Zdieľa Firefox moju polohu s webovými stránkami?

Tento článok popisuje funkcie Firefoxu pre zisťovanie polohy a zároveň vám ukáže, ako môžete spravovať povolenia pre webové stránky, ktoré žiadajú o prístup k vašej polohe.

Prehliadanie so zisťovaním polohy

Webové stránky, ktoré používajú informácie o polohe tak robia preto, aby vám poskytli relevantnejšie informácie alebo vám ušetrili čas pri vyhľadávaní. Predstavte si, že budete chcieť nájsť pizzériu vo vašom okolí. Webová stránka sa spýta na vašu polohu a na základe nej vám poskytne relevantnejšie informácie.

Alebo ak plánujete výlet, webová stránka bude vedieť, odkiaľ začínate, takže stačí, keď jej oznámite svoj cieľ.

Táto služba je v úplnej miere dobrovoľná – Firefox nezdieľa vašu polohu bez vášho povolenia a deje sa tak s čo najväčším ohľadom na vaše súkromie. A takisto ako všetky prvky Firefoxu, je vytvorená pomocou otvorených štandardov - za účelom zjednodušenia života vývojárom.

Ako to funguje?

Keď navštívite stránku používajúcu informácie o polohe, Firefox sa vás spýta, či chcete zdieľať svoju polohu.

sk-fx60-allow-location-accessFx89AllowLocationAccess

Ak povolíte prístup k polohe, Firefox zhromaždí informácie o blízkych bezdrôtových prístupových bodoch a IP adrese vášho počítača a pošle ich predvolenému poskytovateľovi geolokačnej služby, ktorým je Google Location Services, aby získal odhad vašej polohy. Tento odhad polohy sa následne zdieľa s danou webovou stránkou.

Ak prístup k vašej polohe nepovolíte, Firefox vašu polohu nebude zdieľať.


Ak zaškrtnete možnosť Zapamätať si toto rozhodnutie, Firefox na základe vašej voľby umožní resp. zablokuje danej webovej stránke získať prístup k vašej polohe bez toho, aby sa vás na to nabudúce pýtal.

Aké informácie sa odosielajú a komu? Ako je chránené moje súkromie?

Vaše súkromie je pre nás nesmierne dôležité a preto Firefox nikdy nezdieľa vašu polohu bez vášho súhlasu. Keď navštívite webovú stránku, ktorá žiada o informácie o vašej polohe, Firefox sa vás pred zdieľaním akýchkoľvek informácií s danou webovou stránkou poskytovateľom geolokačnej služby spýta, či je zdieľanie z vašej strany v poriadku.

V predvolenom nastavení používa Firefox na určenie vašej polohy službu Google Location Services, ktorej odosiela:

 • IP adresu vášho počítača,
 • informácie o blízkych bezdrôtových prístupových bodoch,
 • náhodný identifikátor klienta, ktorý prideľuje Google a ktorého platnosť vyprší každé dva týždne.

Služba Google Location Services potom predloží vašu odhadovanú polohu. Úplný popis informácií zhromažďovaných a používaných spoločnosťou Google nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov pri používaní služby Google Location Service v prehliadači Mozilla Firefox.

Informácie sa kvôli ochrane vášho súkromia vymieňajú cez zašifrované spojenie. Hneď, ako má Firefox k dispozícii informácie o vašej polohe, pošle ich webovej stránke, ktorá o tieto informácie požiadala. So službou Google Location Services nie je v žiadnom prípade zdieľaný názov či adresa danej webovej stránky.

Úplný popis informácií, ktoré sú zhromažďované a používané Firefoxom nájdete v zásadách ochrany súkromia Firefoxu.

Informácie o tom, čo daná webová stránka robí s údajmi o vašej polohe, nájdete v zásadách súkromia danej stránky.

Ako zruším povolenie, ktoré som dal stránke?

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Použite vyhľadávací panel a hľadajte slovo "poloha" (alebo kliknite vľavo na panel Súkromie a bezpečnosť a prejdite smerom nadol do sekcie Povolenia).
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia... vedľa položky Poloha v sekcii Povolenia.
  sk-preferences-search-result-locationFx89Settings-locationSearchResults
  • Otvorí sa dialógové okno s názvom Nastavenia - Prístup k polohe.
  Fx89LocationPermissions
 4. Skontrolujte alebo zmeňte zoznam webových stránok, ktorým ste toto povolenie udelili alebo ktorým ste prístup k vašej polohe zablokovali.

Ako môžem zabrániť webovým stránkam, aby odomňa žiadali prístup k mojej polohe?

Ak ktorákoľvek webová stránka požiada o prístup k vašej polohe, Firefox sa vás automaticky opýta, či chcete danej webovej stránke udeliť povolenie pre zistenie vašej polohy. Firefox si však môžete nastaviť tak, aby automaticky blokoval všetky nové žiadosti webových stránok o povolenie prístupu k vašej polohe.

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

 2. Použite vyhľadávací panel a hľadajte slovo "poloha" (alebo kliknite vľavo na panel Súkromie a bezpečnosť a prejdite smerom nadol do sekcie Povolenia).
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia... vedľa položky Poloha v sekcii Povolenia.
 4. Otvorí sa dialógové okno s názvom Nastavenia - Prístup k polohe. V tomto okne zaškrtnite možnosť Blokovať nové žiadosti o prístup k polohe.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Takto zabránite všetkým webovým stránkam, aby od vás žiadali prístup k vašej polohe. Prístup k vašej polohe budú mať iba webové stránky, ktorým ste už povolenie udelili.

Ako pridám podporu pre geolokáciu na svoju stránku?

Podporu geolokácie do svojej služby môžete integrovať podľa návodu na webe MDN.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie