Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

While downloading XLS is converting as PDF

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 14 parje
  • Përgjigjja më e re nga TyDraniu

more options

While downloading XLS file from some webpage, it is converting as PDF ( File extension is changing from XLS to PDF) , Same is downloading properly in other browsers

While downloading XLS file from some webpage, it is converting as PDF ( File extension is changing from XLS to PDF) , Same is downloading properly in other browsers

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Being an that website open the developer tools (ctrl + shift + i) and switch to the Network tab. Then try to download a file. There should a new entry on a list show up. Check the Type column of that entry.