Επίλυση ζητημάτων επεκτάσεων, θεμάτων και επιτάχυνσης υλικού στο Firefox

Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν τα προβλήματα στο Firefox προκαλούνται από κάποια επέκταση, θέμα, ή την επιτάχυνση υλικού. Αν ναι, το άρθρο περιγράφει τι μπορείτε να κάνετε για να επιλύσετε τα ζητήματα.

Η λειτουργία ανανέωσης του Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα επαναφέροντας το Firefox στην αρχική του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε αυτήν τη λύση, πριν προχωρήσετε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.

Έναρξη του Firefox στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων

Η λειτουργία επίλυσης προβλημάτων απενεργοποιεί προσωρινά όλες τις επεκτάσεις και την επιτάχυνση υλικού, ενώ χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο θέμα. Η εκτέλεση του Firefox στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν κάποιο από αυτά προκαλεί το πρόβλημά σας. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το Διάγνωση ζητημάτων του Firefox με τη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων. Για να εκκινήσετε το Firefox στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Βοήθεια και έπειτα, Λειτουργία επίλυσης προβλημάτων…. Τέλος, κάντε κλικ στο Επανεκκίνηση, στο παράθυρο διαλόγου Επανεκκίνηση του Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων;.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο shift κατά την εκκίνησή του.πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο option κατά την εκκίνησή του.τερματίζοντάς το και εκτελώντας την εξής εντολή στο τερματικό σας: firefox -safe-mode
  Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης του Firefox (π.χ. /usr/lib/firefox).
  Fx88TroubleshootMode-el
 2. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο Άνοιγμα του Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων;, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
Προειδοποίηση: Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανανέωση του Firefox, θα γίνει επαναφορά του Firefox στην αρχική του κατάσταση, αποθηκεύοντας παράλληλα τα βασικά σας δεδομένα. Δείτε το Ανανέωση του Firefox - επαναφορά προσθέτων και ρυθμίσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα και εκκινηθεί το Firefox, ελέγξτε αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα.

Το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων

Αν το πρόβλημά σας παραμένει στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων, δεν προκαλείται από κάποια επέκταση, θέμα ή την επιτάχυνση υλικού. Άλλες πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν τις αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις προτιμήσεων του Firefox, οι οποίες δεν απενεργοποιούνται στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων. Για επιπρόσθετες προτάσεις διάγνωσης προβλημάτων, δείτε αυτά τα άρθρα:

Το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων

Αν το πρόβλημά σας δεν παρουσιάζεται στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων, ευθύνεται μάλλον μια επέκταση, ένα θέμα ή η επιτάχυνση υλικού. Συνεχίστε να ακολουθείτε τα βήματα στο παρόν άρθρο για να προσδιορίσετε αν κάποιο από τα παραπάνω προκαλεί το πρόβλημά σας.

Απενεργοποίηση επιτάχυνσης υλικού

Με μερικούς επεξεργαστές γραφικών και ρυθμίσεις προγραμμάτων οδήγησης γραφικών, το Firefox ενδέχεται να καταρρεύσει ή να αντιμετωπίσει προβλήματα με την εμφάνιση κειμένου ή άλλων στοιχείων σε ιστοσελίδες, όταν χρησιμοποιείται η επιτάχυνση υλικού. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την επιτάχυνση υλικού για να δείτε αν διορθωθεί το πρόβλημα.

 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους και έπειτα, την καρτέλα Γενικά.
 3. Καταργήστε την επιλογή Χρήση επιτάχυνσης υλικού όπου είναι διαθέσιμη.
 4. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 5. Κάντε κανονικά εκκίνηση του Firefox.
 1. Στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις, ανάλογα με την έκδοση του macOS που χρησιμοποιείτε.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.
 3. Στην ενότητα Επιδόσεις, καταργήστε την επιλογή Χρήση προτεινόμενων ρυθμίσεων επιδόσεων.
  Θα εμφανιστούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις.
  Fx68DisableHWA-el
 4. Καταργήστε την επιλογή Χρήση επιτάχυνσης υλικού όταν είναι διαθέσιμη.
 5. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 6. Κάντε κανονικά εκκίνηση του Firefox.

Αν το πρόβλημα δεν εμφανίζεται πλέον, τότε πιθανότατα η επιτάχυνση υλικού να ήταν η αιτία. Δοκιμάστε να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης των γραφικών σας για να δείτε αν το πρόβλημα διορθώνεται, ή απλά χρησιμοποιήστε το Firefox χωρίς επιτάχυνση υλικού. Διαφορετικά, το πρόβλημά σας σχετίζεται πιθανότατα με τις επεκτάσεις ή τα θέματα. Συνεχίστε με τα βήματα στο παρόν άρθρο για να δείτε αν θα βοηθήσουν.

Εναλλαγή στο προεπιλεγμένο θέμα

Αν δεν χρησιμοποιείτε το προεπιλεγμένο θέμα του Firefox:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Θέματα.
 2. Βρείτε το Θέμα συστήματος και κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση για να κάνετε εναλλαγή σε αυτό το θέμα.
 3. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 4. Εκκινήστε το Firefox κανονικά.

Παρατηρήστε αν το πρόβλημα παραμένει. Αν δεν παρουσιάζεται πλέον, το θέμα που χρησιμοποιούσατε ήταν η αιτία. Αν παραμένει, συνεχίστε να ακολουθείτε τα βήματα στο παρόν άρθρο.

Απενεργοποίηση όλων των επεκτάσεων

Για να δείτε αν υπάρχει κάποια ελαττωματική επέκταση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις εγκατεστημένες επεκτάσεις σας:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Επεκτάσεις.
 2. Για τις επεκτάσεις που εμφανίζονται στη λίστα Ενεργό, κάντε κλικ στον αντίστοιχο μπλε διακόπτη Fx115 blue toggle.
  Η επέκταση θα μετακινηθεί στη λίστα Ανενεργό.
 3. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε άλλη επέκταση.
 4. Όταν τις απενεργοποιήσετε όλες, κλείστε το Firefox: Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 5. Εκκινήστε κανονικά το Firefox.

Δείτε αν το πρόβλημα παραμένει. Αν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται πλέον με όλες τις επεκτάσεις απενεργοποιημένες, τότε μια από αυτές είναι η αιτία. Για βρείτε την επέκταση που προκαλεί το πρόβλημα, κάντε τα εξής:

Δοκιμή για ελαττωματικές επεκτάσεις

Για να προσδιορίσετε ποια από τις απενεργοποιημένες επεκτάσεις προκαλεί το πρόβλημα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά μια-μια επέκταση.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Επεκτάσεις.
 2. Κάντε κλικ στον αντίστοιχο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την επέκταση. Ο διακόπτης θα γίνει μπλε όταν ενεργοποιηθεί.
 3. Κλείστε το Firefox: Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 4. Εκκινήστε κανονικά το Firefox.

Αφού επανεκκινήσετε το Firefox, δείτε αν το πρόβλημα παραμένει. Αν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά, η επέκταση που μόλις ενεργοποιήσατε είναι η αιτία.

Σημείωση: Αν έχετε πολλές επεκτάσεις, ίσως είναι πιο γρήγορο να ενεργοποιείτε περισσότερες από μία επεκτάσεις κάθε φορά. Η μέθοδος με τις λιγότερες απαιτούμενες επανεκκινήσεις είναι η εξής: Ενεργοποιήστε τις μισές επεκτάσεις στη λίστα, επανεκκινήστε το Firefox και δείτε αν το πρόβλημα παραμένει. Αν το πρόβλημα παρουσιάζεται ξανά, ξέρετε ότι η ελαττωματική επέκταση είναι μια από αυτές που μόλις ενεργοποιήσατε. Αν το πρόβλημα δεν εμφανίζεται, ξέρετε ότι η ελαττωματική επέκταση είναι μια από τις απενεργοποιημένες. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να βρείτε την ελαττωματική επέκταση.

Αφού βρείτε την επέκταση που προκαλεί το πρόβλημα, απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την και ενεργοποιήστε ξανά τις άλλες επεκτάσεις στη Διαχείριση προσθέτων.

Ενημέρωση επεκτάσεων

Αν κάποια επέκταση ήταν πράγματι η αιτία του προβλήματος, ίσως να έχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση που θα διορθώσει το ζήτημα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Επεκτάσεις.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί-γρανάζι Fx115 Tools for all add-ons button στο πάνω μέρος της Διαχείρισης προσθέτων και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.
 3. Αν βρεθούν ενημερώσεις, εγκαταστήστε τις κάνοντας κλικ στο Εγκατάσταση ενημερώσεων.
 4. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κλείστε το Firefox: Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 5. Εκκινήστε κανονικά το Firefox.

Αφού επανεκκινήσετε το Firefox, οι επεκτάσεις σας θα έχουν ενημερωθεί. Αν ενημερώθηκε η επέκταση που προκαλούσε το πρόβλημα, ενεργοποιήστε την ξανά και δείτε αν το πρόβλημα παραμένει.

Έλεγχος ρυθμίσεων επέκτασης

Μερικά προβλήματα προκαλούνται αν οι ρυθμίσεις μιας επέκτασης παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις του Firefox (π.χ. προβλήματα με γραμμές εργαλείων). Γι' αυτό, καλό θα ήταν να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της επέκτασης για να δείτε αν μπορείτε να βρείτε την επιλογή που προκαλεί το πρόβλημα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Πρόσθετα και θέματα και τέλος, Επεκτάσεις.
 2. Για την επέκταση που προκαλεί το πρόβλημα, κάντε κλικ στο εικονίδιο τριών κουκκίδων και κάντε κλικ στο κουμπί ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.
 3. Περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις για να δείτε αν υπάρχει κάποια επιλογή που ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημά που αντιμετωπίζετε.
 4. Αν βρήκατε την κατάλληλη επιλογή, κάντε κλικ στο Αποθήκευση και έπειτα, επανεκκινήστε το Firefox.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα