Choose display languages for multilingual web pages

Tento článok zatiaľ nikto nepreložil. Ak máte s prekladmi na SUMO skúsenosti, môžete ho teraz preložiť. Ak by ste sa chceli dozvedieť, ako sa články na SUMO prekladajú, začnite prosím tu.

Some web pages are offered in multiple languages. Firefox will choose a language based on your preferred languages list. If a page is not available in your top language, Firefox checks to see if it's available in the next language on your preferred list.

To change the language for Firefox's menus, notifications and interfaces, see Use Firefox in another language.

View language list

  1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and then select Preferences or Settings, depending on your macOS version.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.
  2. In the General panel, scroll down to Language under Language and appearance.
  3. Click the Choose button next to Choose your preferred language for displaying pages to see your list of languages.

Add, remove and reorder languages

Add a language

  1. From the language list above, choose a language in the Select a language to add menu.
  2. Click the Add button.

Remove a language

  1. Select the language you want to remove in the list of active languages.
  2. Click the Remove button.

Reorder languages

  1. From the language list, select the language you want to move.
  2. Click the Move Up and Move Down buttons to set languages to your preferred order.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie