Blokovanie vyskakovacích okien

Tento dokument vysvetľuje všetky nastavenia blokovania vyskakovacích okien v programe Firefox.

Čo sú vyskakovacie okná?

Vyskakovacie okná sú okná webových stránok, ktoré sa otvoria bez vedomia používateľa. Majú rôznu veľkosť, ale zvyčajne nepokrývajú celú obrazovku. Niekedy sa však takéto okná otvoria cez celú obrazovku monitora nad všetkými oknami prehliadača.

Firefox umožňuje tieto okná blokovať. Blokovanie vyskakovacích okien môžete zapnúť resp. vypnúť v nastaveniach Firefoxu. Blokovanie vyskakovacích okien je v predvolenom nastavení zapnuté, takže ho nemusíte zapínať.

Pri zablokovaní vyskakovacieho okna Firefox zobrazí informačný panel (ak ste predtým nenastavili inak - pozri nižšie) a súčasne ikonu popup_icon_fx57 v paneli s adresou.

popups blocked 57popups blocked mac 57Blocked popups fx70

Keď kliknete na tlačidlo MožnostiMožnostiNastavenia na informačnom paneli alebo ikonu v paneli s adresou, zobrazí sa vám ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

 • Povoliť vyskakovacie okná z <adresa stránky>
 • Upraviť blokovanie vyskakovacích okien...
 • Nezobrazovať túto správu v prípade blokovania vyskakovacích okien
 • Zobraziť <adresa zablokovaného vyskakovacieho okna>
Pri návštevách niektorých stránok môže blokovanie vyskakovacích okien prekážať : Niektoré webové stránky, napríklad stránky bánk, používajú vyskakovacie okná na informovanie o dôležitých veciach. Blokovanie vyskakovacích okien znemožní zobrazenie týchto stránok. Môžete však určiť webové servery, na ktoré sa blokovanie vyskakovacích okien nebude vzťahovať.
Blokovanie vyskakovacích okien nefunguje vždy: Aj keď Firefox blokuje množstvo vyskakovacích okien, niektoré webové stránky používajú na zobrazovanie vyskakovacích okien metódy, ktoré sa dajú ťažko identifikovať a teda nemôžu byť blokované.

Nastavenie blokovania vyskakovacích okien

Ak chcete nastaviť blokovanie vyskakovacích okien postupujte nasledovne:

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Vyberte panel Súkromie a bezpečnosť.
 3. V sekcii Povolenia zrušte zaškrtnutie poľa Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná, čím kompletne zakážete vyskakovacie okná.
 • Kliknutím na tlačidlo Výnimky… sa vám otvorí dialógové okno so zoznamom stránok, ktoré majú povolené vyskakovacie okná zobrazovať.
 • K dispozícii máte nasledujúce možnosti:
  Allowed Websites Pop-ups
Povoliť: Kliknutím na túto možnosť pridáte webovú stránku do zoznamu.
Odstrániť stránky: Kliknutím na túto možnosť odstránite webovú stránku zo zoznamu.
Odstrániť všetky stránky: Kliknutím na túto možnosť odstránite všetky webové stránky zo zoznamu.
Blokovanie vyskakovacích okien nemusí na niektorých webových stránkach fungovať. Napriek tomu, že prehliadač Firefox dokáže zablokovať väčšinu vyskakovacích okien, niektoré vyskakovacie okná používajú techniky, vďaka ktorým nie je možné tieto okná zablokovať. Viac informácii nájdete v predchádzajúcej časti tohto článku.

Vyskakovacie okná nie sú blokované

Je toto okno z prehliadača Firefox?

Vyskakovacie okná nemusia vždy pochádzať z Firefoxu. To, odkiaľ skutočne dané okno pochádza, môžete rozoznať z jeho vzhľadu.

 • Pokiaľ vo vyskakovacom okne v paneli s adresou vidíte tlačidlo Informácie o stránke Site Info buttontlačidlo Ochrany pred sledovaním (štít) a tlačidlo Informácie o stránke (zámok), vyskakovacie okno pochádza z prehliadača Firefox.
 • Ak nevidíte tlačidlo Informácie o stránke Site Info buttontieto tlačidlá, môže vyskakovanie týchto okien spôsobovať malvér vo vašom počítači. Viac informácii nájdete v článku Troubleshoot Firefox issues caused by malware.

Je blokovanie vyskakovacích okien aktívne a povolené pre túto stránku?

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Vyberte panel Súkromie a bezpečnosť a prejdite do sekcie Povolenia.
 3. Uistite sa, že políčko Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná je zaškrtnuté.
 4. Napravo od políčka Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná, kliknite na tlačidlo Výnimky.... Otvorí sa dialógové okno, ktoré obsahuje zoznam serverov, pre ktoré sú vyskakovacie okná povolené.
 5. Ak je server, ktorý otvára vyskakovacie okná v tomto zozname uvedený, zvoľte ho a kliknutím na tlačidlo Odstrániť stránku ho odstráňte.
 6. Vaše zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo Uložiť zmeny.
 7. Zatvorte kartu about:preferences. Akékoľvek zmeny budú automaticky uložené.

Zobrazí sa vyskakovacie okno po kliknutí alebo stlačení klávesy?

Niektoré udalosti, ako napríklad kliknutie alebo stlačenie klávesy, môžu vyvolať otvorenie vyskakovacie okna bez ohľadu na to, či vyskakovacie okná sú povolené alebo nie. Je to zámerne. Firefox neblokuje vyskakovacie okná, ktoré potrebujú niektoré webové stránky pre svoju činnosť.

Je to skutočne vyskakovacie okno?

Niekedy sú reklamy navrhnuté tak, aby vyzerali ako okná, ale v skutočnosti nimi nie sú. Blokovanie vyskakovacích okien Firefoxu nemôže zastaviť zobrazovanie týchto reklám.

Dotazníky od Mozilly

Ak navštívite webovú stránku Mozilly, niekedy sa vám zobrazí vyskakovacie okno, ktoré vás žiada, aby ste sa tohto dotazníka zúčastnili. Jediná tretia strana, ktorá s Mozillou pri dotazníkoch spolupracuje je SurveyGizmo. Blokovanie vyskakovacích okien vo Firefoxe tieto vyskakovacie okná neblokuje.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie