Detekcia prihlasovacieho portálu

Kontrola na prítomnosť prihlasovacieho portálu

Firefox má vstavaný detektor prihlasovacích portálov, ktorý testuje, či dané sieťové pripojenie nevyžaduje vaše prihlásenie. Toto sa niekedy stáva, keď sa pripájate na verejný Wi-Fi hotspot. Firefox to vykonáva pravidelným pripájaním sa k adrese http://detectportal.firefox.com/canonical.html. K tejto adrese sa Firefox pripája aj za účelom overenia, či vaša aktuálna sieť podporuje určité technológie, ako je napr. IPv6.

Čo robiť po vykonaní kontroly na prítomnosť prihlasovacieho portálu

Ak zostala stránka vo Firefoxe otvorená, môžete ju jednoducho zavrieť.

Ak k tomuto dochádza veľmi často, nahláste prosím chybu a v angličtine popíšte, čo sa stalo (vyžaduje sa účet na stránkach Bugzilly).

Ako fungujú prihlasovacie portály

Prihlasovacím portálom nazývame sieť, ktorá od vás vyžaduje vykonať nejakú akciu ešte predtým, ako vám umožní pripojiť sa k internetu. Takouto akciou môže byť prihlásenie sa pomocou používateľského mena a hesla alebo iba akceptovanie podmienok danej siete.

Väčšina sietí to robí tak, že vás presmeruje na ich prihlasovaciu stránku. Firefox vykoná automatické pripojenia, aby detekoval tieto presmerovania. V takomto prípade sa následne zobrazí upozornenie o tom, že sa budete musieť do siete prihlásiť. Otvorená karta so stránkou sa zvyčajne po prihlásení sa do siete zatvorí, avšak niekedy ostane otvorená kvôli zobrazeniu ďalších informácií od vlastníkov siete.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie