Používanie zásuvného modulu Java

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Podpora pre všetky zásuvné moduly NPAPI s výnimkou Flashu bola ukončená s príchodom Firefoxu 52. Viac informácií nájdete v tomto článku.

Poznámka: 64-bitová verzia Firefoxu pre Windows tento zásuvný modul nerozpoznáva alebo nepodporuje.

Veľa internetových stránok používa Java applety na zobrazenie interaktívneho obsahu, napríklad online hier. Predtým, ako Firefox môže spustiť Java applety, musíte Javu správne nainštalovať a povoliť. Java je programovací jazyk, ktorého preložený kód je nezávislý na platforme a je ho možné spúšťať na systémoch Windows, Mac, Linux a iných. Tento článok Vám pomôže Javu nainštalovať, alebo aktualizovať a pripraviť ju na používanie v prehliadači Firefox.

 • Java nie je to isté ako JavaScript (ak sa chcete dozvedieť viac o JavaScripte, prečítajte si tento článok).

Inštalácia a aktualizácia Javy

Manuálna inštalácia a aktualizácia

 1. Prejdite na stránku java.com.
 2. Kliknite na tlačidlo Free Java Download.
 3. Kliknutím na tlačidlo Agree and Start Free Download zahájite preberanie inštalačného balíku Java na Váš počítač.
 4. Po dokončení preberania zatvorte prehliadač Firefox.
 5. Otvorením prevzatého súboru zahájite inštaláciu Javy.

Automatická aktualizácia

Java pre Windows obsahuje funkciu automatickej aktualizácie, ktorá pravidelne kontroluje dostupnosť nových aktualizácií. V prípade, že je nová aktualizácia dostupná Vás na ňu upozorní. Zobraziť alebo zmeniť Vaše nastavenia aktualizácie môžete v Java Control Paneli v paneli Update, v ktorom môžete takisto skontrolovať dostupnosť aktualizácií manuálne. Viac informácií nájdete na stránkach Javy v článku What is Java Auto Update? How do I change notify settings?.

Aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám a ušetrili miesto na disku, mali by ste odinštalovať všetky predošlé verzie Javy, ktoré stále môžete mať nainštalované. Viac informácií nájdete v článku Ako odinštalovať Javu z môjho systému Windows?

Mac OS X 10.6 a starší

Java je nainštalovaná súčasne s operačným systémom. Ak chcete Javu aktualizovať, postupujte podľa článku Aktualizácia Mac OS X.

Mac OS X 10.7 a novší

Java nie je nainštalovaná súčasne s operačným systémom. Ak si chcete nainštalovať najnovšiu verziu javy, prejdite na stránku na prevzatie na java.com. Systémové požiadavky a návod na inštaláciu nájdete v článku Ako si môžem nainštalovať Javu na môj Mac?

Ak si chcete aktualizovať Javu, prejdite na Apple Systémové nastavenia, kliknutím na ikonu Java otvorte Ovládací panel Java, potom prejdite na kartu Aktualizácia a kliknite na tlačidlo Aktualizovať teraz. Viac informácii si môžete prečítať v článku Ako si môžem aktualizovať Javu ?.

Prečítajte si článok od Oracle Ako nainštalovať Javu na Linux, v ktorom nájdete návod ako nainštalovať a aktualizovať Javu na systémoch Linux.

Testovanie Javy

Ak chcete otestovať, či máte Javu v prehliadači Firefox nainštalovanú a povolenú navštívte jednu z týchto stránok:

Poznámka:Pri návšteve stránky, ktorá obsahuje Java obsah, vrátane týchto stránok budete pravdepodobne musieť Javu aktivovať a povoliť. Článok Ako používať Javu, ak je blokovaná popisuje, ako aktivovať Javu na dôveryhodných stránkach. Pravdepodobne sa vám tiež zobrazí bezpečnostné varovanie so žiadosťou o potvrdenie, že si prajete Javu použiť. Bezpečnostné varovania Javy sú podrobne popísané v článku Čo mám urobiť, ak sa mi zobrazí bezpečnostná výstraha Javy?.

Povolenie Javy

Ak Java nefunguje, presvedčte sa, či je povolená v Správcovi doplnkov:

 1. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton. V ponuke kliknite na Doplnky a témy a následne zvoľte Zásuvné moduly.
 2. Kliknutím zvoľte zásuvný modul Java(TM) Platform Java Applet Plug-inzásuvný modul Java.
 3. Ak je Java zakázaná, uvidíte tlačidlo Nikdy neaktivovať. V rozbaľovacej ponuke zvoľte preferovanú možnosť. Odporúčaná (predvolená) voľba je Vyžiadať aktivovanie. Táto voľba spôsobí, že budete vždy požiadaný o povolenie Javy.
Poznámka: "Java(TM) Platform" plugin je potrebné povoliť iba vtedy, ak je zakázaný. Zásuvný modul "Java Deployment Toolkit" je využívaný vývojármi na zistenie Vašej verzie javy a pri nasadzovaní ich aplikácii, pre správnu činnosť Javy však nie je potrebný.

Riešenie problémov

Ak máte Javu nainštalovanú ale nefunguje, skúste nasledovné riešenia:

Zásuvný modul Java sa nezobrazuje v Správcovi doplnkov

Ak sa zásuvný modul Java nezobrazuje v Správcovi doplnkov napriek tomu, že máte Javu nainštalovanú, vyskúšajte postupne každý z týchto postupov a vždy sa presvedčite, či sa problém vyriešil:

Odstráňte súbor pluginreg.dat

Ukončite Firefox a odstráňte (alebo premenuje) súbor pluginreg.dat, ktorý sa nachádza vo vašom profile (po nasledovnom spustení Firefoxu bude tento súbor znovu vytvorený a všetky zakázané zásuvné moduly budú povolené). Viac informácií nájdete v článku Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems.

Uistite sa, že Firefox nie je v 32-bitovom režime

Zásuvný modul Javy verzie 7 sa spustí len v 64-bitových prehliadačoch. Uistite sa preto, že nepoužívate Firefox v 32-bitovom režime.

 1. Vo Finderi otvorte zložku Applications
 2. Kliknite pravým tlačidlom myšiPodržte klávesu Control a kliknite na súbor Firefox.app
 3. Kliknite na Get Info

Skontrolujte či nie je položka Open in 32-bit mode (Otvoriť v 32-bitovom režime) zaškrtnutá (pokiaľ je, zrušte zaškrtnutie).

Uistite sa, že je Java v Java Control Paneli povolená

Od verzie 7 sa v Java Control Paneli v paneli Security nachádza možnosť "Enable Java content in the browser", ktorá je predvolene zaškrtnutá. Pokiaľ táto voľba nie je zaškrtnutá, majú Java applety zakázané spúšťanie v prehliadači a zásuvný modul Javy sa v Správcovi doplnkov neobjaví. Uistite sa preto, že táto možnosť je zaškrtnutá. Viac informácií nájdete na stránke Java Help.

Uistite sa že máte nainštalovanú 32-bitovú verziu Javy

Pokiaľ používate 64-bitovú verziu systému Windows a máte nainštalovanú len 64-bitovú verziu Javy, bude zásuvný modul Javy nedostupný. Súčasné verzie vydania Firefoxu sú 32-bitové a preto si budete musieť nainštalovať 32-bitovú verziu Javy.

Skontrolujte, či nie je zakázané vyhľadávanie zásuvných modulov

Prehliadače od Mozilly pri svojom štarte vyhľadávajú zásuvné moduly. Uistite sa preto, že nie je zakázaná predvoľba plugin.scan.plid.all

 1. Do panela s adresou napíšte reťazec about:config a stlačte EnterReturn.
  Pred načítaním stránky sa môže zobraziť stránka s textom "Pozor, nebezpečenstvo poškodenia!". Ak chcete stránku about:config zobraziť, kliknite na tlačidlo Rozumiem rizikám!Rozumiem riziku a chcem pokračovať.
 2. Vyhľadajte predvoľbu plugin.scan.plid.all
 3. Pokiaľ je nastavená na hodnotu false, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Obnoviť predvolenú hodnotu".

Odinštalujte program JavaFX (ak bol nainštalovaný)

V niektorých prípadoch po aktualizácií zo staršej verzie na verziu Java 7 Update 10 alebo novší, zásuvný modul Java(TM) Platform nie je rozpoznaný. Môže to byť spôsobené konfliktom medzi Javou a samostatnou inštaláciu JavaFX, ktorý spôsobí, že zásuvný modul Javy nie je správne zaregistrovaný v systéme. Ak chcete odstrániť tento problém, odinštalujte JavaFX. Viac informácii si môžete prečítať v tomto článku na stránkach java.com.

Ďalšie riešenia

Pokiaľ máte Javu nainštalovanú a povolenú, no napriek tomu nefunguje skúste nasledovné riešenia:

Odstráňte súbory staršej verzie zásuvného modulu Java

Uistite sa, či váš prehliadaš nedetekuje viacero verzií zásuvného modulu Java(TM) Platform. Napríklad, ak máte nainštalovanú Javu 7 Update 51, zásuvný modul Java(TM) Platform bude v Správcovi doplnkov uvedený ako Java(TM) Platform SE 7 U51. Pokiaľ na zozname vidíte ešte iné verzie tohto zásuvného modulu, odinštalujte ich. Postup na ich odinštalovanie nájdete v článku How do I uninstall Java on my Windows computer?. Môžete ich odstrániť aj manuálne, postup nájdete v článku Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems.

Iný softvér, ktorý môže blokovať Javu

Aj keď je Java správne nainštalovaná a povolená v prehliadači Firefox, môže byť blokovaná iným softvérom alebo zásuvným modulom, ako napríklad:

 • Firewall ZoneAlarm Pro môže blokovať Javu. Podrobné informácie o tom, ako povoliť Javu v tomto programe nájdete vo fóre ZoneAlarm Pro.

Ďalšie zdroje informácií

 • Stránka Java FAQ na webe java.com obsahuje odpovede na často kladené otázky.
Založené na informáciách z článku Java (mozillaZine KB)

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie