Možnosti Firefoxu - panel Bezpečnosť

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Poznámka: Tento článok popisuje panel Bezpečnosť vo Firefoxe 55 a staršom. Súčasné panely v Možnostiach Firefoxu boli reorganizované.

Tento článok popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Bezpečnosť na stránke MožnostiMožnostiNastavenia prehliadača Firefox. Panel Bezpečnosť obsahuje nastavenia týkajúce sa bezpečnosti pri prehliadaní stránok.

Fx43-SecurityPanelFx48-SecurityPanel

Všeobecné

 • Upozorniť ma, ak sa stránky pokúšajú inštalovať doplnky: Firefox si vždy bude pýtať povolenie na inštaláciu doplnkov. Na zabránenie nevyžiadaných inštalácií, ktoré môžu spôsobiť potencionálne problémy, Firefox vás upozorní pri každom pokuse stránok o inštaláciu doplnku a zabráni inštalácii. Ak chcete povoliť inštaláciu z konkrétnych stránok, kliknite na tlačidlo Výnimky…, zadajte adresu stránky a kliknite na tlačidlo Povoliť. Zrušením označenia tejto možnosti vypnete varovné hlásenia pre všetky stránky.
 • Blokovať nahlásené útočné stránky: Zaškrtnite túto možnosť ak chcete, aby Firefox kontroloval, či stránka, ktorú sa chystáte navštíviť nie je považovaná za útočnú a či neposiela vaše osobné údaje naprieč internetom
  • Pamätajte, ak sa upozornenie nezobrazí, nie je zaručené, že stránka je dôveryhodná.
 • Blokovať nahlásené podvodné stránky: Zaškrtnite túto možnosť ak chcete, aby Firefox kontroval, či stránka, ktorú sa chystáte navštíviť nie je považovaná za podvodnú a či sa od vás nebude pokúšať vylákať osobné informácie (toto sa nazýva phishing).
 • Upozorniť ma, ak sa stránky pokúšajú inštalovať doplnky: Firefox si vždy bude pýtať povolenie na inštaláciu doplnkov. Na zabránenie nevyžiadaných inštalácií, ktoré môžu spôsobiť potencionálne problémy, Firefox vás upozorní pri každom pokuse stránok o inštaláciu doplnku a zabráni inštalácii. Ak chcete povoliť inštaláciu z konkrétnych stránok, kliknite na tlačidlo Výnimky…, zadajte adresu stránky a kliknite na tlačidlo Povoliť. Zrušením označenia tejto možnosti vypnete varovné hlásenia pre všetky stránky.
 • Blokovať nebezpečný a podvodný obsah: Zaškrtnite túto možnosť, ak chcete, aby Firefox blokoval potencionálny malvér alebo obsah, ktorý by vás mohol podvodom donútiť k prevzatiu malvéru alebo zadaniu osobných údajov. Svoje nastavenie si môžete prispôsobiť pomocou nižšie uvedených možností:
  • Blokovať preberanie nebezpečných súborov: Zaškrtnite túto možnosť, ak chcete, aby Firefox blokoval potencionálne vírusy a malvér.
  • Upozorniť ma na nechcený a nezvyčajný softvér: Po zaškrtnutí tejto možnosti vás Firefox upozorní vždy, keď budete preberať potencionálne nechcený alebo nezvyčajný softvér, ktorý by mohol obsahovať vírusy alebo vykonať nepredpokladané zmeny vo vašom počítači.
Poznámka: To, že neuvidíte žiadne varovanie neznamená, že je stránka alebo súbor dôveryhodný. Viac informácií ná Ako funguje zabudovaná ochrana proti podvodným a útočným stránkam?.

Prihlásenia

 • Pamätať si prihlasovacie údaje k stránkam: Firefox ponúka možnosť bezpečného ukladania hesiel vkladaných do webových formulárov. Zrušením zaškrtnutia tejto voľby zabránite Firefoxu pamäť si vaše heslá. Viac informácií nájdete v článku Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox.
  • Aj v prípade, že je táto voľba označená, vždy sa zobrazí okno vyžadujúce potvrdenie uloženia pre stránky, ktoré navštívite prvý krát. Ak si vyberiete Pre tento server nikdy, server bude pridaný do zoznamu výnimiek. Tento zoznam získate po kliknutí na tlačidlo Výnimky….
 • Používať hlavné heslo: Firefox môže ochrániť citlivé informácie ako sú uložené heslá či certifikáty ich zakódovaním pomocou hlavného hesla. Ak vytvoríte hlavné heslo, Firefox bude vyžadovať jeho vloženie raz za reláciu keď to bude potrebné. Na nastavenie, zmenu alebo odstránenie hlavného hesla začiarknite/zrušte zaškrtnutie tejto možnosti alebo kliknite na tlačidlo Zmeniť hlavné heslo…. Ak je hlavné heslo už nastavené, budete ho musieť pred zmenou či odstránením zadať.
 • Spravovať uložené heslá alebo niektoré z nich vymazať môžete po stlačení tlačidla Uložené prihlasovacie údaje….

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie