Γιατί εμφανίζονται οι ανοικτές καρτέλες του Firefox στον μείκτη έντασης των Windows;

Firefox Firefox Δημιουργήθηκε: 11/17/2021
Αυτό το άρθρο αφορά μόνο τα Windows.

Αν ο μείκτης έντασης των Windows διαθέτει ένα ρυθμιστικό για καθεμιά από τις ανοικτές σας καρτέλες στο Firefox, αυτό είναι ένα σφάλμα που σχετίζεται με την πολυδιεργασία (E10s) και που θα διορθωθεί στην έκδοση 76 του Firefox.

Εντωμεταξύ, στις εκδόσεις του Firefox πριν από την 76, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των διεργασιών του Firefox σε «1» για να επιλύσετε το ζήτημα:

Ο ορισμός του αριθμού των διεργασιών σε 1 απενεργοποιεί ουσιαστικά τη λειτουργιά πολυδιεργασίας, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις επιδόσεις του Firefox.
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Η εικόνα «fx57menu» δεν υπάρχει.Fx89menuButton για να ανοίξετε το μενού.
  2. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  3. Στην καρτέλα Γενικά, μεταβείτε στην ενότητα Επιδόσεις.
  4. Καταργήστε την επιλογή Χρήση προτεινόμενων ρυθμίσεων επιδόσεων.
  5. Επιλέξτε 1 στο αναδιπλούμενο μενού Όριο διεργασιών περιεχομένου.
    set e10s to 1

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα