یادگیری اصول: آغاز کنید

همه چیزهایی را که نیاز دارید بدانید تا با فایرفاکس شروع به کار کنید یاد بگیرید.

ساخت میانبر برای یک وب سایت روی میزکار

یاد بگیرید که چطور به راحتی یک میانبر روی میزکار خود بسازید تا وقتی اجرا شود فایرفاکس را باز کرده و شما را به وب سایت مورد علاقه‌تان ببرد.

Firefox Firefox ایجاد شد: 05/23/2017

به انگلیسی

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More