ฉันจะเรียกคืนแท็บจากการเปิดครั้งล่าสุดอย่างไร

Firefox Firefox สร้างเมื่อ: 04/30/2014 90% of users voted this helpful

มีวิธีง่ายๆ ที่จะเสนอเมื่อคุณอยากจะเข้าหน้าเว็บที่คุณเปิดครั้งล่าสุดก่อนปิด Firefox

เรียกคืน session ที่แล้วจากการหน้าโฮมเพจ

ถ้าคุณมีแท็บและหน้าต่างที่เปิดเมื่อก่อนที่จะปิด Firefox แล้ว หน้าเริ่มของ Firefox จะมีปุ่ม Restore Previous Session อยู่เป็นค่าเริ่มต้น ให้กดเพื่อจะเรียกแท็บและหน้าต่างกลับคืนมา
Session Restore - Home - WinSession Restore - Home - MacSession Restore - Home - LinRestore1 29 - WinRestore1 29 - MacRestore1 29 - Lin

ข้อสังเกต: ถ้าคุณได้ตั้งโฮมเพจเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่โฮมเพจค่าเริ่มต้นของ Firefox you can restore the default home page.

เรียกคืน session ที่แล้วจากเมนูประวัติการเข้าชม

นี่คือวิธีเรียกคืนแท็บและหน้าต่างจาก session ที่แล้ว ถ้าคุณไม่ต้องการใช้หน้าโฮมเพจของ Firefox

  • บนหน้าต่างของ Firefox Firefox และไปที่ History เลือกเมนู History และเลือก Restore Previous Session.ด้านบนของหน้าต่าง Firfox คลิกเมนู History และเลือก Restore Previous Session.Restore Previous Session - Win2
  • คลิกบนเมนู ไม่พบภาพ "new fx menu" ที่ฝั่งขวาของแถบเครื่องมือ เลือก History เพื่อเปิดรายการเมนูแบบ drop-down และเลือก Restore Previous Session.
    Restore2 29 - WinRestore2 29 - MacRestore2 29 - Lin

เรียกคืน session ที่แล้วทุกครั้งที่เปิด Firfox

โปรดอ่าน Configuring session restore เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งค่าให้ Firefox เรียกคืนหน้าต่างและแท็บของ session ที่แล้วทุกครั้งที่คุณเปิด Firefoxแบ่งปันบทความนี้: http://mzl.la/MCnd4M

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม