Možnosti Firefoxu - panel Všeobecné

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Poznámka: Tento článok popisuje panel Všeobecné vo Firefoxe 55 a staršom. Súčasné panely v Možnostiach Firefoxu boli reorganizované.

Tento článok popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Všeobecné na stránke MožnostiMožnostiNastavenia prehliadača Mozilla Firefox. Panel Všeobecné vám umožňuje:

 • Nastaviť Firefox, aby pri štarte kontroloval, či je predvoleným prehliadačom a predvoleným ho urobiť
 • Nastaviť stránku(y), ktorá sa otvorí pri spustení prehliadača Firefox, alebo po kliknutí na ikonu Domov.
 • Nastaviť, čo má prehliadač Firefox robiť, keď preberáte súbory
 • Spravovať nastavenia kariet
 • Meniť nastavenia výkonu

Fx46-GeneralPanel

Fx47-GeneralPanel

Fx50GeneralPanel-Win7Fx50GeneralPanel-Linux

Fx55GeneralPanel-2Fx55_General-Panel_Linux

Spustenie

 • Vždy kontrolovať, či je Firefox predvoleným prehliadačom - Toto zvoľte ak chcete, aby Firefox pri štarte kontroloval, či je predvoleným prehliadačom. Tým, že Firefox nastavíte ako predvolený prehliadač zaistíte, že bude použitý vždy ak bude chcieť nejaká aplikácia zobraziť webovú stránku.

Preberanie súborov

 • Všetky súbory ukladať do:
  Ak je táto voľba zvolená, prehliadač Firefox automaticky uloží všetky preberané súbory do zadaného priečinka (ako napríklad Pracovná plocha alebo priečinok Prevzaté súbory). Ak chcete tento priečinok zmeniť, kliknite na tlačidlo Prehľadávať...Zvoliť....
 • Vždy sa opýtať, kam súbory uložiť:
  Ak je táto možnosť zvolená, prehliadač Firefox sa vás pri každom preberaní súborov opýta, kam si želáte daný súbor uložiť.

Karty

 • Prepínať karty pomocou Ctrl+Tab v poradí podľa posledného otvorenia: Túto možnosť zaškrtnite, ak chcete používať klávesovú skratku Ctrl + Tab na prepínanie kariet v poradí podľa posledného otvorenia a nie v poradí, v akom sa objavia v okne Firefoxu.
 • Nové okná otvárať ako novú kartu: Táto možnosť vám umožňuje nastaviť, či sa budú odkazy z iných aplikácií alebo webových stránok otvárať ako nové okná alebo ako karty v aktuálnom okne.
  Poznámka: Pokiaľ ste si zvolili možnosť otvárať stránky na kartách, bude Firefox toto nastavenie ignorovať a otvorí nové okno v prípade, že autor stránky stanovil, že nové okno má mať určitú veľkosť, nakoľko niektoré stránky sa zobrazia správne iba pri určitej veľkosti
 • (ak je táto možnosť dostupná) Upozorniť pri zatváraní viacerých kariet: Pokiaľ budete chcieť zavrieť okno s viacerými otvorenými kartami, Firefox sa vás spýta, či si ho naozaj prajete zavrieť. Toto nastavenie bráni náhodnému zatvoreniu celého okna pri úmysle zavrieť iba kartu. Toto nastavenie sa zobrazuje len ak ste zobrazovanie tohto upozornenia vypli.
Fx48Multiple tabs-ConfirmClose
Poznámka: Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na zatváranie kariet v rámci okna.
 • (ak je táto možnosť dostupná) Upozorniť ma v prípade, že otvorenie viacerých kariet môže spomaliť Firefox: Pokiaľ otvoríte veľké množstvo kariet naraz, Firefox vás požiada o potvrdenie vášho rozhodnutia. Vďaka tomu môžete predísť spomaleniu vášho systému behom načítania stránok. Toto nastavenie sa zobrazuje len ak ste zobrazovanie daného potvrdenia vypli. Ak chcete, aby vás Firefox opäť žiadal o potvrdenie otvorenia viacerých kariet, toto nastavenie zaškrtnite.
 • Nenačítavať obsah karty, kým nie je aktívna: Firefox po spustení predchádzajúcej relácie načíta len karty na ktoré kliknete. Pokiaľ obnovujete veľa kariet, štart Firefoxu môže byt vďaka tejto možnosti rýchlejší.
 • Pri otvorení odkazu na novej karte ju preniesť do popredia: Pokiaľ kliknete prostredným tlačidlom myši na odkaz (alebo pri stlačení ľavého tlačidla myši podržíte tlačidlo Ctrlcmd), stránka sa otvorí na novej karte. Stránka sa načíta na karte v pozadí. Pokiaľ túto možnosť zaškrtnete, karta sa presunie do popredia.
 • Zobrazovať ukážky kariet v paneli úloh systému Windows: Pokiaľ v paneli úloh systému Windows presuniete kurzor na ikonu Firefoxu, Windows vám zobrazí náhľad okna Firefoxu. Pokiaľ máte túto možnosť zaškrtnutú, Windows bude zobrazovať náhľad jednotlivých kariet.

Výkon

Firefox používa nastavenia výkonu, ktoré sa najviac hodia pre váš počítač, vy ich však môžete pozmeniť. Viac informácií nájdete v článku Nastavenia výkonu vo Firefoxe.

 • Použiť odporúčané nastavenia výkonu: Toto je predvolené nastavenie. Ak zrušíte zaškrtnutie tejto možnosti, objavia sa vám nasledovné možnosti:
  • Použiť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné): Toto umožňuje Firefoxu použiť pre niektorý obsah grafický procesor vášho počítača, ak je dostupný, namiesto hlavného procesora. Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená ale funkcia nie je dostupná pre všetky grafické procesory. Ak toto nastavenie zmeníte, musíte reštartovať Firefox.
  • Limit procesov obsahu: Toto nastavenie môžete upraviť ak máte povolený multiprocesový Firefox (nazývaný aj electrolysis e10s). Viac procesov obsahu môže zvýšiť výkon, no ak ich máte príliš veľa, môžu spomaľovať váš počítač a Firefox

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie