Správa uložených hesiel vo Firefoxe pre iOS

Tento článok môže byť neaktuálny.

V anglickej verzii článku, z ktorej vychádza táto jazyková verzia, bola urobená významná zmena. Dokedy nebude aktualizovaná, môžete sa pozrieť na: Manage saved passwords in Firefox for iOS

Firefox môže ukladať heslá, takže ich nemusíte vždy opätovne zadávať. Vaše uložené heslá môžete takisto zobraziť, upraviť alebo odstrániť.

Uloženie prihlasovacích údajov

 1. Ťuknite na tlačidlo ponuky v spodnej časti obrazovky (ak používate iPad, ponuka bude v pravom hornom rohu):
  menu button ios 10

 2. V ponuke ťuknite na Nastavenia.
 3. V sekcii Súkromie ťuknite na Prihlasovacie mená a heslá.
 4. Prepnite prepínač pri možnosti Ukladať prihlasovacie údaje do polohy switchonios.

Pri každom vašom prihlásení sa na webovú stránku sa vás Firefox spýta, či chcete, aby uložil vaše prihlasovacie meno a heslo.

save passwords ios

Správa uložených prihlasovacích údajov

 1. Ťuknite na tlačidlo ponuky v spodnej časti obrazovky (ak používate iPad, ponuka bude v pravom hornom rohu):
  menu button ios 10

 2. V ponuke ťuknite na Nastavenia.
 3. V sekcii Súkromie ťuknite na Prihlasovacie mená a heslá.
 4. V sekcii Uložené prihlasovacie údaje ťuknite na názov webovej stránky.
 5. Ťuknutím na tlačidlo Upraviť, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky, môžete upraviť Používateľské meno alebo Heslo (uložené heslo zobrazíte ťuknutím do poľa Heslo).
 6. Uložené prihlasovacie údaje odstránite ťuknutím na tlačidlo Odstrániť.

Tipy

 • Ak chcete zobraziť vaše uložené heslo, podržte prst na poli s heslom pre zobrazenie ponuky.
 • Podržte prst na poli webovej stránky pre zobrazenie ponuky a ťuknite na Kopírovať pre skopírovanie odkazu alebo na Otvoriť a vyplniť pre otvorenie stránky a prihlásenie sa.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie