Možnosti Firefoxu - panel Obsah

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Poznámka: Tento článok popisuje panel Obsah vo Firefoxe 55 a staršom. Súčasné panely v Možnostiach Firefoxu boli reorganizované.

Panel Obsah obsahuje nastavenia týkajúce sa zobrazovania webových stránok.Tento dokument popisuje všetky dostupné nastavenia.

Nastavenie obsahu

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-win7

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp Fx48ContentPanel-Mac

Fx48MacContentPanel

content settings mac Fx44ContentPanel-winxp

Obsah DRM

  • Prehrávať obsah DRM: V predvolenom nastavení prehliadač Firefox umožňuje prehrávanie zvukového a obrazového obsahu HTML5 chráneného DRM ochranou. Zrušenie zaškrtnutia tohto políčka túto funkciu vypne. Viac informácií nájdete v článku Prehrávanie DRM obsahu vo Firefoxe.

Obsah DRM

  • Prehrávať obsah DRM: V predvolenom nastavení prehliadač Firefox umožňuje prehrávanie zvukového a obrazového obsahu HTML5 chráneného DRM ochranou. Zrušenie zaškrtnutia tohto políčka túto funkciu vypne. Viac informácií nájdete v článku Prehrávanie DRM obsahu vo Firefoxe.

Obsah DRM

  • Prehrávať obsah DRM: V predvolenom nastavení prehliadač Firefox umožňuje prehrávanie zvukového a obrazového obsahu HTML5 chráneného DRM ochranou. Zrušenie zaškrtnutia tohto políčka túto funkciu vypne. Viac informácií nájdete v článku Prehrávanie DRM obsahu vo Firefoxe.

Upozornenia

Firefox vám umožňuje vybrať si, ktoré stránky vám budú môcť posielať upozornenia. Viac informácií nájdete v článku Web Push notifications in Firefox. Kliknutím na tlačidlo Zvoliť... môžete meniť zoznam povolených stránok

  • Nevyrušujte ma: Zaškrtnutím tejto možnosti dočasne zakážete všetky upozornenia. Upozornenia ostanú zakázané až dokým nezavriete alebo nereštartujete Firefox. Táto možnosť nie je dostupná pre všetky systémy.
  • Nevyrušujte ma: Zaškrtnutím tejto možnosti dočasne zakážete všetky upozornenia. Upozornenia ostanú zakázané až dokým nezavriete alebo nereštartujete Firefox.

Vyskakovacie okná

  • Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná: V predvolenom nastavení prehliadač Firefox blokuje nepríjemné vyskakovacie okná na webových stránkach. Zrušením zaškrtnutia tejto možnostimožnosti zrušíte blokovanie vyskakovacích okien.

Niektoré stránky vyžadujú používanie vyskakovacích okien. Preto je dobré povoliť týmto stránkam otvárať vyskakovacie okná. V takom prípade kliknite na tlačidlo Výnimky…. V zobrazenom dialógovom okne zadajte server, pre ktorý chcete vyskakovacie okná povoliť a kliknite na tlačidlo Povoliť. Na odstránenie servera vyberte server zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Odstrániť server. Na vyprázdnenie celého zoznamu použite tlačidlo Odstrániť všetky servery. Viac informácií nájdete v článku Blokovanie vyskakovacích okien.

Písma a farby

Predvolené písmo a Veľkosť: Stránky sú zvyčajne zobrazované v písme a veľkosti, ktoré sa volia tu (veľkosť písma je udávaná v bodoch). Niektoré stránky však môžu tieto nastavenia prepísať, ak nenastavíte inak v dialógovom okne Písma. Kliknutím na tlačidlo Pokročilé… otvoríte dialógové okno Písma, v ktorom môžete zmeniť rozšírené nastavenia písiem.

Tlačidlo Farby otvára dialógové okno, ktoré vám umožňuje zmeniť farbu textu a pozadia vo webových stránkach. Umožňuje vám taktiež zmeniť farbu odkazov.

Viac informácií nájdete v článku Change the fonts and colors websites use.

Jazyky

Niektoré stránky ponúkajú viac jazykových verzií. Ak chcete špecifikovať konkrétne jazyky, kliknite na tlačidlo Vybrať….

Okno Jazyky a kódovanie: Na pridanie jazyka, vyberte jazyk z poľa Pridať jazyk…, vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo Pridať. Jazyk odstránite jeho označením a kliknutím na tlačidlo Odstrániť. Poradie jazykov môžete zmeniť pomocou tlačidiel Posunúť nahor a Posunúť nadol a tým určiť preferenciu jazykov v prípade, že stránka je dostupná vo viacerých jazykoch.

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie