Toegankelijkheidsfuncties in Firefox – Firefox en webinhoud werkend maken voor alle gebruikers

Firefox bevat vele mogelijkheden om de browser en webinhoud toegankelijk te maken voor alle gebruikers, inclusief slechtzienden, blinden of mensen met een beperkte hand- of armfunctie.

Een toetsenbord gebruiken

Een lijst met algemene sneltoetsen is beschikbaar onder Sneltoetsen – Gebruikelijke taken van Firefox snel uitvoeren.

Een toetsenbord gebruiken om binnen pagina’s te navigeren

Volg onderstaande stappen om navigatie en tekstselectie in webinhoud en PDF-documenten met uw toetsenbord in Firefox in te schakelen, alsof u navigeert in een alleen-lezen-tekstbewerking:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Plaats in de sectie Navigeren van het paneel Algemeen een vinkje naast Altijd de pijltoetsen gebruiken om binnen pagina’s te navigeren.

Als deze instelling is geactiveerd, introduceert Firefox een beweegbare cursor op webpagina’s en in PDF-documenten die in de browser zijn geopend. Deze functionaliteit, die bekend staat als cursornavigatie, verbetert de precisie en toegankelijkheid voor tekstselectie en kopiëren aanzienlijk, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor interactie met digitale inhoud. U kunt altijd op F7 drukken om deze functie aan of uit te zetten. Als u op F7 drukt, zal Firefox vragen of u deze functie echt wilt aanzetten. U kunt deze vraag uitschakelen door Dit dialoogvenster niet opnieuw tonen te selecteren.

Naar tekst zoeken wanneer u begint met typen

Volg deze stappen om snel te navigeren naar tekst of hyperlinks op een webpagina:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.

Plaats in de sectie Navigeren van het paneel Algemeen een vinkje naast Naar tekst zoeken wanneer u begint met typen. Deze functie heeft twee modi. Druk op / en start met typen om alle tekst op de huidige pagina te doorzoeken, of druk op ' voor uw zoekterm om alleen in hyperlinks te zoeken. Terwijl u typt, zal Firefox overeenkomende tekst of hyperlinks markeren.

De volgende sneltoetsen bedienen deze functie:

 • Typ meerdere tekens om uw zoekopdracht te verfijnen. Firefox zal de volgende overeenkomende hyperlink of tekst markeren of u erop attenderen dat niets overeenkwam.
 • Druk op Ctrlcommand + G of F3 om de volgende overeenkomst van uw huidige zoekterm te vinden.
 • Druk op Ctrlcommand + Shift + G of Shift + F3 om de vorige overeenkomst van uw huidige zoekterm te vinden.
 • Druk op Backspace om het laatst ingevoerde teken ongedaan te maken. Firefox zal terugspringen naar de eerder gemarkeerde tekst.
 • Druk op Esc om een zoekopdracht te annuleren. U kunt een zoekopdracht ook annuleren door de focus te wijzigen, of eenvoudig de time-out af te wachten.

Als deze optie is aangevinkt, kunt u op elk gewenst moment beginnen met typen om automatisch een zoekopdracht op de huidige pagina te starten. Standaard kijken automatisch gestarte zoekopdrachten naar alle tekst op de pagina. U kunt alsnog expliciet op ' of / drukken om in één van beide modi met zoeken te beginnen.

U kunt deze functie gebruiken om naar knoppen, tekstvelden en andere formulieropdrachten te gaan. Zoek naar de tekst die net voorafgaat aan de formulieropdracht die u wenst en druk op Tab. Op Tab drukken verlaat automatisch de zoekopdracht en brengt het eerstvolgende formulierveld of knop na de gemarkeerde tekst in focus.

HTML-sneltoetsen

Op sommige webpagina’s zijn sneltoetsen toegewezen aan verschillende elementen op de pagina. Druk op Shift + AltCtrl + option + sneltoets om de cursor direct naar één van deze elementen te verplaatsen.

Welke toets de sneltoets is, hangt af van de website. Dit wordt door de auteur van de website bepaald, niet door Firefox.

Muissneltoetsen

Een lijst met algemene sneltoetsen voor de muis is beschikbaar onder Muissneltoetsen gebruiken voor het uitvoeren van gebruikelijke taken in Firefox.

Zoomen, lettertypen en kleuren

Pagina zoomen

U kunt op webpagina’s en afbeeldingen in- en uitzoomen met de volgende sneltoetsen:

 • Druk op Ctrlcommand + + om de pagina een slag groter weer te geven.
 • Druk op Ctrlcommand + om de pagina een slag kleiner weer te geven.
 • Druk op Ctrlcommand + 0 (nul) om de pagina op normale grootte weer te geven.

Zie Lettergrootte en zoomen - De grootte van webpagina’s vergroten voor andere manieren om op een pagina in en uit te zoomen.

Tekst zoomen

U kunt ervoor kiezen alleen de tekstgrootte te wijzigen via de functie Tekst zoomen:

 1. Druk op de Alt-toets om de traditionele Firefox-menu’s tijdelijk zichtbaar te maken.Klik boven in het Firefox-vensterKlik in de menubalk op het menu Beeld.
 2. Ga vervolgens naar Zoomen.
 3. Selecteer Alleen tekst zoomen, zodat de bediening alleen van toepassing is op tekst, niet op afbeeldingen.

De volgende sneltoetsen bedienen de tekstgrootte wanneer Tekst zoomen is geselecteerd:

 • Druk op Ctrlcommand + + om de tekstgrootte te vergroten.
 • Druk op Ctrlcommand + om de tekstgrootte te verkleinen.
 • Druk op Ctrlcommand + 0 (nul) om de tekstgrootte terug te zetten naar de standaardgrootte van de pagina.

Houd er rekening mee dat sommige webpagina’s onjuist kunnen worden weergegeven als u de tekstgrootte vergroot of verkleint.

Zie Lettergrootte en zoomen - De grootte van webpagina’s vergroten voor andere manieren om op de tekst in een webpagina in en uit te zoomen.

De grootte van knoppen en menu’s wijzigen

Firefox detecteert automatisch de voorkeursgrootte van tekst van uw besturingssysteem en past zich daarop aan. Als u de weergavegrootte voor tekst op uw computer wijzigt, worden alle websites, Firefox-knoppen en -menu’s daaraan aangepast.

Om bijvoorbeeld wijzigingen in deze instellingen in Windows 10 te maken, volgt u de onderstaande stappen:

 1. Klik op het Windows-pictogram in de taakbalk.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Selecteer Toegankelijkheid.
 4. Klik op Weergave.
 5. Pas onder Tekst groter maken de schuif aan aan de tekstgrootte van uw voorkeur.

In het Engels heeft Microsoft de gebruikte terminologie in Windows 11 gewijzigd. De term Toegankelijkheid is in het Nederlands gelijk gebleven.

Lettertypen en kleuren instellen

Zie De lettertypen en kleuren die websites gebruiken wijzigen voor gedetailleerde instructies over het kiezen van de lettertypestijlen en kleuren van uw voorkeur.

Een minimale lettergrootte instellen

Sommige websites kunnen tekst bevatten die te klein is om comfortabel te lezen. Om zulke pagina’s makkelijker te kunnen lezen kunt u een minimale lettergrootte instellen. Op webpagina’s die tekst kleiner dan deze grootte proberen weer te geven, zal Firefox de tekst naar uw gekozen grootte vergroten.

Ga om een minimale lettergrootte in te stellen:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Scroll in het paneel Algemeen naar beneden naar Taal en Vormgeving.
 3. Klik op de knop Geavanceerd… in de sectie Lettertypen.
 4. Geef een minimale lettergrootte op via het vervolgkeuzemenu.

Merk op dat sommige webpagina’s onjuist kunnen worden weergegeven, afhankelijk van uw keuze voor minimale lettergrootte.

Paginalettertypen voorrang geven

Sommige websites kunnen tekst weergeven in een lettertype dat moeilijk te lezen is, en andere kunnen vertrouwen op de standaardlettertypen van de browser. Doe het volgende om uw standaardlettertypen in te stellen:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Scroll in het paneel Algemeen omlaag naar Taal en Vormgeving.
 3. Kies een standaardlettertype en -grootte in de sectie Lettertypen.

U kunt standaardlettertypen opgeven voor verschillende stijlen, inclusief schreef, schreefloos en monospace, door op de knop Geavanceerd… te klikken. Veel webpagina’s geven echter hun eigen lettertypen op, dus zullen uw keuzes daarop geen effect hebben. Vink de optie Pagina’s toestaan om hun eigen lettertypen te kiezen, in plaats van mijn selecties hierboven uit om de lettertypen zoals gedefinieerd door zulke pagina’s niet te gebruiken.

Merk op dat sommige webpagina’s onjuist kunnen worden weergegeven, afhankelijk van uw keuze voor een standaardlettertype.

Paginakleuren voorrang geven

Sommige webpagina’s kunnen tekst- en achtergrondkleuren weergeven die moeilijk te lezen zijn, en andere kunnen vertrouwen op de standaardkleuren van de browser. Doe het volgende om uw standaardkleuren in te stellen:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Scroll in het paneel Algemeen omlaag naar Taal en Vormgeving.
 3. Klik op de knop Kleuren beheren… in de sectie Kleuren.

U kunt standaard tekst- en achtergrondkleuren instellen, evenals standaardkleuren voor bezochte en niet-bezochte hyperlinks.

Veel webpagina’s gebruiken echter hun eigen kleuren, waardoor uw keuzes geen effect zullen hebben. Gebruik om de kleuren zoals gedefinieerd door webpagina’s niet te gebruiken het vervolgkeuzemenu om De door de pagina opgegeven kleuren overschrijven met uw selecties hierboven in te stellen op Altijd.

De tekst- en achtergrondkleuren die u hierboven instelt worden ook gebruikt als u PDF’s bekijkt in Firefox.

Een thema met hoog contrast gebruiken

Firefox detecteert automatisch of u een thema met hoog contrast in Windows gebruikt en geeft alles in uw hoogcontrast-kleurenschema weer. Dit heeft voorrang boven alle andere browser- of pagina-instellingen en beïnvloedt de Firefox-interface zelf (alle menu’s, vensters en dialoogvensters) en de inhoud van alle pagina’s die u bezoekt.

Ga om een thema met hoog contrast te gebruiken naar menu Starten, selecteer Configuratiescherm, daarna Vormgeving en persoonlijke instellingen, tot slot Het thema wijzigen en kies een van de thema’s met hoog contrast.Open om een thema met hoog contrast te gebruiken het paneel Charms, selecteer Configuratiescherm vanuit de charm Instellingen, daarna Vormgeving en persoonlijke instellingen, tot slot Het thema wijzigen en kies een van de thema’s met hoog contrast.Ga om een thema met hoog contrast te gebruiken naar menu Starten, selecteer Instellingen, daarna Toegankelijkheid, en tot slot Hoog contrast aan de linkerzijde. Kies een van de thema’s met hoog contrast in het vervolgkeuzemenu en klik op Toepassen.

Webinhoud beheren

Pop-upvensters blokkeren

Zie Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing voor informatie over het blokkeren van pop-upvensters.

JavaScript-gedrag beperken

JavaScript kan worden gebruikt om dingen te doen die sommige mensen niet leuk vinden. Voor betere controle hierover kunt u extensies voor privacy installeren. Voor meer info, zie JavaScript-instellingen en -voorkeuren voor interactieve webpagina’s.

Compatibiliteit met ondersteunende technologieën

Schermlezer

Een schermlezer is een softwaretoepassing die probeert vast te stellen en te interpreteren wat er op het scherm wordt weergegeven (of om precies te zijn, naar het standaard uitvoerapparaat wordt gestuurd, ongeacht of er een beeldmonitor aanwezig is). Deze interpretatie wordt vervolgens opnieuw aan de gebruiker aangeboden met tekst-naar-spraak, geluidspictogrammen of een Braille-uitvoerapparaat. Schermlezers bieden een soort ondersteunende of assistieve technologie (AT) die in potentie nuttig is voor mensen die blind, visueel beperkt, analfabetisch of leergestoord zijn, vaak in combinatie met andere ondersteunende technologieën, zoals schermvergroters. Het bovenstaande is overgenomen van Wikipedia onder de Creative Commons – Attribution-ShareAlike 3.0-licentie.

Hier zijn een lijst van schermlezersoftware (en) en koppelingen naar gebruikelijke programma’s:

Nuttige koppelingen voor toegankelijkheid vinden

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info