วิธีตั้งค่าหน้าเริ่มต้น

Firefox Firefox อัปเดตล่าสุด: 08/02/2020 84% of users voted this helpful

เราจะแสดงวิธีการเปิดหน้าเว็บใด ๆ ที่คุณต้องการเมื่อคุณเปิดใช้ Firefox หรือคลิกปุ่ม "หน้าแรก" Home Button 57 โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนหน้าแรกของคุณ

 1. เปิดหน้าเว็บที่คุณต้องการใช้เป็นหน้าแรกของคุณ
 2. ลากแล้วปล่อยแท็บนั้นมาที่ปุ่ม "หน้าแรก" Home Button 57 บนแถบเครื่องมือของคุณ (อยู่ด้านซ้ายตามค่าเริ่มต้น)
  Dragging Home Page 57set homepage 57Dragging Home Page 57 - Linux
 3. คลิก ใช่ บนพรอมต์เพื่อตั้งค่าหน้านี้เป็นหน้าแรกของคุณ

ตั้งค่าหน้าแรกของคุณผ่านตัวเลือกค่ากำหนด Firefox

 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox เลือกเมนูหลักจากนั้นคลิก ตัวเลือก ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และจากนั้นเลือก ตัวเลือก บนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ปรับแต่ง... ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แก้ไข และเลือก ปรับแต่ง

  คลิกปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ตัวเลือกปรับแต่ง

 2. เลือกแผง ทั่วไป

Fx57GeneralPanel-HomePage

 • การตั้งค่า เริ่มการทำงาน เริ่มต้นสำหรับ เมื่อ Firefox เริ่มทำงาน คือให้แสดงหน้าแรกของคุณ คุณยังสามารถเลือกให้ Firefox แสดงหน้าเปล่าหรือให้แสดงหน้าต่างและแท็บของคุณจากวาระล่าสุดของคุณ
 • คุณสามารถตั้งค่าหน้าหลายหน้าเป็นหน้าแรกของคุณได้ เปิดหน้าแต่ละหน้าในแต่ละแท็บแล้วคลิกที่ ใช้หน้าปัจจุบัน ภายใต้ หน้าแรก
 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox เลือกเมนูหลักจากนั้นคลิก ตัวเลือก ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และจากนั้นเลือก ตัวเลือก บนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ปรับแต่ง... ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แก้ไข และเลือก ปรับแต่ง

  คลิกปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ตัวเลือกปรับแต่ง

 2. คลิกแผง หน้าแรก
  Fx68HomePanel
 3. เลือกเมนูถัดจาก หน้าแรกและหน้าต่างใหม่ แล้วเลือกให้แสดงหน้าแรกเริ่มต้นของ Firefox, URL ที่กำหนดเอง หรือหน้าเปล่า

ตั้งค่าหน้าหลายหน้าเป็นหน้าแรกของคุณ

คุณสามารถตั้งค่ากลุ่มของหน้าเป็นหน้าแรกของคุณได้ เปิดหน้าแต่ละหน้าในแต่ละแท็บ เลือก URL ที่กำหนดเอง… ในเมนูแบบหล่นลง หน้าแรกและหน้าต่างใหม่ แล้วคลิกที่ ใช้หน้าปัจจุบัน
Fx68HomePanel-CustomURLs

เรียกคืนหน้าแรกเริ่มต้น

หากคุณต้องการลบการปรับแต่งหน้าแรกของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox เลือกเมนูหลักจากนั้นคลิก ตัวเลือก ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และจากนั้นเลือก ตัวเลือก บนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ปรับแต่ง... ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แก้ไข และเลือก ปรับแต่ง

  คลิกปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ตัวเลือกปรับแต่ง

 2. เลือกแผง ทั่วไป
 3. ภายใต้ หน้าแรก คลิก เรียกคืนค่าเริ่มต้น
 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดหน้าต่าง ตัวเลือก คลิก ปิด เพื่อปิดหน้าต่าง ปรับแต่ง ปิดหน้าต่าง ปรับแต่ง

พบปัญหา?

เรามีวิธีแก้:

 • หากหน้ายังคงเปิดอยู่แม้ว่าคุณจะเอาแถบเครื่องมือของบุคคลที่สามออกและเรียกคืนหน้าแรกของคุณแล้ว ดูที่ Wrong home page opens when I start Firefox - How to fix

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม