การแก้ไขปัญหา

Fix slowness, crashing, error messages and other problems.

ถอนการติดตั้ง Firefox สำหรับ iOS

หาก Firefox ไม่เหมาะสำหรับคุณ การถอนการติดตั้งจากอุปกรณ์ iOS ของคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

Firefox for iOS Firefox for iOS Created: 05/31/2023

ในภาษาอังกฤษ

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม