Nastavenie Firefoxu - panel Aplikácie

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Tento dokument popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Aplikácie v okne Možnosti prehliadača Mozilla Firefox.

V hlavnej ponuke kliknite na Firefox a vyberte Možnosti. Kliknite na tlačidlo ponuky Fx57Menu a vyberte MožnostiMožnosti.Kliknite na tlačidlo ponuky Fx89menuButton a vyberte Nastavenia.

Informácie o ostatných paneloch nájdete v sekcii Nastavenie Firefoxu.


Panel Aplikácie umožňuje určiť, ako Firefox spracováva rôzne typy súborov (napr. dokumenty PDF alebo zvukové súbory). Môžete tu nájsť zoznam typov súborov, pre každý z nich môžete zvoliť akciu, ako napr. otvorenie aplikáciou, pomocou zásuvného modulu prípadne uloženie súboru.Panel Aplikácie vám umožňuje vybrať aplikácie, ktoré budú v prehliadači spracovávať rôzne typ obsahu (napr. dokumenty PDF). Zobrazuje zoznam typov obsahu a pre každý umožňuje vybrať aplikáciu, ktorá ho bude spracovávať.

Pre každý typ môžete vybrať aplikáciu nainštalovanú na vašom počítači. Na spracovanie niektorých typov si môžete vybrať aj webovú aplikáciu, funkciu (ako Aktívne záložky pre kanály) alebo zásuvný modul vo Firefoxe, prípadne môžete obsah uložiť na svojom počítači.

Ak chcete vybrať aplikáciu, vyberte v zozname typ obsahu. V ponuke sa objaví aktuálny obslužný program. Rozbaľte ponuku a vyberte typ.

  • Vybrať aplikáciu: Ak chcete na spracovanie typu obsahu vybrať aplikáciu nainštalovanú na vašom počítači alebo webovú aplikáciu, vyberte aplikáciu z ponuky. Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorá sa nenachádza v ponuke, vyberte položku Vybrať aplikáciu… a ukážte Firefoxu jej umiestnenie.
  • Vybrať funkciu alebo zásuvný modul: Ak chcete na spracovanie obsahu použiť funkciu alebo zásuvný modul Firefoxu, a je nejaký dostupný, vyberte ho z ponuky.
  • Uložiť do počítača: Ak chcete uložiť typ obsahu na svojom počítači a je možné to urobiť, vyberte z ponuky položku Uložiť súbor. Ak ste v nastaveniach prehliadača na karte Hlavné označili možnosť Všetky súbory ukladať do, Firefox automaticky uloží obsah na disk. V opačnom prípade sa Firefox opýta, kam chcete súbor uložiť.
Poznámka: Ak je na spracovanie obsahu dostupný zásuvný modul a vy vyberiete pre tento typ inú aplikáciu, Firefox bude používať vami vybranú aplikáciu v prípade, že pristupujete k danému typu obsahu priamo. Ak je obsah vložený do webovej stránky, Firefox použije príslušný zásuvný modul.
[[Nastavenie Firefoxu Naspäť na článok Okno Možnosti]::

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie