Venster Pagina-info van Firefox

Het venster Pagina-info van Firefox geeft u technische details over de pagina waarop u zich bevindt. Hiermee kunt u ook diverse toestemmingen voor die website wijzigen. Om het venster Pagina-info te openen, gebruikt u een van deze methoden:

 • Klik als de menubalk is ingeschakeldin de menubalk op Extra en selecteer in het vervolgkeuzemenu Pagina-info.
 • Gebruik de sneltoets Ctrl + Icommand + I.

U kunt het venster Pagina-info ook openen door deze stappen te volgen:

 1. Klik op het slotje Fx89Padlock links van het adres van de webpagina.
 2. Klik op het pijltje rechts in het vervolgkeuzepaneel van het Beheercentrum.
  Fx89SiteInfoPanel
 3. Klik in het volgende venster op de knop Meer informatie.

Het venster Pagina-info dat wordt geopend is in verschillende panelen onderverdeeld. Elk paneel wordt hieronder beschreven.

Algemeen

Fx89PageInfo-General

Het paneel Algemeen bevat basisinformatie over de pagina, zoals titel, adres en inhoudstype , evenals meer technische gegevens uit de paginabron.

 • Titel: geeft de titel weer van de pagina die u bezoekt.
 • Adres: geeft de URL (Uniform Resource Locator) weer van de pagina die u bezoekt.
 • Type: geeft het inhoudstype (MIME-type) weer van de pagina die u bezoekt. Dit type wordt bepaald door de webserver. Lees voor meer info Bestandstypes en downloadacties in Firefox beheren.
 • Rendermodus: geeft weer of de pagina aan webstandaarden voldoet (Standaardenmodus) of dat Firefox de pagina moet weergeven op een manier die compatibel is met niet-standaard code (Quirksmodus).
 • Tekstcodering: geeft weer welke tekenset de pagina gebruikt. Lees voor meer informatie Tekstcodering is niet meer beschikbaar in het Firefox-menu.
 • Gewijzigd: geeft de datum en tijd waarop de pagina het laatst is gewijzigd weer.

Meta

Het veld Meta geeft alle metatags weer die zich in de broncode van de pagina bevinden (het aantal tags staat tussen haakjes). Deze kunnen specificaties over bestandstype, tekenset, auteur, sleutelwoorden en andere informatie bevatten.

Media

Fx73PageInfo-Media

Het paneel Media geeft de URL en het type van alle achtergronden, afbeeldingen en ingebedde inhoud weer (inclusief audio en video) die met de pagina worden geladen. U kunt op elk gewenst item klikken om hier meer over te weten te komen, waaronder de bijbehorende:

 • Locatie: de URL van het specifieke item.
 • Type: het bestandstype van het specifieke item.
 • Grootte: de grootte in kilobytes (en bytes) van het specifieke item.
 • Afmetingen: de grootte van het item op het scherm in pixels.
 • Geassocieerde tekst: de ‘alternatieve’ tekst voor afbeeldingen die wordt weergegeven als de afbeelding niet wordt geladen.

U kunt voor elk item kiezen of u dit wilt opslaan op uw harde schijf door op de knop Opslaan als… te klikken.

Toestemmingen

Fx73PageInfo-Permissions

In het paneel Toestemmingen kunt u optiesvoorkeuren forceren voor het domein genoemd na Toestemmingen voor. Vink het selectievakje voor Standaard gebruiken uit om te specificeren of de pagina de aangegeven actie wel of niet mag uitvoeren.

Virtual Reality-apparaten benaderen

Geeft aan of het vermelde domein toegang mag krijgen tot uw verbonden virtual reality-headset. This is van toepassing op websites die immersieve ervaringen bieden, zoals 360°-video’s en games. U kunt dit instellen op Altijd vragen, Toestaan of Blokkeren. Voor meer info, lees see Infopagina WebXR-toestemming.

Toegang tot uw locatie

Geeft aan of Firefox het vermelde domein mag vertellen wat uw locatie is, met behulp van locatiebewust surfen.

Automatisch afspelen

Geeft aan of het vermelde domein automatisch geluid en video mag afspelen. Voor meer informatie, zie Automatisch afspelen van media toestaan of blokkeren in Firefox.

Add-ons installeren

Geeft aan of het vermelde domein het installatiedialoogvenster voor extensies of thema’s mag starten. Toestemmingen voor installatie voor websites kunnen worden toegevoegd of verwijderd in het paneel Privacy & Beveiliging van de Firefox-instellingen, onder Toestemmingen.

Pop-upvensters openen

Geeft aan of het vermelde domein pop-ups mag openen. Zie Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing voor instructies over het toevoegen of verwijderen van rechten voor websites om pop-ups te openen.

Sneltoetsen vervangen

Geeft aan of het vermelde domein ingebouwde sneltoetsen mag vervangen, zoals voor het toewijzen van Ctrl + Bcommand + B naar een opdracht ‘Vet’ in plaats van de bladwijzerzijbalk.

Notificaties versturen

Geeft aan of het vermelde domein pushnotificaties mag verzenden.

Cookies instellen

Geeft aan of het vermelde domein cookies mag instellen. Zie Websites melden dat cookies worden geblokkeerd – Cookies deblokkeren en Voorkomen dat websites cookies en websitegegevens in Firefox opslaan voor instructies over het toevoegen en verwijderen van rechten voor websites om cookies in te stellen.

Scherm delen

Websites kunnen uw toestemming vragen om uw computerscherm te delen. U kunt dit instellen op Altijd vragen of Blokkeren. Voor meer informatie, zie Browservensters of uw scherm delen met websites die u vertrouwt.

Gegevens in permanente opslag bewaren

Geeft aan of het vermelde domein gegevens op uw computer mag opslaan voor later gebruik. Firefox bewaart gegevens van websites met permanente opslag totdat u deze verwijdert. Voor meer informatie, zie Instellingen voor lokale websiteopslag beheren.

Naar dit tabblad wisselen

Geeft aan of het vermelde domein de focus naar het eigen tabblad mag verzetten. U kunt dit instellen op Altijd vragen of Toestaan.

Camera gebruiken

Geeft aan of het vermelde domein uw camera mag gebruiken. Dit is van toepassing op websites die mogelijkheden voor het vastleggen van video bevatten, zoals websites voor videochats. U kunt dit instellen op Altijd vragen, Toestaan of Blokkeren. Voor meer informatie, zie Uw camera- en microfoontoestemmingen met Firefox beheren.

Microfoon gebruiken

Geeft aan of het vermelde domein uw microfoon mag gebruiken. Dit is van toepassing op websites die mogelijkheden voor het opnemen van audio bevatten, zoals websites voor audioconferenties. U kunt dit instellen op Altijd vragen, Toestaan of Blokkeren. Voor meer informatie, zie Uw camera- en microfoontoestemmingen met Firefox beheren.

Beveiliging

Fx64PageInfo-Security

Website-identiteit

 • Website: toont het domein van de pagina.
 • Eigenaar: geeft de eigenaar van de website weer, als de identiteit van de pagina kan worden geverifieerd.
 • Geverifieerd door: geeft de instelling weer die het door de website gebruikte beveiligingscertificaat heeft uitgegeven, als er een bestaat. Klik op de knop Certificaat bekijken om het websitecertificaat te bekijken.

Privacy & geschiedenis

 • Heb ik deze website eerder dan vandaag bezocht? geeft weer of u de website eerder dan vandaag hebt bezocht en zo ja, hoe vaak.
 • Slaat deze website informatie op op mijn computer? geeft weer of de website cookies of andere websitegegevens opslaat. Klik op de knop Cookies en websitegegevens wissen om de opgeslagen gegevens te verwijderen van alle websites in dat domein, indien van toepassing. Als u bijvoorbeeld vraagt om te wissen bij blog.mozilla.org, worden cookies en gegevens van alle websites in het domein mozilla.org verwijderd.
 • Heb ik wachtwoorden opgeslagen voor deze website? geeft weer of u aanmeldingsgegevens voor deze website hebt opgeslagen. Klik op de knop Opgeslagen wachtwoorden bekijken om de wachtwoorden die u voor de website hebt opgeslagen te bekijken.

Technische details

De sectie Technische details geeft weer of de verbinding om privacyredenen is versleuteld, en zo ja, welke versleutelingssterkte werd gebruikt.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info