Επίλυση προβλημάτων

Το Firefox δεν αποθηκεύει ρυθμίσεις ή πληροφορίες

Ανάκτηση χαμένων σελιδοδεικτών

Αν οι σελιδοδείκτες σας έχουν εξαφανιστεί, ίσως μπορέσετε να τους ανακτήσετε. Μάθετε γιατί έχουν εξαφανιστεί οι σελιδοδείκτες σας και πώς να τους επαναφέρετε.

Firefox Firefox Last updated: 03/27/2024
Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα