Používanie zásuvných modulov vo Firefoxe

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Podpora pre všetky zásuvné moduly NPAPI s výnimkou Flashu bola ukončená s príchodom Firefoxu 52. Viac informácií nájdete v tomto článku.

Zásuvné moduly sú doplnky, ktoré spravujú internetový obsah, ktorý Firefox nevie spracovať. Tento článok popisuje ako spravovať a používať zásuvné moduly v Firefoxe.

Čo je zásuvný modul

Zásuvný modul, je časť programu ktorá spravuje vo Firefoxe obsah, ktorý nevie spracovať. Zvyčajne sa k nemu viaže aj patent na určité formáty, ako sú napríklad videá, zvuky, online hry, rôzne prezentácie a veľa iných. Zásuvné moduly sú tvorené a distribuované rôznymi spoločnosťami.

Populárne zásuvné moduly

Informácie o inštalácii, používaní a riešení problémov so zásuvnými modulmi pre Firefox nájdete v týchto článkoch:

Poznámka: 64-bitová verzia Firefoxu rozpoznáva a podporuje iba NPAPI zásuvné moduly Adobe Flash a Microsoft Silverlight.

Aktualizácia zásuvných modulov

Navštívte webovú stránku zásuvného modulu, ktorý chcete aktualizovať. Keďže zásuvné moduly pochádzajú aj od tretích strán je dôležité aktualizovať ich pravidelne. Zraniteľnosť nainštalovaného zásuvného modulu môže vážne ohroziť vašu bezpečnosť.

Správa zásuvných modulov

Pozrite si aké zásuvné moduly máte nainštalované:

  1. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton. V ponuke kliknite na Doplnky a témy a následne zvoľte Zásuvný modul.

Ak chcete zásuvný modul zakázať, zvoľte v zozname modulov možnosť Nikdy neaktivovať. Takto zásuvný modul zakážete bez toho, aby ste ho odinštalovali. Pre opätovné spustenie zvoľte možnosť Vždy aktivovať.

Odinštalovanie zásuvných modulov

  • Inštrukcie na odinštalovanie konkrétneho zásuvného modulu nájdete v článkoch vyššie.
  • Inštrukcie na ručné odstránenie zásuvných modulov nájdete v článku Ručné odinštalovanie zásuvného modulu.

Riešenie

Problémy vo Firefoxe môžu byť spôsobené zásuvným modulom alebo ich kombináciou. Pomoc s diagnostikou problému nájdete v článku Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems.

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie