Nastavenie Firefoxu - panel Karty

Tento článok sa vzťahuje na staršie verzie Firefoxu. MožnostiMožnostiNastavenia týkajúce sa kariet sa vo Firefoxe 38 a novšom nachádzajú na paneli Všeobecné. Viac informácií nájdete v článku Možnosti Firefoxu - panel Všeobecné.

Panel Karty v okne Možnosti je miesto, kde nájdete všetky nastavenia týkajúce sa správy kariet.Panel Karty v okne Možnosti je miesto, kde nájdete všetky nastavenia týkajúce sa správy kariet. V tomto článku vám ukážeme, čo všetko si môžete nastaviť.

Poznámka: Chýba vám možnosť skryť panel kariet? Prečítajte si článok Ako skryjem panel kariet, keď mám otvorenú len jednu kartu?.

Fx 15 Tab Options - WinFx 15 Tab Options - Mac

xp tabsSK_WIN7_TAB_OPTIONS-FF35Tabs Mac Fx23Tabs Linux Fx23

 • Nové okná otvárať ako novú kartu: Táto možnosť vám umožňuje nastaviť, či sa budú odkazy z iných aplikácií alebo webových stránok otvárať ako nové okná alebo ako karty v aktuálnom okne.
  Poznámka: Pokiaľ ste si zvolili možnosť otvárať stránky na kartách, bude Firefox toto nastavenie ignorovať a otvorí nové okno v prípade, že autor stránky stanovil, že nové okno má mať určitú veľkosť, nakoľko niektoré stránky sa zobrazia správne iba pri určitej veľkosti
 • Upozorniť pri zatváraní viacerých kariet: Pokiaľ budete chcieť zavrieť okno s viacerými otvorenými kartami, Firefox sa vás spýta, či si ho naozaj prajete zavrieť. Táto možnosť bráni náhodnému zatvoreniu celého okna pri úmysle zavrieť iba kartu. Pokiaľ túto voľbu nebudete mať zaškrtnutú, Firefox sa nebude nič pýtať a okno zavrie.
  Poznámka: Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na zatváranie kariet v rámci okna.
  Ak chcete zakázať varovanie pri zatváraní ostatných kariet, nastavte hodnotu nasledujúcej predvoľby na false:
  1. Do panela s adresou napíšte reťazec about:config a stlačte EnterReturn.
   Pred načítaním stránky sa môže zobraziť stránka s textom "Pozor, nebezpečenstvo poškodenia!". Ak chcete stránku about:config zobraziť, kliknite na tlačidlo Rozumiem rizikám!Rozumiem riziku a chcem pokračovať.
  2. Vyhľadajte predvoľbu browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs.
  3. Dvojklikom zmeňte jej hodnotu na false.
 • Upozorniť, ak by otvorenie viacerých kariet spôsobilo spomalenie Firefoxu: Pokiaľ otvoríte veľké množstvo kariet naraz, Firefox vás požiada o potvrdenie vášho rozhodnutia. Vďaka tomu môžete predísť spomaleniu vášho systému behom načítania stránok. Pokiaľ túto voľbu nebudete mať zaškrtnutú, Firefox sa nebude nič pýtať a karty ihneď načíta.
 • Vždy zobraziť panel kariet: Ak máte zobrazenú v okne Firefoxu len jednu stránku, panel kariet nie je normálne zobrazený. Ak ho chcete mať zobrazený stále, označte túto voľbu.
 • Nenačítavať obsah karty, kým nie je aktívna: Firefox po spustení predchádzajúcej relácie načíta len karty na ktoré kliknete. Pokiaľ obnovujete veľa kariet, štart Firefoxu môže byt vďaka tejto možnosti rýchlejší.
 • Pri otvorení odkazu na novej karte ju preniesť do popredia: Pokiaľ kliknete prostredným tlačidlom myši na odkaz (alebo pri stlačení ľavého tlačidla myši podržíte tlačidlo Ctrlcmd), stránka sa otvorí na novej karte. Stránka sa načíta na karte v pozadí. Pokiaľ túto možnosť zaškrtnete, karta sa presunie do popredia.
 • Zobrazovať ukážky kariet v paneli úloh systému Windows: Pokiaľ v paneli úloh systému Windows 7 presuniete kurzor na ikonu Firefoxu, Windows vám zobrazí náhľad okna Firefoxu. Pokiaľ máte túto možnosť zaškrtnutú, Windows bude zobrazovať náhľad jednotlivých kariet.
 • Nové okná otvárať ako novú kartu: Táto možnosť vám umožňuje nastaviť, či sa budú odkazy z iných aplikácií alebo webových stránok otvárať ako nové okná alebo ako karty v aktuálnom okne.
  Poznámka: Pokiaľ ste si zvolili možnosť otvárať stránky na kartách, bude Firefox toto nastavenie ignorovať a otvorí nové okno v prípade, že autor stránky stanovil, že nové okno má mať určitú veľkosť, nakoľko niektoré stránky sa zobrazia správne iba pri určitej veľkosti
 • Upozorniť pri zatváraní viacerých kariet: Pokiaľ budete chcieť zavrieť okno s viacerými otvorenými kartami, Firefox sa vás spýta, či si ho naozaj prajete zavrieť. Táto možnosť bráni náhodnému zatvoreniu celého okna pri úmysle zavrieť iba kartu. Pokiaľ túto voľbu nebudete mať zaškrtnutú, Firefox sa nebude nič pýtať a okno zavrie.
  Poznámka: Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na zatváranie kariet v rámci okna.
  Ak chcete zakázať varovanie pri zatváraní ostatných kariet, nastavte hodnotu nasledujúcej predvoľby na false:
  1. Do panela s adresou napíšte reťazec about:config a stlačte EnterReturn.
   Pred načítaním stránky sa môže zobraziť stránka s textom "Pozor, nebezpečenstvo poškodenia!". Ak chcete stránku about:config zobraziť, kliknite na tlačidlo Rozumiem rizikám!Rozumiem riziku a chcem pokračovať.
  2. Vyhľadajte predvoľbu browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs.
  3. Dvojklikom zmeňte jej hodnotu na false.
 • Upozorniť, ak by otvorenie viacerých kariet spôsobilo spomalenie Firefoxu: Pokiaľ otvoríte veľké množstvo kariet naraz, Firefox vás požiada o potvrdenie vášho rozhodnutia. Vďaka tomu môžete predísť spomaleniu vášho systému behom načítania stránok. Pokiaľ túto voľbu nebudete mať zaškrtnutú, Firefox sa nebude nič pýtať a karty ihneď načíta.
 • Nenačítavať obsah karty, kým nie je aktívna: Firefox po spustení predchádzajúcej relácie načíta len karty na ktoré kliknete. Pokiaľ obnovujete veľa kariet, štart Firefoxu môže byt vďaka tejto možnosti rýchlejší.
 • Pri otvorení odkazu na novej karte ju preniesť do popredia: Pokiaľ kliknete prostredným tlačidlom myši na odkaz (alebo pri stlačení ľavého tlačidla myši podržíte tlačidlo Ctrlcmd), stránka sa otvorí na novej karte. Stránka sa načíta na karte v pozadí. Pokiaľ túto možnosť zaškrtnete, karta sa presunie do popredia.
 • Zobrazovať ukážky kariet v paneli úloh systému Windows: Pokiaľ v paneli úloh systému Windows 7 presuniete kurzor na ikonu Firefoxu, Windows vám zobrazí náhľad okna Firefoxu. Pokiaľ máte túto možnosť zaškrtnutú, Windows bude zobrazovať náhľad jednotlivých kariet.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie