Bestandstypes en downloadacties in Firefox beheren

Firefox Firefox Last updated: 03/08/2024 100% of users voted this helpful

Dit artikel beschrijft hoe Firefox omgaat met gedownloade bestanden voor verschillende inhoudstypen, zoals een bestand opslaan of een op uw computer geïnstalleerde toepassing openen, en hoe u dat gedrag kunt wijzigen.

Bestandstypen en downloadacties

Wanneer u op een koppeling klikt om een bestand te downloaden, dan bepaalt het mediatype (en), ook wel het MIME-type of inhoudstype genoemd, zoals geconfigureerd door de webserver, bepaalt welke actie Firefox zal uitvoeren.

Firefox kan een bestand niet goed verwerken als een verkeerd geconfigureerde webserver het met een onjuist inhoudstype verzendt. Firefox kan bijvoorbeeld de inhoud als platte tekst tonen in plaats van het bestand in een toepassing openen. Zie Server-MIME-types juist configureren (en) en Veelgebruikte MIME-types (en) op MDN Web Docs voor meer informatie. U kunt in dergelijke gevallen contact opnemen met de website, of u kunt een Firefox-add-on zoals Content-Type Fixer proberen om het probleem te omzeilen. (Als u een add-on gebruikt en er hulp bij nodig hebt, kunt u de add-on-website bezoeken of contact opnemen met de ontwikkelaar van de add-on voor ondersteuning.)

Als Firefox geen ingestelde downloadactie heeft voor een bestandstype, zal Firefox het bestand standaard opslaan. Als u Altijd vergelijkbare bestanden openen selecteert in het contextmenu van uw rechtermuisknop in het paneel Downloads voor het bestand (zie hieronder), wordt voor dat bestandstype een nieuwe vermelding voor Inhoudstype en Actie toegevoegd aan het paneel Algemeen van uw Firefox-instellingen.

Noot: Firefox behandelt koppelingen naar sommige mediabestanden, zoals .mp3-bestanden, op dezelfde manier als het koppelingen naar .txt en .html behandelt, door ze intern te verwerken. Het bestand wordt niet gedownload en het paneel Downloads wordt niet geopend. In plaats hiervan wordt het bestand geopend en afgespeeld in Firefox, met een bedieningsbalk die wordt getoond om het afspelen te besturen (zie dit artikel voor details). Firefox gebruikt alleen instellingen van Toepassingen om te bepalen welke actie wordt uitgevoerd wanneer een bestand wordt behandeld als een download (zie hieronder).

Downloadacties wijzigen

Voor bepaalde inhoudstypen kunt u de actie die Firefox uitvoert wijzigen. Dit heeft geen invloed op ingebedde media in een webpagina – alleen op koppelingen naar de bestanden zelf.

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Ga in het paneel Algemeen naar de sectie Toepassingen.
 3. Selecteer de Inhoudstype-vermelding voor de actie die u wilt wijzigen. (U ziet mogelijk meer dan één weergave voor dezelfde bestandsindeling of -extensie omdat sommige bestandstypen meerdere inhoudstypen kunnen bevatten.)
 4. De kolom Actie toont een vervolgkeuzemenu met opties voor het kiezen van de actie.
  Fx77Applications-PDF-MacFx78Applications-PDFFx91Applications-PDF-Win
  • Openen in Firefox: selecteer dit als u Firefox de inhoud wilt laten weergeven. Dit is alleen van toepassing op een beperkt aantal inhoudstypen dat Firefox kan decoderen (PDF, AVIF, XML, SVG en WebP-afbeelding).
  • Altijd vragen: dit zal u een prompt tonen met de vraag Wat moet Firefox met dit bestand doen? zoals zie hieronder, zodat u kunt kiezen welke actie u Firefox wilt laten uitvoeren wanneer u op dat type bestand klikt. Dit kan handig zijn als Firefox dat bestandstype automatisch opslaat of het altijd met een bepaalde toepassing opent en u wilt dat er wordt gevraagd wat er moet worden gedaan.
  • Bestand opslaan: dit zal het bestand altijd op uw computer opslaan zodra u op type bestand downloadt. Lees voor meer info Gedownloade bestanden vinden en beheren in Firefox.
  • De standaardsysteemtoepassing van WindowsmacOS gebruiken: dit opent het bestand met de standaardtoepassing die in uw besturingssysteem is geconfigureerd. Dit wordt alleen getoond voor inhoudstypen die de optie Openen in Firefox bevatten (PDF, AVIF, XML, SVG en WebP-afbeeldingsbestanden) en is beschikbaar als op uw systeem een andere toepassing is ingesteld om dat bestandstype standaard mee te openen.
  • <toepassingsnaam> gebruiken: het bestand openen of het protocol verwerken met deze toepassing. (Sommige inhoudstypen, zoals mailto, irc en ircs, zijn protocollen, geen bestandstypen.) Opties kunnen een of meer webtoepassingen omvatten om het protocol te verwerken, of een geïnstalleerde toepassing.
  • Andere gebruiken…: dit opent het dialoogvenster Hulptoepassing selecteren, waarin u de toepassing die u wilt gebruiken kunt kiezen.
  • Toepassingsdetails…: als webtoepassingen of geïnstalleerde toepassingen anders dan de systeemstandaard zijn vermeld, opent dit een dialoogvenster waarin u achter de locatie van die toepassingen kunt komen of een toepassing als beschikbare optie kunt verwijderen.
 5. Sluit de pagina Instellingen. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Firefox instellen om u te vragen wat u wilt doen met bestanden zonder gedefinieerd inhoudstype

Als u op een koppeling klikt om een bestand te downloaden en Firefox geen inhoudstype en downloadactie heeft ingesteld voor dat bestandstype, zal Firefox het bestand standaard opslaan. Als u wilt dat Firefox u vraagt wat het met deze downloads moet doen, kunt u naar de onderkant van de sectie Toepassingen gaan onder Wat moet Firefox met andere bestanden doen? en Vragen of bestanden geopend of opgeslagen moeten worden selecteren.

Fx101settings-Applications-OtherFiles

Als u de instelling Vragen of bestanden geopend of opgeslagen moeten worden kiest, ziet u een prompt Wat moet Firefox met dit bestand doen? (zie hieronder) als u een bestand downloadt waarvoor geen inhoudstype is gedefinieerd.

Downloadacties toevoegen

Als u Vragen of bestanden geopend of opgeslagen moeten worden kiest in de Firefox-instellingen onder Toepassingen (zoals hierboven getoond) en u een bestand downloadt waarvoor geen inhoudstype en downloadactie is gedefinieerd, een prompt Wat moet Firefox met dit bestand doen?. Als u een actie kiest en ook de optie Dit vanaf nu automatisch doen voor dit type bestanden selecteert, worden een nieuw Inhoudstype en Actie-item toegevoegd aan de lijst Toepassingen voor dat bestandstype. Zie de sectie Prompt ‘Wat moet Firefox met dit bestand doen?’ hieronder voor meer informatie.

Als u een bestandstype downloadt dat met een geïnstalleerde toepassing kan worden geopend, kunt u Firefox als volgt instellen om vergelijkbare bestanden altijd te openen:

 1. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt op het downloade item in het paneel Downloads. (U kunt dit ook doen vanuit het Bibliotheekvenster Downloadgeschiedenis.)
 2. Selecteer Altijd vergelijkbare bestanden openen in het contextmenu.
  • Deze optie kan in sommige gevallen ontbreken, zoals voor uitvoerbare bestandenbestanden die door de website met het onjuiste inhoudstype (zie hierboven) zijn aangeboden.
  Fx98Downloads-FileContextMenu

Optie ‘Altijd vergelijkbare bestanden openen’

Als u Altijd vergelijkbare bestanden openen vanuit het contextmenu voor een gedownload item selecteert, wordt het bestand geopend in de standaardtoepassing van het systeem en wordt een nieuw Inhoudstype-item toegevoegd aan de sectie Toepassingen van het paneel Algemeen in uw Firefox-instellingen, waarbij de downloadactie wordt ingesteld om die toepassing te openen. De volgende keer dat u een dergelijk bestandstype downloadt en het contextmenu opent, is de optie Altijd vergelijkbare bestanden openen aangevinkt.

Fx98AlwaysOpenSimilarFilesCheckmark

Als u het vinkje weghaalt, wordt de downloadactie voor dat Inhoudstype in de sectie Toepassingen van uw Firefox-instellingen gewijzigd in Bestand opslaan. U kunt later een andere actie selecteren in de Firefox-instellingen (zie hierboven) als u dat wenst, zoals Andere gebruiken… om een andere toepassing te kiezen, of Altijd vragen, zodat Firefox vraagt wat u wilt doen als u dat bestandstype downloadt.

Noot: als u een bestand met een toepassing opent in Firefox, wordt dit bestand ook opgeslagen in de maplocatie die wordt getoond naast Bestanden opslaan in: in de sectie Downloads onder Bestanden en Toepassingen (zie Gedownloade bestanden vinden en beheren in Firefox voor details). Lees dit artikel voor meer info over hoe met downloads wordt omgegaan.

Prompt ‘Wat moet Firefox met dit bestand doen?’

Als u de actie voor een gedefinieerd bestandstype in de sectie Toepassingen van het paneel Algemeen wijzigt naar Altijd vragen of als u Vragen of bestanden geopend of opgeslagen moeten worden selecteert voor andere bestanden die niet in de lijst staan (zie hierboven), dan ziet u een prompt Wat moet Firefox met dit bestand doen? voor die gedownloade bestanden.

Fx98prompt-OpenWithFirefox
 • Openen met Firefox: opent het bestand in Firefox. Deze optie wordt alleen getoond voor inhoudstypen die optie Openen in Firefox bevatten in de sectie Toepassingen van de Firefox-instellingen (PDF, AVIF, XML, SVG en WebP-afbeeldingsbestanden).
 • Openen met: opent het bestand in de standaardtoepassing van het besturingssysteem voor dat bestandstype. (U kunt ook het vervolgkeuzemenu gebruiken om een andere toepassing te kiezen.)
 • Bestand opslaan: slaat het bestand op in de downloadmap (opgegeven onder Downloads in het paneel Algemeen in de instellingen van uw Firefox).
 • Dit vanaf nu automatisch doen voor dit type bestanden: vink deze optie aan om altijd de geselecteerde actie uit te voeren en klik daarna op OK. U dient mogelijk Firefox te herstarten om de wijziging van de downloadactie door te voeren.
Waarschuwing: kies Firefox niet als hulptoepassing om het bestandstype altijd mee te openen, aangezien dit een probleem kan veroorzaken waarbij Firefox bij herhaling lege tabbladen of vensters opent als u op een koppeling klikt.

De prompt ‘Wat moet Firefox met dit bestand doen?’ toont geen toepassing

De prompt ‘Wat moet Firefox met dit bestand doen?’ toont mogelijk geen standaardtoepassing voor sommige bestandstypen die u downloadt, als u Firefox hebt ingesteld op Vragen of bestanden geopend of opgeslagen moeten worden in de sectie Toepassingen van uw Firefox-instellingen. U kunt op de knop Kiezen…Bladeren… klikken om een toepassing die op uw computer is geïnstalleerd te kiezen om het bestand te openen.

Fx78OpeningPPTfileFx90OpeningFileChoose-mac

Downloadacties voor alle inhoudstypen naar standaardwaarden terugzetten

Als u problemen ondervindt met de manier waarop Firefox bestandsdownloads verwerkt die u niet kunt oplossen, of als u gewoon een frisse start wilt maken, kunt u de standaard inhoudstypen en acties terugzetten door Firefox op te frissen. Zie voor meer info Firefox opfrissen - Add-ons en instellingen herinitialiseren.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info