Prehliadanie na kartách

Prehliadanie na kartách je funkcia, ktorá umožňuje otvoriť niekoľko webových stránok v rámci jedného okna Firefoxu, každá na jednej karte. Obrázok "14d655966b77272ea0571900f4b4d7a8-1244840558-654-1.PNG" neexistuje.


Vytvárame a načítavame karty

Ak chcete otvoriť novú kartu:

 • Kliknite na tlačidlo Nová karta napravo od poslednej karty.

Obrázok "14d655966b77272ea0571900f4b4d7a8-1244839903-994-2.PNG" neexistuje.

 • Podržte kláves CtrlCmd a stlačte T.
 • V hornej časti okna FirefoxuV paneli Ponuka, kliknite na ponuku Súbor zvoľt položku Nová karta
 • Dvakrát kliknite na prázdne miesto na paneli s kartami.

Na načítanie odkazu na novej karte môžete použiť jednu z nasledujúcich možností:

 • Kliknite prostredným tlačidlom na odkaz
  • (Ak má vaša myš koliesko, kliknutie na koliesko je ekvivalentné ku kliknutiu na prostredné tlačidlo myši).
 • Pretiahnite odkaz na prázdne miesto na paneli s kartami. (Ak máte otvorenú len jednu webovú stránku, panel s kartami môže byť skrytý. Viac informácii nájdete v sekcii Nastavujeme prehliadanie na kartách.
 • Pretiahnite odkaz na inú otvorenú kartu. Odkaz bude otvorený v nej.
 • Kliknite pravým tlačidlom myšiStlačte kláves Ctrl, kliknite na odkaz a z kontextovej ponuky zvoľte položku Otvoriť odkaz na novej karte.

Ak chcete otvoriť webovú stránku z panela s adresou na novej karte, zadajte adresu URL a podržte kláves AltOpt a stlačte EnterReturn.


Presúvame karty

Karty sú usporiadané v takom poradí, v akom boli otvárané. Toto poradie sa vám nemusí páčiť. Ak chcete niektorú kartu v rámci Firefoxu presunúť, jednoducho ju presuňte myšou. Počas presúvania Firefox zobrazuje malý indikátor, ktorý ukazuje miesto, kam bude karta umiestnená.
Obrázok "14d655966b77272ea0571900f4b4d7a8-1244839104-646-3.PNG" neexistuje.

 • Na presun kariet môžete využiť klávesové skratky.
 • Ak chcete presunúť kartu z existujúceho okna do jej vlastného, kliknite na danú kartu a presuňte ju pod panel s kartami.
 • Ak chcete presunúť kartu z jedného okna do druhého, kliknite na kartu a presuňte ju na panel kariet druhého okna Firefoxu.


Zatvárame a obnovujeme karty

Ak chcete zatvoriť aktuálne zobrazenú kartu:

 • Kliknite na tlačidlo Zavrieť kartu.
  Obrázok "14d655966b77272ea0571900f4b4d7a8-1244839104-646-5.PNG" neexistuje.
 • Podržte kláves CtrlCmd a stlačte W.
 • Kliknite prostredným tlačidlom myši na kartu.
 • V hornej časti okna FirefoxuV paneli Ponuka kliknite na ponuku Súbor a zvoľte položku Zavrieť kartu.

Ak chcete zavrieť všetky karty okrem aktuálnej, kliknite pravým tlačidlomstlačte kláves Ctrl a kliknite na kartu a zvoľte položku Zavrieť ostatné karty.

Firefox si uchováva zoznam naposledy zatvorených kariet:

 • Ľubovoľnú kartu obnovíte pomocou ponuky História, otvorením podponuky Naposledy otvorené karty a zvolením karty, ktorú chcete obnoviť.
 • Všetky nedávno zatvorené karty sa dajú naraz otvoriť pomocou ponuky História, otvorením podponuky Naposledy otvorené karty a zvolením položky Otvoriť všetko na kartách.
 • Naposledy zatvorenú kartu obnovíte stlačením klávesovej skratky CtrlCmd+Shift+T.


Nastavujeme prehliadanie na kartách

Nastavenia pre prehliadanie na kartách nájdete pomocou ponuky NástrojeFirefoxUpraviť, zvolením položky Možnosti... a panela Karty.


Tipy a triky

Záložky a prehliadanie na kartách

Ak chcete pridať ako záložku sadu kariet:

 1. Podržte klávesy CtrlCmd a Shift a stlačte D alebo použite{DIV(class=unix,type=span)Použite ponuku Záložky a zvoľte položku Pridať všetky karty medzi záložky…, ak chcete pridať všetky karty v otvorenom okne do nového priečinka v záložkách.
 2. Ak chcete otvoriť záložky na kartách, otvorte ponuku záložiek a vyberte možnosť Otvoriť všetko na kartách. Takisto môžete kliknúť stredným tlačidlom na názov priečinka. Záložky budú otvorené na existujúcich kartách, nie nových.


Domovská stránka na viacerých kartách

Namiesto používania len jednej webovej stránky môžete mať ako domovskú stránku nastavenú skupinu kariet. Vyberte vaše obľúbené webové stránky a otvorte ich na kartách v rámci jedného okna. Otvorte ponuku NástrojeFirefoxUpraviť, zvoľte položku Možnosti... a otvorte panel Hlavné. V sekcii Spustenie kliknite na tlačidlo Použiť aktuálne stránky. Keď teraz kliknete na tlačidlo Domov, vaše obľúbené webové stránky budú načítané len jedným kliknutím.

Pridanie tlačidla Nová karta: Môžete pridať tlačidlo Nová karta na panel na uľahčenie otvárania nových kariet pomocou prispôsobenia panelov s nástrojmi.


Klávesové skratky

Firefox obsahuje rozsiahle možnosti ovládania kariet pomocou klávesových skratiek. Pozrite si ich zoznam.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie