Nastavenia pripojenia vo Firefoxe

Vaša organizácia alebo poskytovateľ internetového pripojenia vám môže ponúknuť alebo od vás vyžadovať využitie proxy servera. Proxy server funguje ako sprostredkovateľ medzi vašim počítačom a internetom. Zachytáva všetky požiadavky odosielané na internet a ak môže, odpovedá na ne zo svojej vyrovnávacej pamäte. Proxy servery sú tiež používané na zlepšenie výkonu, filtrovanie požiadaviek a skrývanie vášho počítača pred prostredím internetu. Tým získavate vyššiu bezpečnosť. Proxy servery sú často súčasťou firemných firewallov.

Pripojenie vo Firefoxe môžete nastaviť týmto spôsobom:

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Na paneli Všeobecné prejdite do sekcie Nastavenie servera ProxyNastavenie siete.
 3. Kliknite na Nastavenia…. Otvorí sa vám dialógové okno Nastavenie pripojenia.
  Fx60ConnectionSettingsFx63ConnectionSettings
 • Nepoužívať server proxy: Toto nastavenie vyberte, ak nechcete používať proxy server.
 • Automatická detekcia nastavení tejto siete: Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby Firefox automaticky detekoval proxy nastavenia danej siete.
 • Použiť systémové nastavenia serverov proxy: Toto nastavenie vyberte, ak chcete použiť proxy nastavenia konfigurované pre váš operačný systém.
 • Ručné nastavenie serverov proxy: Toto nastavenie vyberte, ak máte zoznam jedného alebo viacerých proxy serverov. Konfiguračné informácie si vyžiadajte od svojho systémového administrátora. Každé proxy vyžaduje hostiteľské meno a číslo portu.
  • Ak je pre všetky služby použité rovnaké hostiteľské meno a číslo portu, zaškrtnite možnosť Použiť tento server proxy pre všetky protokoly.
  • Nepoužívať proxy pre: Zoznam adries, pre ktoré nebude proxy server použitý. Použite <local> ak nechcete použiť proxy server pre všetky hostiteľské mená, ktoré neobsahujú bodky.
 • Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy: Toto nastavenie vyberte, ak máte konfiguračný súbor (súbor .pac). Zadajte URL a kliknite na OK. Adresu môžete taktiež zadať aj v tvare file: a data: (napr. file:///c:/proxy.pac alebo data:,function FindProxyForURL(){return "HTTPS example.com:3443";}).
  • Obnoviť: Tlačidlo Obnoviť načíta práve dostupné konfigurácie proxy.
Poznámka: V dialógovom okne Nastavenie pripojenia uvidíte taktiež rozšírenia, ktoré kontrolujú, ako sa Firefox pripája na internet. Tieto rozšírenia môžete zakázať kliknutím na tlačidlo Zakázať rozšírenie.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie