Varovania pri nezabezpečenom hesle vo Firefoxe

Firefox zobrazí v paneli s adresou ikonu zámku preškrtnutú červenou čiarou red strikethrough icon vždy, keď zobrazená prihlasovacia stránka nepoužíva zabezpečené pripojenie. Pre vás táto skutočnosť znamená, že vami zadané heslo môže byť odcudzené útočníkmi.

Varovanie uvidíte vždy, keď kliknete na prihlasovacie pole.

Fx52insecurePW

Poznámka: pri písaní prihlasovacích údajom môže varovanie zakryť pole s heslom. Po napísaní používateľského mena môžete stlačiť kláves Tab alebo kliknúť mimo poľa s heslom, čím varovanie zavriete.

Čo môžem urobiť ak je prihlasovacia stránka nezabezpečená?

Ak je prihlasovacia stránka na webovej stránke nezabezpečená, môžete skúsiť zistiť, či existuje aj jej zabezpečená verzia napísaním https:// pred URL adresu. Môžete taktiež skúsiť kontaktovať administrátora webovej stránky a požiadať ho, aby pripojenie zabezpečil.

https_secure_lock_green_iconFF70 Gray Padlock
Neodporúča sa: v prihlasovaní sa na danú webovú stránku môžete pokračovať aj keď je pripojenie nezabezpečené, robíte to však na vlastné riziko. Ak postupujete takto, snažte sa použiť jedinečné heslo alebo heslo, ktoré nepoužívate na iných stránkach.

O nezabezpečených stránkach

Stránky, ktoré prenášajú dôverné informácie, napríklad platobné karty, osobné údaje a heslá, musia mať zabezpečené pripojenie, ktoré pomôže zabrániť útočníkom ukradnúť vaše údaje. (Tip: zabezpečené pripojenie spoznáte podľa "HTTPS" v paneli s adresou a podľa ikony zeleného zámku"HTTPS" v paneli s adresou a podľa ikony šedého zámku.)

Stránky, ktoré dôverné informácie neprenášajú, môžu mať nezabezpečené pripojenie (HTTP). No neodporúča sa zadávať na nich dôverné informácie, ako sú napríklad heslá. Informácie, ktoré na takýchto stránkach zadáte, môžu byť cez nezabezpečené spojenie ukradnuté.

Poznámka pre vývojárov

Ak ste vývojár a hľadáte ďalšie informácie o tomto varovaní, prosím, navštívte túto stránku. Na danej stránke sa dozviete kedy a prečo zobrazuje Firefox toto varovanie a nájdete na nej aj informácie ako tento problém vyriešiť. Ďalšie informácie nájdete v tomto príspevku na blogu a v tomto dokumente stránky Site Compatibility.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie