažte duplicitné súbory na obnovu relácie

Firefox môže byť spomalený alebo môže mrznúť, ak je vytvorených viacero kópií Session Restore:

  1. Otvorte Váš priečinok s profilom:

    Kliknite na tlačidlo ponuky Obrázok "Fx57menu" neexistuje., následne kliknite na Pomocník a vyberte Informácie pre riešenie problémov.V ponuke Pomocník kliknite na Informácie pre riešenie problémov. Otvorí sa vám stránka s technickými informáciami.

    • V časti Základné nastavenia aplikácie kliknite na tlačidlo Otvoriť priečinokZobraziť vo FinderiOtvoriť priečinok. Otvorí sa vám okno, ktoré obsahuje priečinok s profilom.Otvorí sa vám priečinok s profilom.
    Poznámka: Ak nemôžete otvoriť, alebo použiť Firefox, prečítajte si postup uvedený v článku Vyhľadanie Vášho profilu bez otvorenia Firefoxu.

  2. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo UkončiťClose 29.

    Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

  3. Nájdite a odstráňte súbor sessionstore.js a jeho kópie, ako napr. sessionstore-1.js, sessionstore-2.js.

Zmeňte implementáciu autokonfiguračného skriptu proxy serveru

Ak používate skript pre automatické nastavenie proxy serveru (.pac), keď sa pokúšate načítať stránku, ktorá neexistuje alebo ak ste ju nemali dlhšiu dobu otvorenú. Či používate autokonfiguračný skript zistíte nasledovne:

  1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

  2. Kliknite na ikonu Spresnenie.
  3. Potom kliknite na zložku Sieť.
  4. Nakoniec ťuknite na Nastavenia. Objaví sa Vám nastavenie pripojenia.
  5. Ak je vybraté Použiť systémové nastavenia serverov proxy používate automatický konfigurátor proxy. Nevypínajte toto nastavenie, pretože inak by sa Vám nepodarilo pripojiť na internet. Namiesto toho poskytnite this workaround správcovi svojej siete.
  6. Kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Firefox mrzne pri prehrávaní Flash videí

Pozrite si Playing Flash videos makes Firefox hang.

Firefox mrzne pri dlhšom používaní

Aktualizujte Firefox

Najnovšie verzie Firefoxu dokážu lepšie pracovať s pamäťou, a to najmä pri dlhšom používaní Firefoxu. Update Firefox to the latest version.

Reštartujte Firefox

Firefox môže zamrznúť, ak ste ho nechali otvorený dlhšiu dobu. Pre vyriešenie tohto problému reštartujte Firefox.

Ak nechávate Firefox otvorený z toho dôvodu, že chcete pokračovať tam, kde ste skončili, možno bude pre Vás výhodné používať obnovenie relácie Firefoxu. Pre viac informácií čítajte Configuring session restore.

Firefox mrzne pri načítaní úvodnej stránky

Zrýchlite obnovu predošlej relácie

Ak chcete obnoviť väčší počet kariet, Firefox môže zamrznúť počas načítavania týchto stránok. Uistite sa, že možnosť Nenačítavať obsah karty, kým nie je aktívna je označená v Tabs panel of the OptionsPreferences window takže pri štarte sa Vám načítajú len karty, ktorá ste označili. Môžete tiež vyskúšať Tab Groups aby sa Vám načítali len karty, ktoré sú viditeľné v skupine panelov.

Firefox mrzne pri sťahovaní súborov alebo ukladaní obrázkov

Ak Firefoz mrzne, keď sa pokúšate stiahnuť súbor alebo uložiť obrázok na disk, vyskúšajte nasledovné riešenia:

Vymažte históriu prehliadania

Firefox môže mrznúť, ak často sťahujete súbory alebo ak je Vaša história preberania príliš rozsiahla. Pre vymazanie histórie sťahovania:

  1. Na vrchu Firefox okna, kliknite na Firefox tlačidlo (Nástroje vo Windows XP), následne kliknite na Históriu preberaniaV ponuke vyberte Nástroje menu, následne kliknite na Históriu preberaniaNa vrchu Firefox okna, kliknite na Nástroje menu, a potom kliknite na História preberania. Otvorí sa okno s prevzatými súbormi.Kliknite na šípku fx20 download icon a potom zvoľte Zobraziť všetky prevzaté súbory. Otvorí sa história sťahovania.
  2. Kliknite Vymazať zoznam. História sťahovania je odstránená.Kliknite na Vymazať zoznam.
  3. Stiahnite na skúšku nejaké súbory, aby ste zistili, či to pomohlo.

Vyberte iný priečinok na sťahovanie súborov

Firefox môže zamrznúť, ak priečinok, kde ste naposledy stiahli súbory (napr. zdieľaný disk alebo USB kľúč) už nie je dostupný. Návod na nápravu:

  1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

  2. Vyberte zložku Všeobecné.
  3. V preberaní súborov, vyberte Všetky súbory ukladať do a vyberte Prehľadávať.
  4. V okne Vyberte priečinok pre prevzaté súbory vyberte nový priečinok na ukadanie súborov.
  5. Zatvorte kartu about:preferences. Akékoľvek zmeny budú automaticky uložené.

Teraz vyskúšajte, či sa Vám dajú sťahovať súbory alebo ukladať obrázky. Ak to funguje ako má, tak choďte spät do nastavení Firefoxu, ak si želáte, a vyberte Vždy sa opýtať, kam súbory uložiť.

Vypnúť detekciu vírusov vo Firefoxe

Niektoré anitivírové programy kontrolujú stiahnuté súbory ihneď po ich uložení na disk. Tento proces môže spôsobovať spomalenie Firefoxu. Kontrolu vírusov môžete vypnúť nasledovným spôsobom (Váš antivírus bude fungovať aj naďalej):

  1. Do panela s adresou napíšte reťazec about:config a stlačte EnterReturn.
    Pred načítaním stránky sa môže zobraziť stránka s textom "Pozor, nebezpečenstvo poškodenia!". Ak chcete stránku about:config zobraziť, kliknite na tlačidlo Rozumiem rizikám!Rozumiem riziku a chcem pokračovať.
  2. Lokalizujte vlastnosti browser.download.manager.scanWhenDone a dvojklikom zmeňte hodnotu na false.

Firefox mrzne po ukončení

Niekedy Firefox môže prestať odpovedať a ostane v pamäti počítača aj po tom, ako ho ukončíte. A to aj napriek tomu, že žiadne okná Firefoxu nie sú otvorené. Táta chyba môže spôsobiť, že Firefox nebude pracovať správne, keď ho znovu otvoríte alebo môžete vidieť dialógové okno "Close Firefox" s chybovou hláškou, Firefox je už spustený, ale neodpovedá.A copy of Firefox is already open. V tomto prípade musíte zatvoriť všetky procesy Firefoxu alebo reštartovať počítač predtým, ako znovu otvoríte Firefox (čítajte "Firefox is already running but is not responding" error - How to fix kde nájdete ďalšie riešenia).

Zatvorte Firefox úplne

  1. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo UkončiťClose 29.

    Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

  2. Zatvorte všetky dialógové okná Firefoxu alebo sekundárne okná, ako napr. okno so stiahnutými súbormi.


Ak procesy stále ostávajú na pozadí aj po ukončení Firefoxu, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Vyriešte problémy s doplnkami

Nefunkčné doplnky môžu spôsobovať problémy, ktoré môžete odstrániť vypnutím alebo odinštalovaním daného rozšírenia. Pre viac informácií o diagnostike a riešení problémov, ktoré sú spôsobené chybnými rozšíreniami, čítajte článok Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems.

Aktualizujte alebo vypnite Java rozšírenie

Niekedy môžu Java applety spôsobovať beh Firefoxu na pozadí. Aktualizujte si Javu na najnovšiu verziu kliknutím na Mozilla's plugin check page alebo, ak nepotrebujete Java rozšírenie, môžete ho vypnúť cez správu zásuvných modulov, kde sa dostanete cez Menu -> Doplnky. Pre viac informácií si pozrite Používanie zásuvného modulu Java.

Vyriešte problémy so zabezpečením

Vzájomná súčinnosť určitých typov bezpečnostného softvéru (firewall, antivírus) môže spôsobovať mrznutie na niektorých systémoch. Vyskúšajte configure your firewall a uvidíte, či Vám to pomôže zbaviť sa problémov.
Based on information from Firefox hangs (mozillaZine KB)

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie