Zmena témy vzhľadu vo Firefoxe Focus pre Android

Vzhľad Firefoxu Focus pre Android si môžete prispôsobiť pomocou vstavanej svetlej a tmavej témy vzhľadu. Taktiež si môžete zvoliť môžnosť nastavenia témy vzhľadu podľa témy vzhľadu vášho zariadenia.

Nastavenie svetlej alebo tmavej témy vzhľadu

  1. Ťuknite na tlačidlo ponuky umiestnené vedľa panela s adresou:

    MenuButtonFocus
  2. Ťuknite na Nastavenia.
  3. Ťuknite na Všeobecné.
  4. V časti Téma vzhľadu ťuknite podľa vášho výberu témy na možnosť Svetlá, Tmavá alebo Podľa zariadenia .

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie