Možnosti Firefoxu - panel Spresnenie

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Poznámka: Tento článok popisuje panel Obsah vo Firefoxe 55 a staršom. Súčasné panely v Možnostiach Firefoxu boli reorganizované.

Tento článok popisuje nastavenia dostupné na paneli Spresnenie v okne Možnosti prehliadača Mozilla Firefox. Tieto nastavenia sú využívané zriedkavo, ako napríklad nastavenie proxy serveru a rozličné pokročilé nastavenia využívané niektorými ľuďmi.

Karta Všeobecné

SK_FX38_AdvancedPanel-General Fx54AdvancedPanel-GeneralTab Fx55AdvancedPanel-GeneralTab

Zjednodušenie ovládania

 • Vždy používať kurzorové klávesy na navigáciu na stránkach: Určuje, či je zobrazený presunuteľný kurzor umožňujúci vám vyberať text pomocou klávesnice. Tento mód sa nazýva Prehliadanie pomocou klávesnice a spustíte ho stlačením klávesy F7.
 • Povoliť vyhľadávanie textu počas písania: Ak je táto voľba označená, prehliadač Firefox bude vyhľadávať text na stránke priamo pri písaní. Ak hľadáte text na stránke, panel Hľadať sa automaticky zobrazí na spodnej strane okna.
 • Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša o presmerovanie alebo obnovenie: Ak je táto voľba označená, Firefox zabraňuje webovým stránkam presmerovať sa na inú stránku, alebo automaticky obnovovať svoj obsah.

Prehliadanie

 • Použiť automatický posun: Automatické posúvanie je užitočná vlastnosť, ktorá umožňuje posúvať stránku stlačením prostredného tlačidla myši (obvykle koliesko) a následným pohybom myši nahor a nadol. Nie všetkým sa však táto funkcia páči, preto je možné túto vlastnosť zakázať touto voľbou.
 • Povoliť plynulý posun: Funkcia Plynulé posúvanie môže byť veľmi užitočná, ak čítate väčšie množstvo dlhých stránok. Štandardne, ak stlačíte klávesu Page Down, pohľad skočí priamo na spodnú časť strany. S použitím funkcie Plynulý posun sa stránka posúva pomalšie, takže stále máte prehľad o pozícii v texte.
 • Povoliť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné): Firefox môže použiť grafický procesor vášho počítača na zobrazenie niektorých stránok s videom a animáciami. Týmto sa urýchli Firefox, pretože grafický procesor je vhodnejší a výkonnejší pre zobrazovanie tohto typu obsahu. Táto voľba je štandardne zvolená, ale táto funkcia nie je dostupná pre všetky grafické procesory. Firefox ju povolí, ak je to možné. Prečítajte si viac o hardvérovom urýchľovaní.
  Ak zmeníte toto nastavenie musíte reštartovať Firefox.
  Reštart Firefoxu:
  1. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo UkončiťClose 29.

   Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

  2. Spustite Firefox obvyklým spôsobom.
 • Kontrolovať pravopis počas písania: Ak je táto možnosť povolená, Firefox bude pri písaní textu do polí formulárov kontrolovať pravopis a v prípade potreby ponúkne možné opravy zadaného textu. V prípade, že si chcete prevziať nejaký iný slovník ako je nainštalovaný, môžete tak urobiť kliknutím pravým tlačidlom myšistlačením Ctrl a kliknutím na textové pole, povolením kontroly pravopisu (ak je to potrebné) a využitím položky Jazyky v kontextovej ponuke poľa.

Karta Odosielanie údajov

SK_FX38_AdvancedPanel-DataChoices Fx51Advanced-DataChoices

 • Povoliť správy o kondícii prehliadača Firefox: Správa o kondícií prehliadača Firefox (dozvedieť sa viac) obsahuje informácie o výkone a stabilite vášho prehliadača Firefox. Táto voľba je v predvolenom nastavení zapnutá. Mozilla používa tieto údaje na to, aby vám poskytla porovnania a tipy. Vďaka týmto údajom môže Mozilla vylepšovať Firefox.
 • Zdieľať ďalšie údaje (napr. telemetriu): Označením tejto voľby začnete posielať Mozille anonymné údaje (viac informácií si môžete prečítať v článku Share data with Mozilla to help improve Firefox) o výkone vášho Firefoxu. Tieto informácie budú použité na vylepšenie Firefoxu.
 • Povoliť správy o zlyhaní: Ak Firefox zlyhá, zobrazí sa Mozilla Crash Reporter, ktorý sa vás spýta, či chcete odoslať správu o zlyhaní. Ak označte túto voľbu, bude voľba Povedať Mozille o tomto zlyhaní, aby mohli chybu opraviť v dialógovom okne informujúcom o páde implicitne označená.
 • Povoliť prehliadaču Firefox odosielať vo vašom mene správy o zlyhaní: Ak Firefox zlyhá, zobrazí sa Mozilla Crash Reporter, ktorý sa vás spýta, či chcete odoslať správu o zlyhaní. V niektorých prípadoch sa vám zobrazí možnosť odoslať neodoslané správy o predchádzajúcich zlyhaniach. Ak túto možnosť povolíte, bude Firefox automaticky odosielať tieto správy Mozille.

Karta Sieť

SK_FX38_AdvancedPanel-Network

Pripojenie

Vaša organizácia alebo poskytovateľ pripojenia k internetu môže ponúkať alebo vyžadovať použitie proxy servera. Proxy server pracuje ako sprostredkovateľ medzi vašim počítačom a internetom. Proxy servery sú tiež používané na zlepšenie výkonu, filtrovanie požiadaviek a skrývaniu vášho počítača pred prostredím internetu. Tým získavate vyššiu bezpečnosť. Proxy servery sú často súčasťou firemných firewallov. Viac informácií nájdete v článku Nastavenia pripojenia vo Firefoxe.

Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti

Navštívené stránky sú ukladané do vyrovnávacej pamäte a pri ďalšej návšteve sa tak zobrazia rýchlejšie. Tu môžete určiť, aké veľké miesta na pevnom disku vyhradíte pre vyrovnávaciu pamäť. Taktiež tu môžete vymazať obsah vyrovnávacej pamäte.

 • Tlačidlo Vymazať teraz: Okamžite vymaže celý obsah vyrovnávacej pamäte a uvoľní miesto na disku pre ňu využité.
 • Obmedziť veľkosť vyrovnávacej pamäte na ... MB diskového priestoru: Umožňuje určiť maximálnu veľkosť diskového priestoru (v MB) pre vyrovnávaciu pamäť Firefoxu.

Používateľské údaje a webový obsah režimu offline

 • Tlačidlo Vymazať teraz: Okamžite vymaže všetky údaje uložené webovými stránkami pre použitie v režime offline.
 • Upozorniť, ak stránka môže uložiť údaje na použitie v režime offline: Umožňuje webovým stránkam ukladať potrebné údaje pre použitie bez pripojenia k internetu. Ak ste v minulosti stránke zakázali ukladať tieto údaje a zmenili ste svoje rozhodnutie, môžete kliknúť na tlačidlo Výnimky…. Označte stránku, ktorej chcete povoliť ukladať údaje a kliknite na tlačidlo Odstrániť server. Ak chcete odstrániť všetky servery zo zoznamu, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetky servery.

Karta Aktualizácie

Fx38WinAdvancedPanel-Update SK_FX38_AdvancedPanel-Update

Fx49AdvancedPanelUpdate-win7 Fx49AdvancedPanelUpdate-MacLinux

Aktualizácie prehliadača Firefox

 • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti): Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie..
  • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si želáte, aby sa vás Firefox upozornil, keď aktualizácie zakážu niektorý z vašich doplnkov, označte túto voľbu.
 • Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú: Firefox vám umožní zvoliť, či chcete aktualizácie prevziať nainštalovať. Ak zvolíte aktualizácie nenainštalovať, môžete ich nainštalovať neskôr.
 • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti): Firefox nebude kontrolovať dostupnosť nových aktualizácií.
  Upozornenie: Ak zvolíte túto voľbu, nebudete dostávať kritické bezpečnostné aktualizácie. V tomto prípade by ste mali často kontrolovať dostupnosť aktualizácií ručne..
 • Ak si chcete prezrieť informácie o histórii prevzatých a nainštalovaných aktualizáciách, kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
 • Na inštaláciu aktualizácií používať službu na pozadí Firefox bude používať Mozilla Maintenance Service na inštalovanie aktualizácií. Táto voľba odstráni potrebu autorizovania sa prostredníctvom dialógového okna Kontrola používateľských kont v systémoch Windows 7 a Vista.

Automaticky aktualizovať

 • Vyhľadávacie moduly: Označte túto voľbu ak chcete dostávať automatické aktualizácie vyhľadávacích modulov.
Poznámka: Pokiaľ sú aktualizácie spravované správcom balíčkov, možnosti pre aktualizáciu môžu vo Firefoxe chýbať.

Aktualizácie prehliadača Firefox

 • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti): Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
  • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si želáte, aby sa vás Firefox upozornil, keď aktualizácie zakážu niektorý z vašich doplnkov, označte túto voľbu.
 • Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú: Firefox vám umožní zvoliť, či chcete aktualizácie prevziať nainštalovať. Ak zvolíte aktualizácie nenainštalovať, môžete ich nainštalovať neskôr.
 • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti): Firefox nebude kontrolovať dostupnosť nových aktualizácií.
  Upozornenie: Ak zvolíte túto voľbu, nebudete dostávať kritické bezpečnostné aktualizácie. V tomto prípade by ste mali často kontrolovať dostupnosť aktualizácií ručne..
 • Ak si chcete prezrieť informácie o histórii prevzatých a nainštalovaných aktualizáciách, kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.
Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako root, alebo ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.

Automaticky aktualizovať

 • Vyhľadávacie moduly: Označte túto voľbu ak chcete dostávať automatické aktualizácie vyhľadávacích modulov.

Karta Certifikáty

SK_FX38_AdvancedPanel-Certificates

Certifikáty pomáhajú vykonávať šifrovanie a dešifrovanie spojenia k zabezpečeným stránkam.

 • Pokiaľ stránka požaduje môj osobný certifikát: Niektoré servery môžu od vás vyžadovať identifikovanie pomocou osobného certifikátu. Aby tak mohli urobiť, požiadajú Firefox, aby pre vás taký vygeneroval. Keď navštívite stránku v budúcnosti, Firefox sa spýta, ktorý certifikát má použiť. Ak chcete, aby Firefox automaticky vybral certifikát za vás, zvoľte Vybrať automaticky.
  Poznámka: Osobný certifikát môže obsahovať osobné informácie, ktoré vás môžu identifikovať, ako napríklad vaše meno alebo adresu. Ak zvolíte možnosť Zvoliť automaticky, môže to ohroziť vaše súkromie. Ak ju zvolíte, nebudete upozornený, keď webová stránka požiada o váš osobný certifikát a môžete tak stratiť kontrolu nad tým, kto pristupuje k vaším súkromným informáciám.
 • Aktuálnu platnosť certifikátov overovať na serveroch OCSP: Firefox môže skontrolovať platnosť certifikátov na serveroch OCSP (Online Certificate Status Protocol). Vo východzom nastavení Fiefox kontroluje či certifikát poskytol server OCSP. Toto nastavenie budete musieť s najväčšou pravdepodobnosťou zmeniť iba vtedy, ak to bude vyžadovať vaše prostredie internetu.
 • Zobraziť certifikáty: Kliknutím na tlačidlo Zobraziť certifikáty sa zobrazí dialógové okno, v ktorom si môžete prehliadať uložené certifikáty, importovať nové, zálohovať či odstraňovať staré certifikáty.
 • Zariadenia: Bezpečnostné zariadenia môžu šifrovať a dešifrovať spojenie a skladovať certifikáty a heslá. Ak potrebujete použiť iné bezpečnostné zariadenie ako to, ktoré je používané v Firefoxe, kliknite na tlačidlo Zariadenia.

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie