فایرفاکس برای آندروید Support

Frequent Topics

Explore the knowledge base.

Still need help?

We’re here for you. Post a question to our support forums and get answers from our community of experts.

Ask the Community

Featured Articles

حفاظت ردیابی در فایرفاکس برای اندروید

حفاظت ردیابی در فایرفاکس برای اندروید

قابلیت حفاظت ردیابی‌ی فایرفاکس برای اندروید از یک لیست ارایه شده جدا جهت شناسایی و بلاک کردن ردیاب‌ها استفاده می‌کند.

مرورگر پیش فرض را فایرفاکس ساختن

مرورگر پیش فرض را فایرفاکس ساختن

این مقاله توضیح می‌دهد که چطور پیوندها در دستگاه اندروید شما به‌صورت پیش فرض با فایرفاکس باز شوند.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More