Riešenie problémov Firefoxu za pomoci Núdzového režimu

Firefox Firefox Naposledy aktualizovaný: 09/06/2018

Núdzový režim je špeciálny režim ktorý slúži na nájdenie a riešenie problémov vo Firefoxe. V tomto režime sa dočasne vypne hardvérové urýchľovanie, obnovia sa niektoré pôvodné nastavenia prehliadača a vypnú sa doplnky (rozšírenia a témy vzhľadu), ktoré by mohli spôsobovať problém. Porovnaním správania Firefoxu v núdzovom a normálnom režime môžete nájsť príčinu problému.

Poznámka: Používatelia systému Windows isto poznajú núdzový režim v operačnom systéme Windows, ale núdzový režim vo Firefoxe nie je prepojený s núdzovým režimom Windowsu.
Obnova Firefoxu môže vyriešiť veľa problémov tým, že obnoví Firefox do jeho pôvodných nastavení, pričom uchová Vaše základné údaje. Zvážte, či nechcete uprednostniť túto funkciu pred dlhým hľadaním príčiny Vášho problému.

Ako spustiť Núdzový režim vo prehliadači Firefox

Kliknite na tlačidlo ponuky Obrázok "Fx57menu" neexistuje., následne na Pomocník a nakoniec zvoľte Režim riešenia problémov…. Zobrazí sa dialógové okno Chcete reštartovať Firefox v režime riešenia problémov? v ktorom kliknite na tlačidlo Reštartovať.
Poznámka: Režim riešenia problémov môžete spustiť aj podržaním klávesy shift pri spúšťaní Firefoxu.podržaním klávesy option pri spúšťaní Firefoxu.tak, že ukončíte Firefox a prejdete do Terminálu, kde zadáte: firefox -safe-mode
Možno budete musieť určiť umiestnenie aplikácie (napr. /usr/lib/firefox)
Kliknite na tlačidlo ponuky Obrázok "Fx57menu" neexistuje., následne na Pomocník a nakoniec zvoľte Reštartovať a zakázať doplnky…. Zobrazí sa dialógové okno Reštartovať a zakázať doplnky v ktorom kliknite na tlačidlo Reštartovať.
Poznámka: Núdzový režim môžete spustiť aj podržaním klávesy shift pri spúšťaní Firefoxu.podržaním klávesy option pri spúšťaní Firefoxu.tak, že ukončíte Firefox a prejdete do Terminálu, kde zadáte: firefox -safe-mode
Možno budete musieť určiť umiestnenie aplikácie (napr. /usr/lib/firefox)

Okno núdzového režimu

SafeMode-Fx35

Máte na výber z dvoch možností:

  • Kliknite na tlačidlo Spustiť v núdzovom režime, čím dočasne vypnete rozšírenia, témy, vypnete hardvérové urýchľovanie a obnovíte panel nástrojov. Keď opustíte núdzový režim, všetky vaše nastavenia sa vrátia do normálu tak, ako tomu bolo pred vstupom do núdzového režimu.
  • Kliknite na tlačidlo Obnoviť Firefox čím sa Firefox reštartuje a znova spustí v základnom nastavení. Viac informácií nájdete v článku Obnova Firefoxu - ľahká oprava väčšiny problémov.

Riešenie problémov v Núdzovom režime

Núdzový režim v Firefoxe slúži na otestovanie správania sa prehliadača a určenie príčin problému.

Problém nastal až v Núdzovom režime

Pokiaľ problém nastal až v Núdzovom režime, pravdepodobne nie je problém v rozšíreniach alebo téme. Ďalšie možné príčiny môžu byť zásuvné moduly alebo zmeny v nastaveniach Firefoxu, ktoré nie sú zakázané v Núdzovom režime. Prečítajte si nasledovné články:

V Núdzovom režime problém nenastal

Pokiaľ sa problém neprejavil v Núdzovom režime, je pravdepodobné že problém je s rozšíreniami, témou alebo hardvérovým urýchľovaním. Prečítajte si článok Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems.

Opustenie Núdzového režimu

  1. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo UkončiťClose 29.

    Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

  2. Spustite Firefox ako obvykle.
Založené na informáciach z článku Safe mode (mozillaZine KB)

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie