Mozilla Crash Reporter

Tento článok zatiaľ nikto nepreložil. Ak máte s prekladmi na SUMO skúsenosti, môžete ho teraz preložiť. Ak by ste sa chceli dozvedieť, ako sa články na SUMO prekladajú, začnite prosím tu.

The Mozilla Crash Reporter dialog box appears when Firefox closes unexpectedly and lets you submit a crash report to developers, to make future Firefox versions crash less often. This article describes how it works and shows you how to access your crash reports.

For suggestions on how to prevent Firefox from crashing, see Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly).

When Firefox crashes

After Firefox crashes, the Mozilla Crash Reporter window will appear.

Firefox Crash Reporter

Tell Mozilla about this crash so they can fix it: If this box is checked, the Mozilla Crash Reporter will send a summary of the crash to Mozilla. Deselect this box if you don't want to send the report to Mozilla.

Details…: Will open the Report Contents window, where you can view the technical details of the crash.

Crash Reporter Details

Add a comment (comments are publicly visible): Use this box to add any further information that might be useful to developers trying to find the cause of the crash. The comments you post may be read by anyone.

Include the address of the page I was on: When checked, the information you send to Mozilla will include the web page you visited before the crash.

Quit Firefox: Close the dialog and don't start Firefox again.

Restart Firefox: Start Firefox again. Firefox will give you the option to restore the windows and tabs you had opened before the crash. If Firefox crashes again after choosing to restore your windows and tabs, one of the pages you were on is causing the crash. In this case, choose Close to start a new session.

Viewing crash reports

To view your crash reports from within Firefox:

  1. In the address bar, type about:crashes and press EnterReturn. A list of crash reports will appear.
    Fx64aboutcrashes
  2. Click on the View button to view the report.
    FxCrashreport

Viewing reports outside of Firefox

If you can't use the above method because Firefox crashes when it starts, you can also view the reports in files on your computer with the following steps:

  1. Press Windows Key + R on the keyboard. A Run dialog will open.
  2. In the Run dialog, type %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\ and press Enter.

Crash reports are stored in ~/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/ (show hidden folders, on Mac OS X 10.7 and above, by holding down the Option key while opening the Go menu in Finder and then selecting Library).Crash reports are stored in ~/.mozilla/firefox/Crash Reports/

The Crash Reports folder will contain two subfolders: pending and submitted. The submitted folder contains text files for each crash report submitted, with each file containing a crash report ID. For example, a file named bp-031b02bb-26b6-4168-ac0e-2de492090531.txt will contain the following text:
Crash ID: bp-031b02bb-26b6-4168-ac0e-2de492090531

You can go to https://crash-stats.mozilla.org and copy the Crash ID into the search field to view the report.

Getting help with crash reports

To use your crash report to get help with your Firefox problem, see Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly).

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie