Cannot remove an add-on (extension or theme)

Tento článok zatiaľ nikto nepreložil. Ak máte s prekladmi na SUMO skúsenosti, môžete ho teraz preložiť. Ak by ste sa chceli dozvedieť, ako sa články na SUMO prekladajú, začnite prosím tu.

This article describes how to uninstall an extension or theme that can't be removed by following the instructions in Disable or remove Add-ons or Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page.

Note: The Refresh Firefox feature can fix many issues by restoring Firefox to its default state while saving your essential information. Consider using it before going through a lengthy troubleshooting process.

Uninstalling add-ons from Firefox Troubleshoot Mode

If you can't access the Add-ons Manager or if the option to remove a certain add-on is disabled, you may need to uninstall it from Firefox Troubleshoot Mode.

 1. Click the menu button Fx89menuButton, click Help, select Troubleshoot Mode… and click Restart in the Restart Firefox in Troubleshoot Mode? dialog.

  Note: You can also start Firefox in Troubleshoot Mode by holding down the Shift key while starting Firefox.holding down the option key while starting Firefox.quitting Firefox and then going to your Terminal and running: firefox -safe-mode
  You may need to specify the Firefox installation path (e.g. /usr/lib/firefox).
 2. In the Firefox Troubleshoot Mode dialog, click Open.

Once Firefox has started in Troubleshoot Mode, try removing the add-on again and then restarting Firefox.

Uninstalling add-ons from the Windows Control Panel

Some add-ons are installed by other programs. You may be able to remove the add-on from the Windows Control Panel or Settings page.

Managing extensions installed by other software

Sometimes installing or updating other software will add an extension that can't be removed from within the Add-ons Manager because the option to remove it is disabled or not functional.

The software that added the Firefox extension may include an option to remove it. You should visit the support site of the software provider for more information. As an alternative, simply disable the extension in the Add-ons manager if you no longer wish to use it. To disable the extension, click the blue toggle.

Facebook extension disable fx72

Uninstalling manually

If you can't remove an extension from Firefox using the other methods described above, you can manually remove it. First navigate to the folder where extensions are installed:

 1. Open your profile folder:

  • Click the menu button Fx89menuButton, click Help and select More Troubleshooting Information.From the Help menu, select More Troubleshooting Information. The Troubleshooting Information tab will open.
  • Under the Application Basics section next to Profile FolderDirectory, click Open FolderShow in FinderOpen Directory. A window will open that contains your profile folder.Your profile folder will open.
  Note: If you are unable to open or use Firefox, follow the instructions in Finding your profile without opening Firefox.

 2. Open the extensions folder inside your profile folder. Inside the extensions folder there are folders or XPI files for each extension and theme that you have installed.
 3. To determine which folder or XPI file corresponds to the extension you want to uninstall, return to Firefox and the Troubleshooting Information tab.
 4. In the Extensions section, find the extension you want to remove and note the string in the ID column.
 5. Click the Firefox menu Fx89menuButton and select Exit.Click the Firefox menu at the top of the screen and select Quit Firefox.Click the Firefox menu Fx89menuButton and select Quit.
 6. Delete the folder or XPI file that corresponds to the extension ID you noted above.

Managing globally installed extensions

In rare cases, extensions are installed globally into the Firefox installation folder or using the Windows registry. See this article on Extension Workshop for more information. Follow these steps to remove a globally installed extension:

 1. Click the Firefox menu Fx89menuButton and select Exit.Click the Firefox menu at the top of the screen and select Quit Firefox.Click the Firefox menu Fx89menuButton and select Quit.
 2. To find the sideloading directory, go to the C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Mozilla\ folder and open the Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} folder.
 3. Follow the steps above to locate and delete the appropriate folder or XPI file.
 1. Click the Firefox menu Fx89menuButton and select Exit.Click the Firefox menu at the top of the screen and select Quit Firefox.Click the Firefox menu Fx89menuButton and select Quit.
 2. To find the sideloading directory, go to Library/Application Support/Mozilla/ and open the Extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} folder.
 3. Follow the steps above to locate and delete the appropriate folder or XPI file.
 1. Click the Firefox menu Fx89menuButton and select Exit.Click the Firefox menu at the top of the screen and select Quit Firefox.Click the Firefox menu Fx89menuButton and select Quit.
 2. Go to the following folders:
  • /usr/lib/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/
  • /usr/lib64/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/
  • /usr/share/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/
 3. Follow the steps above to locate and delete the appropriate folder or XPI file.
Based on information from Uninstalling add-ons (mozillaZine KB)

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie