Απενεργοποίηση ή αφαίρεση προσθέτων

Firefox Firefox Last updated: 01/23/2023 100% of users voted this helpful

Οι επεκτάσεις και τα θέματα είναι τύποι προσθέτων για το Firefox. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να απενεργοποιήσετε ή να αφαιρέσετε αυτά τα πρόσθετα.

Σημείωση: Το Firefox περιλαμβάνει τα αρθρώματα OpenH264 και Google Widevine, ένα άλλο είδος προσθέτων. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το Γιατί υπάρχει ένα άρθρωμα OpenH264 στο Firefox; και το Παρακολούθηση περιεχομένου DRM στο Firefox.

Απενεργοποίηση και αφαίρεση επεκτάσεων

Απενεργοποίηση επεκτάσεων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μια επέκταση, διακόπτοντας έτσι τη λειτουργία της, χωρίς να την αφαιρέσετε.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Επεκτάσεις.
  • Θα ανοίξει η σελίδα Διαχείριση των επεκτάσεών σας της Διαχείρισης προσθέτων σε μια νέα καρτέλα.
 2. Πλοηγηθείτε στη λίστα των επεκτάσεων.
 3. Κάντε κλικ στον μπλε διακόπτη για την επέκταση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
  Fx78-DisableExtension_el

Για εκ νέου ενεργοποίηση της επέκτασης, βρείτε την στη λίστα των επεκτάσεων και κάντε κλικ στον διακόπτη για την επιθυμητή επέκταση. Ο διακόπτης θα γίνει μπλε όταν ενεργοποιηθεί.

Για να απενεργοποιήσετε επεκτάσεις που έχουν αλλάξει τη σελίδα νέας καρτέλας, τη σελίδα νέου παραθύρου ή την αρχική σελίδα, δείτε το Κάποια επέκταση άλλαξε τη σελίδα νέας καρτέλας μου.

Αφαίρεση επεκτάσεων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Επεκτάσεις.
  • Θα ανοίξει η σελίδα Διαχείριση των επεκτάσεών σας της Διαχείρισης προσθέτων σε μια νέα καρτέλα.
 2. Πλοηγηθείτε στη λίστα των επεκτάσεων.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο τριών κουκκίδων Fx107-Addons-3dotIcon για την επέκταση που θέλετε να αφαιρέσετε και επιλέξτε Αφαίρεση.
  Fx78-RemoveExtension_el

Απενεργοποίηση και αφαίρεση θεμάτων

Εξαρχής, το Firefox περιλαμβάνει το προεπιλεγμένο θέμα συστήματος και τα προαιρετικά θέματα χρωματικών συνδυασμών, «Ανοιχτόχρωμο», «Σκουρόχρωμο» και «Alpenglow», αλλά μπορείτε να προσθέσετε νέα θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Χρήση θεμάτων για αλλαγή εμφάνισης του Firefox.

Απενεργοποίηση θεμάτων

Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Θέματα.

 • Θα ανοίξει η σελίδα Διαχείριση των επεκτάσεών σας της Διαχείρισης προσθέτων σε μια νέα καρτέλα.

Θα δείτε ένα ενεργό θέμα και μια λίστα με ανενεργάαποθηκευμένα θέματα.

Όταν το ενεργό θέμα δεν είναι το προεπιλεγμένο θέμα συστήματος, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε, κάνοντας κλικ στο Απενεργοποίηση.

Fx78-DisableTheme_el

Θα γίνει εναλλαγή στο θέμα συστήματος.

Σημείωση: Αν το ενεργό θέμα είναι το θέμα συστήματος, θα απενεργοποιηθεί όταν επιλέξετε κάποιο άλλο θέμα.

Αφαίρεση θεμάτων

Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα θέματα που περιλαμβάνει το Firefox (Χρωματικοί συνδυασμοί, «Θέμα συστήματος», «Ανοιχτόχρωμο», «Σκουρόχρωμο» και «Alpenglow»), αλλά μπορείτε να αφαιρέσετε τα θέματα που έχετε προσθέσει. Για να αφαιρέσετε ένα θέμα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Θέματα.
  • Θα ανοίξει η σελίδα Διαχείριση των επεκτάσεών σας της Διαχείρισης προσθέτων σε μια νέα καρτέλα.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο 3 κουκκίδων για το θέμα που θέλετε να αφαιρέσετε και επιλέξτε Αφαίρεση.
  Fx78-RemoveTheme_elFx107RemoveTheme
Σημείωση: Αν αφαιρέσετε το ενεργό θέμα, θα γίνει εναλλαγή στο θέμα συστήματος.

Επίλυση προβλημάτων

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα