De lettertypen en kleuren die websites gebruiken wijzigen

Dit artikel beschrijft hoe u de wijze waarop webpagina’s worden weergegeven kunt aanpassen door lettertypestijlen en kleuren van uw voorkeur te kiezen.

Lettertype wijzigen

Om het lettertype te wijzigen:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Ga in het paneel Algemeen naar Taal en Vormgeving.
 3. Gebruik de vervolgkeuzemenu’s onder Lettertypen en KleurenLettertypen om het lettertype en de lettergrootte van uw keuze te selecteren.
  Fx68settings-FontsAndColorsFx100settings-Fonts
 4. Sluit de pagina Instellingen. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Aangepaste lettertypen

Sommige websites bevatten aangepaste lettertypen. Om deze uit te schakelen:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Ga in het paneel Algemeen naar Taal en Vormgeving.
 3. Klik op de knop Geavanceerd… onder Lettertypen en KleurenLettertypen.
  Fx68settings-FontsAndColors-AdvancedFx100settings-FontsAdvanced
 4. Haal in het dialoogvenster Lettertypen dat wordt geopend het vinkje weg naast Pagina’s toestaan om hun eigen kleuren te gebruiken, in plaats van uw selecties hierboven.
  Fx54ContentPanel-Fonts
 5. Klik op OK om het venster Lettertypen te sluiten.
 6. Sluit de pagina Instellingen. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Andere instellingen voor lettertypen

 1. Kies vanuit de vervolgkeuzelijst Lettertypen voor in het dialoogvenster Lettertypen een taalgroep/script.
  • Om bijvoorbeeld standaardlettertypen in te stellen voor de West-Europese talen/scripts (Latijns), kiest u Latijns. Voor een taal/script die niet in de lijst staat, kiest u Andere schriftsystemen.
 2. Selecteer of proportionele tekst met schreef moet zijn (zoals ‘Times New Roman’) of zonder schreef (zoals ‘Arial’). Geef daarna de lettergrootte op die u wenst voor proportionele tekst.
 3. Geef het lettertype op voor Serif-, Sans-serif- en Monospace-lettertypen. U kunt ook de grootte wijzigen voor Monospace-lettertypen.

U kunt ook de minimale grootte voor webpaginalettertypen instellen. Dit is handig om te voorkomen dat websites overmatig kleine lettertypen gebruiken die nauwelijks leesbaar zijn.

 • Tekstcodering voor legacy-inhoud: de hier geselecteerde tekstcodering wordt gebruikt voor het weergeven van pagina’s die niet aangeven welke codering moet worden gebruikt.

Lettertypekleur wijzigen

Om de lettertypekleur te wijzigen:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Ga in het paneel Algemeen naar Taal en Vormgeving.
 3. Klik op de knop Kleuren…Kleuren beheren… onder Lettertypen en KleurenKleuren.
  Fx100settings-Colors
 4. Het aanklikken van de gekleurde rechthoekjes toont de mogelijke kleuren waaruit u kunt kiezen. Selecteer de gewenste kleur door op een van de gekleurde rechthoekjes te klikken.
  Fx38esrColorsFx100settings-ManageColors
 5. Klik op OK om het venster Kleuren te sluiten.
 6. Sluit de pagina Instellingen. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Aangepaste lettertypekleur

Sommige websites bevatten aangepaste lettertypekleuren. Om deze uit te schakelen:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Ga in het paneel Algemeen naar Taal en Vormgeving.
 3. Klik op de knop Kleuren…Kleuren beheren… onder Lettertypen en KleurenKleuren.
 4. Gebruik in het venster dat wordt geopend het vervolgkeuzemenu om De door de pagina opgegeven kleuren overschrijven met mijn selecties hierboven: in te stellen op Altijd.
  Fx47-pref-overridecolors-always
 5. Klik op OK om het venster Kleuren te sluiten.
 6. Sluit de pagina Instellingen. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Andere instellingen voor kleuren

Tekst en achtergrond: hier kunt u de standaard tekst- en achtergrondkleur wijzigen die wordt gebruikt in PDF’s die in Firefox worden geopend en webpagina’s die deze informatie niet hebben aangegeven. Klik op de kleurvoorbeelden om kleuren te selecteren.

 • Systeemkleuren gebruiken: vink deze optievoorkeur aan om de kleuren te gebruiken die in uw besturingssysteem zijn gedefinieerd in plaats van de hierboven opgegeven kleuren.

Koppelingskleuren: hier kunt u de standaardkleuren voor webkoppelingen wijzigen. Klik op de kleurvoorbeelden om kleuren te selecteren.

 • Koppelingen onderstrepen: standaard worden koppelingen op webpagina’s onderstreept. Vink deze optievoorkeur uit om dit uit te schakelen. Houd er rekening mee dat veel websites hun eigen stijlregels aangeven en dat deze optievoorkeur op die websites geen effect heeft.
 • De door de pagina opgegeven kleuren overschrijven met uw selecties hierboven:
  • Altijd: selecteer deze optievoorkeur om het gebruik van uw standaardkleuren voor alle websites en PDF’s die in Firefox worden geopend af te dwingen.
  • Alleen bij thema’s met hoog contrast: deze optievoorkeur zorgt ervoor dat Firefox de door de maker van de webpagina aangegeven kleuren gebruikt, behalve wanneer u een Windows-Linux-thema met hoog contrast gebruikt.
  • Nooit: selecteer deze optievoorkeur om Firefox de door de maker van de webpagina aangegeven kleuren te laten gebruiken.
Noot: als u later de standaardkleuren wilt terugzetten:

Waarschuwing: het wijzigen van deze geavanceerde instellingen kan de stabiliteit en veiligheid van Firefox beïnvloeden. Dit wordt alleen voor gevorderde gebruikers aanbevolen.

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Voer in het veld Zoeken browser*color in.
 3. Klik op de knop Herinitialiseren Fx71aboutconfig-ResetButton naast de als aangepast vermelde voorkeuren (vetgedrukt weergegeven).

Inzoomen

Firefox bevat ook een zoomfunctie. Hiermee kunt de grootte van tekst op een webpagina vergroten. Voor instructies, zie Lettergrootte en zoomen - De grootte van webpagina’s vergroten.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info